background preloader

IKT

Facebook Twitter

Uppdaterade länkar. I boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen finns en del länkar.

Uppdaterade länkar

Vissa av dem kommer att ändras; en del sajter lägger ner och nya uppstår. Det är så i livet. Nedan lägger jag in länkar som är någorlunda uppdaterade. Jag kan inte kontrollera dem minutiöst, men jag hoppas att de ska vara en hjälp för dig att hitta vidare. Vad bra, då behöver du inte skaffa boken! Klotterplank Linoit: www.linoit.com. Padlet: www.padlet.com. IKT-inspirera mera.

Logo Design and Name Generator. Att googla – är det så enkelt? Mina 7or har fått varsin dator.

Att googla – är det så enkelt?

Att googla – är det så enkelt? Nukunskap - Nyheter för lärande. 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring. How to Save your YouTube Videos to Google Drive. You can download all your YouTube videos in their original format and save the files directly to your Google Drive with the help of Takeout.

How to Save your YouTube Videos to Google Drive

You have been uploading videos to the YouTube website all this time but you are now looking to explore additional channels. MIK-rummet. Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it.

Soundtrap.com is a Chrome based web app that lets you record sound or create loop based sequences on any laptop or PC.

Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it.

It has a simple interface but a fair bit of power underneath. You can create sound tracks for videos, learn the basics of sequencing dance tracks, record singing or instrumental playing, import sounds, apply effects, and many other features. What is particularly interesting about Soundtrap is that more than one person can work on a track. This opens the possibility of students working together in groups during the evenings, at weekends, or even just across the classroom.

IT och digital pedagogik i skolan: Bortom en dator per elev. How to Create a Jeopardy-style Game in Google Spreadsheets. Eget eller andras material på webbsidan? - Pedagog Stockholm. Se upphovsrätten som en möjlighet att skapa och visa upp material och lär eleverna vilka rättigheter de har till sina egna verk.

Eget eller andras material på webbsidan? - Pedagog Stockholm

Det säger Kristina Alexanderson, chef för internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Kristina Alexanderson ansvarar för Webbstjärnan (Länk till annan webbplats, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. – Så fort man som lärare vill ta sin undervisning utanför klassrummet och använda sig av nätet behöver man fundera på upphovsrätten, menar hon. Tävlingen är en satsning för att utveckla användningen av internet i skolan, där ett av kraven för att delta är att berätta på sin webbplats hur man har arbetat med upphovsrätt och källor. – Om man ser på hur vi använder nätet tror vi många gånger att man får använda material hur som helst. Elevernas rätt till det de skapar – När mina elever arbetade med webbpublicering ville de använda andras bilder. "Lär av och med varandra – bortom tid och rum" Hur hinner du vara så aktiv i sociala medier, Anna?

"Lär av och med varandra – bortom tid och rum"

Den frågan får jag ofta och mina motfrågor, som jag ibland bara formulerar tyst för mig själv, blir: ”Hur hinner du hålla dig uppdaterad när du måste söka efter all information på egen hand? Hur hittar du tiden att sätta dig ner med kollegor från när och fjärran för att reflektera över din egen undervisning?” Sedan jag aktivt började använda sociala medier som ett verktyg för professionellt lärande har jag utvecklats enormt mycket. Jag har lärt mig mer under ett fåtal år än jag gjort under många år som verksam lärare. Jag har mött likasinnade och meningsmotståndare. Visst är det fullt möjligt att lära av och med varandra i våra fysiska arbetslag och tillsammans med kollegor i de skolor vi arbetar. Sociala medier skapar oändliga möjligheter för kollegialt lärande som inte är beroende av att man är på samma fysiska plats vid samma tillfälle. Hur vet man vilka Youtube-klipp man får använda i sin egen film? RELIGION - SO - 9A Volume 1.

Teaching with Wikipedia: the Why, What, and How. Vilka digitala verktyg skulle underlätta ditt dagliga arbete i skolan? Det utvidgade kollegiet – Anna Kaya. Foto: Kalexanderson Att en lärare slår sig in på listan över de 50 mäktigaste i svensk skola är stort, och det är just vad Anna Kaya gjort då Dagens Samhälle sammanställde sin lista.

Det utvidgade kollegiet – Anna Kaya

Om man använder Twitter som pedagog eller ledare har man antagligen stött på Anna i kloka inlägg och i samband med #skollyftet. Till vardags arbetar Anna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och som lärare på en F-6-skola i Märsta, Sigtuna kommun. PÖ: Att hamna på listan ”Skolans 50 mäktigaste” som sammanställs av Dagens Samhälle är stort. Hur har det påverkat din syn på sociala medier och möjligheten att påverka? Just möjligheten att påverka är en av anledningarna till att jag började använda sociala medier i min yrkesroll. Den här texten är en hyllning till alla er i det utvidgade kollegiet - Sara Bruun. I januari hade jag ganska begränsade kunskaper om hur man kunde använda en iPad i undervisningen eller hur man bloggade.

Den här texten är en hyllning till alla er i det utvidgade kollegiet - Sara Bruun

Jag hade aldrig använt Padlet eller publicerat på You Tube. Allt detta har ni i det utvidgade kollegiet hjälpt mig med. Jag skaffade ett Twitterkonto och gick med i det digitala skollyftet – #digiskol. Jag satte upp mål för mig själv och min utveckling. Det digitala skollyftet vilar på tre ben: 1. 2. 3.