background preloader

Datasikkerhet og personvern.

Facebook Twitter

Er du sikker på at du ikke bryter loven når du fotograferer? Selv om du har stor frihet når du fotograferer i Norge, er det enkelte lover og regler du bør kjenne til.

Er du sikker på at du ikke bryter loven når du fotograferer?

Disse berører hvor, hvem og hva du kan fotografere, og hvordan du kan bruke bildene. Hvor kan du fotografere? I utgangspunktet kan du fotografere så mye du vil på offentlige steder, som ute på gaten, i parken og i offentlige bygninger. Offentlig sted er i følge Justis- og Beredskapsdepartementet definert som «[...]et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller sted hvor slik ferdsel rent faktisk finner sted.» Utmark som faller innenfor allmannsretten er å regne som offentlig sted, selv om den er privateid. Så lenge du fotograferer fra offentlig sted, kan du fint ta bilder av privat eiendom. På offentlig sted kan politiet regulere tilgangen til et område av sikkerhetshensyn. Det er noen viktige unntak også på offentlig sted: Les også: Ungarn gjør det ulovlig å ta bilder av mennesker, uten tillatelse Rett til eget bilde Det er tre viktige unntak fra denne regelen: Privatlivets fred. Fake news og kildekritikk - dramaserie fra Supernytt Fem korte episoder + enda flere videoer om fake news og hvordan vi bør forholde oss til dette.

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. Følg Bedre Skole på Facebook En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært.

Teknologi i opplæringen #iktoglæring. - Lett å mobbe digitalt. To av tre barn har opplevd mobbing via nettet eller mobil, ifølge en undersøkelse som Telenor gjorde i 2008.

- Lett å mobbe digitalt

Undersøkelsen viser også at foreldre er usikre på hva de skal gjøre med denne mobbingen. – For mange mobbeofre er digital mobbing bare en av flere måter de blir plaget på. Det kan bety at de aldri har noe fristed, sier stipendiat Tove Flack ved Senter for atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger. – På skolen blir de kanskje utestengt eller baksnakket, og når de kommer hjem mottar de krenkelser på mobil og nett. Tilgangen til sosiale medier de senere år har dessverre gitt oss mennesker enda noen nye mobbeverktøy, sier Flack. Lavere terskel Hun forklarer at betegnelsen mobbing innebærer at en person opplever jevnlig trakassering over tid. Nettmobbing foregår både gjennom bildebruk og tekst.

Datatilsynet. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi.

Datatilsynet

Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), hvor det heter: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integritet, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

- om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Tenk før du taster. Redd Barna - Lag et passord. Rana Blad - For meg har kommentarfeltene i den senere tiden blitt en problematisk arena for ytringsfriheten. LeserbrevSom masterstudent i samfunnsfagdidaktikk er det blant annet to viktige områder som omhandler mye av studiet; digital dømmekraft og menneskerettigheter.

Rana Blad - For meg har kommentarfeltene i den senere tiden blitt en problematisk arena for ytringsfriheten

Den digitale kompetansen handler mye om hvordan vi som mennesker skal kunne «være og leve på nett». Samtidig sitter jeg og leser utallige uhyggelige, frekke, stygge og hatefulle utsagn på internett. På min egen facebookprofil hvor de aller fleste kommentarene kommer fra voksne mennesker. Tenk på det; i den digitale verden vi lever i, i dag så er det faktisk sånn at det ofte er de godt voksne menneskene som har aller minst kompetanse og kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på nett. I kjølvannet av mange lokalpolitiske diskusjoner de siste ukene, blant annet sykehusdebatten, ny storflyplass og Naturvernforbundet sin vurdering om snøskuterkjøring, blir denne mangelen på kompetanse veldig synlig. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det er på grunn av at folk setter dens begrensninger til side, og handler uavhengig av dem. Uønskede hendelser. Derfor må vi ha aldersgrenser på sosiale medier - Supernytt - NRK Super #Digitaldømmekraft.

Digital Passport by Common Sense Media. Tenk før du taster. Mange barn lures på nett - Supernytt - NRK Super. Stadig flere barn og unge blir lurt til å gjøre ting de egentlig ikke vil på nettet.

Mange barn lures på nett - Supernytt - NRK Super

De siste årene har politiet fått inn flere og flere saker om det de kaller seksuelle krenkelser på nett. Det kan for eksempel være bilder som blir spredd videre, uten at den som er blitt tatt bilde av synes det er greit, eller voksne som lurer barn til å kle av seg foran et nett-kamera. En av grunnene til at politiet tror at dette har blitt vanligere, er fordi det har blitt enklere. I Norge er det veldig mange, både voksne og barn, som har en mobiltelefon med kamera og mange chatter på nett. Viktig å tenke seg om Ragnhild Jansen jobber i noe som heter Barnevakten. Hun mener det egentlig ikke er så vanskelig å beskytte seg.

Tenk gjennom hva slags bilder du sender fra deg og deler.