background preloader

Arbeidskrav 2 ITL 119

Facebook Twitter

Dealing With Bullying. Listen What If You're the Bully?

Dealing With Bullying

All of us have to deal with a lot of difficult situations and emotions. When some people feel stressed, angry, or frustrated, picking on someone else can be a quick escape — it takes the attention away from them and their problems. Some bullies learn from firsthand experience. Perhaps name-calling, putdowns, or physical force are the norms in their families.

If you find it hard to resist the temptation to bully, you might want to talk with someone you look up to. Bullying behavior backfires and makes everyone feel miserable — even the bullies. CBBC Newsround - What is bullying? Bullying UK - Part of Family Lives, Help and support for the nation. Friends . Bullies. Someone else.

Friends . Bullies

No matter what situation or form it comes in, bullying can make you feel depressed, hurt, and alone. It can keep you from enjoying the activities and places that are part of your life. Bullying happens everywhere, whether it's your town or Paris, France. It happens all the time, and it's happened since forever. Because it's so common, many adults think bullying is just a normal part of growing up. But why should something that can make a person so miserable have to be part of growing up?

Let's start by looking at the different kinds of bullying: Trenger oppdragelse i digitale medier. Det sier professor Justin Patchin fra University of Wisconsin-Eau Claire. – Det er ikke teknologien som er problemet, for mobbing har foregått til alle tider.

Trenger oppdragelse i digitale medier

Men tidligere foregikk mobbingen mer åpenlyst. – Å fjerne teknologien er derfor ingen løsning på problemet med digital mobbing, men vi må lære de unge hvordan de skal oppføre seg, sier Patchin. Villet og gjentatt Patchin har forsket på fenomenet digital mobbing siden begynnelsen av 2000-tallet. Han definerer digital mobbing som villet og gjentatt skade rettet mot andre mennesker ved hjelp av mobiltelefon, PC-er eller andre digitale plattformer. Rundt 23 prosent av befolkningen i USA har opplevd digital mobbing i løpet av livet. Ti råd til skolen om digital mobbing.

Skrevet av Hanne Jahnsen, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret.

Ti råd til skolen om digital mobbing

Mobiltelefon, internett og ulike sosiale medier er en fantastisk arena for kommunikasjon og deling av informasjon. De fleste barn og unge mellom 9 og 16 år (85 og 95 prosent i Norge) har tilgang til mobiltelefon, PC/Mac og nettbrett hjemme, og de har gode kunnskaper om bruken av ulike sosiale medier og mange er konstant tilgjengelige for sine venner, på godt og vondt. Barn og unge utvikler eksisterende sosiale nettverk, og gjennom nett får de nye venner. Det går fort og det er lett å få venner på nett, og vi må lære elevene forskjellen på en virkelig venn og en vennlig fremmed.

I internasjonal sammenheng er norske barn og unge storforbrukere av digitale verktøy, og mange av dagens nyfødte starter på nett før de er fylt året, gjennom for eksempel å legge puslespill på mobiltelefonen eller iPad. I Norge har mellom 3 og 4,9 % opplevd å bli mobbet digitalt, og mellom 1,4 og 4.1 % har mobbet andre digitalt i 2015. - Lett å mobbe digitalt. 5 råd for å unngå digital mobbing 1.

- Lett å mobbe digitalt

Ta mobbing via sosiale medier på alvor 2. Snakk med barn og unge om nettbruk og nettvett tidlig 3. 4. 5. To av tre barn har opplevd mobbing via nettet eller mobil, ifølge en undersøkelse som Telenor gjorde i 2008. . – For mange mobbeofre er digital mobbing bare en av flere måter de blir plaget på. . – På skolen blir de kanskje utestengt eller baksnakket, og når de kommer hjem mottar de krenkelser på mobil og nett. Lavere terskel Hun forklarer at betegnelsen mobbing innebærer at en person opplever jevnlig trakassering over tid. Nettmobbing foregår både gjennom bildebruk og tekst. Blant dagens ungdom har mange opplevd å få et bilde de aldri ville vist bort spredd ut til kjente og ukjente, bilder som vil bli liggende på nettet til evig tid. Nettvett - Supernytt - NRK Super. Entreprenørskap, personlig økonomi og nettvett skal inn i skolen - Dagens Perspektiv. Du Bestemmer. For skole eller andre som jobber med barn - Nettvett.no.

Mange gruer seg for å snakke med de unge om bruk av digitale medier.

For skole eller andre som jobber med barn - Nettvett.no

Kanskje tenker du at ungdommene kan dette så godt at du ikke har noe å bidra med? Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret. Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier.

Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret

Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing. Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for åfoorebygge digital mobbing. Foreldre trekkes ofte frem i forbindelse med å fremstå som rollemodeller for bruk av digitale medier, men få land har retningslinjer som går på foreldrenes betydning når det gjelder å oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til at andre blir krenket gjennom sosiale medier. Foreldre ses som en viktig ressurs i arbeidet mot digital mobbing i skolen, og dette er forhold som også angår elevene i det forebyggende arbeidet. Det er derimot få retningslinjer som tar for seg nettikette som har å gjøre med for eksempel spillsider på nett, hvor det også kan foregå sosial omgang. Digital mobbing - Ressursperm for de aller minste. Digital mobbing. Hva er mobbing? - Barneombudet.

Mobbing.