background preloader

Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith

Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith
Många rapporter kommer om att elever går ut grundskolan utan att ha läst en hel bok. Jag har bestämt mig för att göra det jag kan för att motverka detta, så nu läser mina elever böcker i engelska. Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga. Just nu kör jag ett projekt där två klasser samarbetar. För att få ihop samarbetet har jag byggt läsprocessen på digitalt samarbete. Steg 1 Val av bok, uppstart och ett första gruppsamtal. Steg 2 Eleverna fick sedan fortsätta läsa enskilt. Steg 3 Som avslutning samlas vi till ett ytterligare samtal. “Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.” Steg 4 Gruppdiskussioner i all ära, jag vill att eleverna ska få en chans att visa sin personliga reflektion också. Related:  ReadingReadingpervik

INTRODUCTION - Themework ”The Hotel Mystery” I årskurs 5 läser vi just nu ”The Hotel Mystery”, eller ”Hotellmysteriet” av Martin Widmark. Vi analyserar innehåll, berättarteknik och upplägg. Och skriver sedan egna hotellmysterier i åtta kapitel. Så fokus ligger på att kunna skriva egna texter på engelska. Jag har läst ”The Hotel Mystery” flera gånger och kan berättelsen. LEKTION 1 Jag visar boken för eleverna och frågar o någon känner till Lasse Majas Detektivbyrå. LEKTION 2 Nu berättar jag att jag har ”snott” Widmarks upplägg och skrivit ett eget hotellmysterium som heter ”The Ellington Hotel Mystery” (klicka på länken för att läsa kapitel 1-3). LEKTION 3 Med hjälp av Widmarks och min egen storyboard gör eleverna nu egna storyboards. LEKTION 4 Nu är det dags att skriva första kapitlet. LEKTION 5 Vi jobbar vidare med Chapter 1 så att alla har kommit igång och förstått vad som ska finnas med i första kapitlet och hur det ska skrivas. FORTSÄTTNING FÖLJER… Vi kommer att skriva klart alla åtta kapitel innan jul.

Lesson plan: How to teach your students about fake news | Lesson Plan | PBS NewsHour Extra Fake news is making news, and it’s a problem. Not only did a BuzzFeed data analysis find that viral stories falsely claiming that the Pope endorsed Donald Trump and that Hillary Clinton sold weapons to terrorists receive more Facebook attention than the most popular news stories from established news outlets, but a false story about child trafficking in a Washington, D.C. pizza restaurant inspired a North Carolina man to drive 5 hours with a shotgun and other weapons to investigate. This lesson gives students media literacy skills they need to navigate the media, including how to spot fake news. Subjects Social studies, U.S. government, civics, journalism Estimated Time One 50-minute class Grade Level Introduction A recent study by Stanford University found an overwhelming majority of students were not able to tell the difference between so-called fake news and real news. Procedure Essential question What media literacy skills do students need to evaluate the reliability of a news source?

British Slang You Think You Know – But You’re Probably Wrong! | Language Trai... You’ll hear it on television, in films and maybe even in person if you find yourself travelling, but the slang you’ll hear in Britain is unlike any you’ll hear in any other English speaking country. British slang can be some of the hardest English to understand and to master – check out our unique list of things that sound like one thing, but mean something very different! 1. Gormless What you might think it means: A shirt that doesn’t have any arm holes or a person with no shape. What it actually means: Completely and utterly clueless; having no idea what’s going on. How to use it: “The new guy is completely gormless – he tried to send a fax with the photocopier!” 2.Collywobbles What you might think it means: When your dog stumbles trying to catch a ball. What it actually means: A feeling of nausea or stomach pain caused by stress or anxiety. How to use it: “This pop quiz has given me the collywobbles!” 3. What you might think it means: A way of saying no when your mouth is full. 4. 5. 6. 7.

ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiobooks - Stories Reading 7-9 ⋆ WebEnglish.se Salem Witch Hunt WebEnglish.se has added a reading chapter, activities and a relevant YouTube series about the Salem Witch Hunts in 1692 in Intermediate 7-9. Scroll all the way down to Chapters. There are two levels: EZ (easy) for year 8-9 and a longer one for a stronger year 9 or possibly Eng… In "Teaching Matters" Spread Inspiration via WebEnglish.se WebEnglish.se has opened a new link category for intermediate (yr 7-9) students. Halloween 7-9 Warm up This Is Halloween Theme song from The Night Before Christmas It's The Great Pumpkin Charlie Brown (2:24) Intro to the well-known cartoon Halloween Song A StoryBots Halloween A song with a beat Vocabulary Halloween vocabulary.

The Wright Family Icebreaker Game – Candy Required – The Canswedian English Teacher There are so many homophones and homonyms in the English language am I right (adj/adv/)? write? rite? wright? To illustrate this point, and to get people chuckling at the beginning of the year – I usually do the “The Wright Family.” How does it work? You can do it several times. At the end, everyone should only have one item in their hand. After the activity – you can talk about the different “right” and “left” meanings, and go over how many different homophones/homonyms there are in the English language. One day the Wright family decided to take a vacation. EFLshorts | Short stories for EFL learners by Scott Lauder and Walter McGregor

Something to get your teeth into - Mia Smith I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.Lgr11: Kursplan i engelska, syfte I engelskundervisningen utgår jag från engelskspråkiga länder när jag planerar undervisningen och mina 9or är just nu i USA på sin virtuella resa runt jorden. Just amerikansk kultur är ju något våra ungdomar möter i väldigt hög grad utanför skolan, så det kan vara svårt att hitta bitar som är intressanta och nya för alla elever. Men det går! Redan 2008 hittade jag en blogg som inspirerade mig och gav mig många skratt. Jag har reviderat texterna ytterst lite, endast korrigerat stavfel. Blog: An American in Sweden – Part 1 Quizlet – Part 1 This is nyponsoppa, or rose hip soup.

Related: