background preloader

ICT in teaching

Facebook Twitter

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid.

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun

Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Play: Skolans behov av digitala lärresurser 8 september 2015. Unos_uno_arsrapport_2013_SKL. DATORN i UTBILDNINGEN. Research in Learning Technology. Untitled. Klassen-i-dialog-liten.pdf. Attforandraskolanmedteknik-140311.pdf. Su.diva-portal. Skl.se/download/18.492990951464200d71485310/1402989583700/Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL.pdf. Mikael Bruér. För de som flippar är ett sätt att kontrollera att elever har förstått eller, för all del, kontrollera att de faktiskt gjort den förberedelse som är nödvändig.

Mikael Bruér

Socrative: Ett av de första responsverktyg jag började arbeta med. Jag använder sällan Socrative som just quizverktyg, men det går och det är enkelt efter registrering. En stor fördel med Socrative, om man vill använda den som quizverktyg, är att den sammanställer resultat i en excelfil som man kan få mailad till sig. Uppsala tar initiativ för en forskningsbaserad skola - Uppsala universitet. Publicerad 2014-10-27 Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan.

Uppsala tar initiativ för en forskningsbaserad skola - Uppsala universitet

Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen. - Vi har uppfattat en reformtrötthet och en önskan från lärarna att själva få möjlighet att vidareutveckla undervisning och arbetsmetoder. Lärarkvällar 2014 med Digitala Skollyftet. Den digitala utvecklingen av skolan i Europa. I slutet av förra veckan presenterades Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition, som ger en prognos för de kommande fem årens digitala utveckling i Europas skolor.

Den digitala utvecklingen av skolan i Europa

Rapporten har tagits fram av New Media Consortium (NMC), en amerikansk icke-vinstdrivande organisation som arbetar med den här typen av prognoser sedan tolv år tillbaka, i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur samt Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). NMC ger varje år ut globala rapporter som ställer prognoser för den digitala utvecklingen inom skola, högre utbildning och muséer. Ibland gör man även mer geografiskt eller sektoriellt begränsade utblickar. Vad säger svensk forskning om 1:1-satsningar?

Länge var studier om vilka effekter som digitala verktyg och arbetssätt har för lärande och skolarbete en bristvara.

Vad säger svensk forskning om 1:1-satsningar?

Ny rapport: Så använder elever internet – i skolan och på fritiden. I en värld där elever har internet som en naturlig del av sin vardag borde också skolan ta tillvara de möjligheter som internet kan medföra, samt utveckla kunskaper kring hur man kan hantera mediet.

Ny rapport: Så använder elever internet – i skolan och på fritiden

I dag släpper vi rapporten Eleverna och internet 2014 där vi tittar på hur barn och ungas användning av internet ser ut i skolan – och på fritiden. Om bloggaren Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, .SE Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet.

Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Www.avmkr.se/wp-content/uploads/2012/04/Valbart-seminarium-7-9-+-gy.pdf. Introduktion till Öppna läromedel på Wikibooks. IKT-GUIDEN - HEM. Blended Learning Innovations: 10 Major Trends. DreamBox Learning, Inc, in partnership with Getting Smart This paper provides a snapshot of some of the dominant trends in the ever-evolving blended learning landscape, and takes a look at how innovative approaches are boosting achievement in elementary mathematics classrooms.

Blended Learning Innovations: 10 Major Trends

The most important trend we see is a shift toward placing students firmly at the center of the learning process, enabled by blended learning approaches, and as this paper will show, there are multiple reasons to adopt this new paradigm. A major influence that is driving this change results from acknowledging the reality of the way we live today. We can no longer ignore the ubiquity of technology—we must to welcome it into our classrooms and learning activities.

To inspire engagement, we need to keep pace with students who operate in an increasingly mobile world where information and communication are accessed 24/7 through smartphones, laptops, and tablets. Journals.cambridge.org/download.php?file=%2F8020_67ED3BBF8AAB157A81571129328B4D8A_journals__REC_REC26_01_S0958344013000232a.pdf&cover=Y&code=bee62a0b14eed1713d961c531b3262e2. Inrikes. Datorerna på bänkarna är uppfällda.

Inrikes

Det är mattelektion för årskurs 9 i Skuru skola i Nacka. Skuru skola är en av dem som satsar på enskilda elevdatorer, så kallade 1:1-satsningar. Men erfarenheten är dubbel, enligt Omid Ishan, lärare i matte och NO. Så använder du IT i språkundervisningen. Kalexanderson : Nybloggat: Låt oss prata... Www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/EJ/1012-nov2011/EJ1012When. Citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.2582&rep=rep1&type=pdf.

Högskolan Dalarnas Wiki. Skärminspelning som verktyg för feedback till elever by Linda Söderlind on Prezi. IKT i undervisningen by Linda Söderlind on Prezi. Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare. Den amerikanske skolforskaren Dr.

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare

Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Det är just kring skolors datorsatsningar som Puentedura har forskat. Den 21 november var han i Malmö och talade för lärarna på blivande Nya Malmö Latin* samt andra intresserade Malmöskolor. Erfarenheter från Maine I delstaten Maine , USA, påbörjade man för snart 10 år sedan en satsning kallad MLT, Maine Technology Initative, som innebär att elever utrustades med egen dator. Kritiken mot Ruben R. Puentedura haglar fritt nu! Läs ikapp! PEDAGOGISKA PLANERINGAR & FÖRMÅGORNA. The factlab - Where facts become your knowledge. Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad. "Vanliga" textdokument i din iPad som du kan markera (Internetsidor, Pagesdokument etc) är numera enkla att få upplästa direkt med hjälp av funktionen Tala markering.

Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad

Du helt enkelt markerar den text du vill ha uppläst och klickar på "Tala". Värre kan det bli att få PDF-filer upplästa på samma sätt eftersom det inte går att markera i dessa. Olika PDF-filer finns t ex på Internet och kan sparas ner i appar som iBooks eller GoodReader där det är enkelt att läsa dem på vanligt sätt, dock ej lyssna på dem. Jag ska visa ett tämligen enkelt sätt att lösa detta. Det enda du behöver är en ocr-app. 1. 4. 6. Detta går givetvis också att göra med e-boksidor om du lånat en bok från biblioteket och annan text som du inte kan markera i din iPad. Google Drive. 50 Little-Known Ways Google Docs Can Help In Education.

Google Docs is such an incredible tool for college students, offering collaboration, portability, ease of use, and widespread acceptance. But there are so many options, both hidden and obvious, that there’s a good chance you’re not using Google Docs to its fullest capability. We’ve discovered 50+ great tips for getting the most out of Google Docs as a student , with awesome ideas and tricks for collaboration, sharing, and staying productive. Access your documents from anywhere : Whether you’re in your dorm room or the school library, you can access your Google Docs. Take advantage of this to make it easy to do your work on-the-go.