background preloader

Excel

Facebook Twitter

Как увеличить таблицу в Excel. При работе с электронными таблицами иногда требуется увеличить их размеры, так как данные в получившемся результате имеют слишком мелкий вид, что затрудняет их чтение.

Как увеличить таблицу в Excel

Естественно, каждый более или менее серьезный текстовый процессор располагает в своем арсенале инструментами увеличения табличного диапазона. Так что совсем не удивительно, что они есть и у такой многофункциональной программы, как Эксель. Давайте разберемся, каким образом в этом приложении можно увеличить таблицу. Сразу нужно сказать, что увеличить таблицу можно двумя основными способами: увеличением размеров отдельных её элементов (строк, столбцов) и путем применения масштабирования. В последнем случае табличный диапазон будет увеличен пропорционально. Способ 1: увеличение отдельных элементов Прежде всего, рассмотрим, как увеличить отдельные элементы в таблице, то есть, строки и столбцы. Начнем с увеличения строк. Как видим, строка расширилась, а вместе с ней расширилась и таблица в целом.

Excel pentru începători – cele mai importante elemente de bază. Microsoft Excel este deosebit de potrivit pentru calcule, finanțe, diagrame și pentru arhivarea și prelucrarea datelor, numerelor și textelor.

Excel pentru începători – cele mai importante elemente de bază

Introducem cele mai importante caracteristici pentru începători în Excel myKey este distribuitorul de software Second Hand cu descărcarea imediata a Product Key-uilor, prețuri convenabile și licențe conforme legal. De asemenea, găsiți ghiduri pentru Office 2010, Office 2013 și Office 365 – facilitând alegerea licenței Office sau a versiunii Windows corecte Excel, explicat in cel mai simplu mod pentru începători Excel este un program de prelucrare a datelor, numerelor si textelor în tabele. Coloane. Prima celulă în stânga este A1. Lista de contacte Lista de inventar Venituri-Cheltuieli-Facturi Vă prezentăm următoarele formule și functiuni importante, cu care veti folosi Excel mult mai ușor și cu care veți fi în gradul e a rezolva variate probleme. 10 Probleme ce sunt greu de rezolvat Tabele sortare și filtrare Numerotarea consecutivă a tabelelor.

Comment créer une liste déroulante sur Excel. Comment créer plusieurs menus déroulants interdépendants sur Excel - Docteur Excel. 50 fonctions Excel à connaître absolument. Nous avons rassemblé 50 fonctions Excel variées, permettant de tirer profit de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel.

50 fonctions Excel à connaître absolument

Découvrez 50 fonctions du logiciel Excel pour améliorer votre productivité. Crédits photo : PixieMe / Adobe Stock. Microsoft Excel fait partie des logiciels les plus complets en matière de bureautique. Il permet de créer des tableurs complexes et supporte de très nombreuses fonctions. Pour effectuer certaines actions, vous devez passer par des formules assez compliquées. Pour aller plus loin, vous pouvez également vous former pour devenir un expert d’Excel.

Mathématiques et trigonométrie. NBCAR() - Compter les caractères d'une chaîne de texte ou d'une plage de cellules - Tutoriels & Astuces Excel > Fonctions & Formules. Gestion des lignes et des colonnes. Les feuilles multiples donnent à Excel un caractère tridimensionnel.

Gestion des lignes et des colonnes

Le nombre de feuille est en quelque sorte l'épaisseur du classeur. Un nouveau classeur présente par défaut 3 feuilles appelées Feuil1, Feuil2 et Feuil3, accessibles par des onglets situés au bas de la fenêtre d'application. Sélectionner une feuille Cliquer sur l'onglet de cette feuille, elle va apparaître au dessus des autres. Quand les feuilles deviennent nombreuses, les flèches à gauche des onglets permettent de faire défiler les onglets horizontalement mais la recherche est plus facile encore via la liste des onglets qui s'affiche suite à un clic droit sur une de ces flèches de navigation.

Insérer, Supprimer, Renommer, Couleur de l'onglet. Перенос текста в ячейке. Microsoft Excel обеспечивает перенос текста в ячейке для его отображения на нескольких строках.

Перенос текста в ячейке

Ячейку можно настроить для автоматического переноса текста или ввести разрыв строки вручную. В этой статье Автоматический перенос текста Ввод разрыва строки. Как закрепить область в Excel? Înmulțirea unei coloane de numere cu același număr. Să presupunem că doriți să înmulțiți o coloană de numere cu un același număr, aflat în altă celulă.

Înmulțirea unei coloane de numere cu același număr

Trucul pentru a înmulți o coloană de numere cu un număr este să adăugați simboluri $ la adresa de celulă a acelui număr în formulă, înainte să copiați formula. În tabelul exemplu de mai jos, dorim să înmulțim toate numerele din coloana A cu numărul 3, aflat în celula C2. Formula =A2*C2 va da rezultatul corect (4500) în celula B2.

Dar copierea formulei în josul coloanei B nu va funcționa, deoarece referința celulei C2 se schimbă în C3, C4 etc. Deoarece nu există date în acele celule, rezultatele din celulele B3 până la B5 vor fi toate zero. Pentru a înmulți toate numerele din coloana A cu celula C2, adăugați simboluri $ la referința de celulă, astfel: $C$2, lucru pe care îl puteți vedea în exemplul de mai jos. Utilizarea simbolurilor $ informează Excel că referința la C2 este „absolută”, așa că atunci când copiați formula în altă celulă, referința va fi întotdeauna celula C2. Operatorii de calcul și prioritatea - Excel.

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere.

Operatorii de calcul și prioritatea - Excel

Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință. Operatorii specifică tipul de calcul pe care doriți să îl efectuați cu elementele unei formule. Există o ordine implicită a operațiilor de calcul, dar aveți posibilitatea să modificați această ordine dacă utilizați paranteze. În acest articol Tipuri de operatori Ordinea în care Excel execută operațiile din formule Tipuri de operatori Există patru tipuri diferite de operatori de calcul: aritmetici, de comparare, de concatenare și de referință. Operatori aritmetici Pentru a efectua operații matematice de bază, cum sunt adunarea, scăderea, înmulțirea, combinări de numere sau producerea de rezultate numerice, utilizați următorii operatori aritmetici. Excel par l'exemple. Utiliser les formules Excel - Somme, soustraction, multiplication, division et moyenne (1/2)