background preloader

Rektorer

Facebook Twitter

Learning Graphic Facilitation - 7 Elements by Bigger Picture. Mette Ullersted Playmaker. 4 sätt att organisera för förändring - Vilken väg väljer ni? David Ståhlberg har suttit i ledningen på Google i Sverige och Procter & Gamble Nordic och verkar nu som personlig rådgivare åt allt från startups till tunga näringslivsprofiler.

4 sätt att organisera för förändring - Vilken väg väljer ni?

Han är utvecklingspartner till IHM i programmet IHM Digital Business Transformation, som går på IHM Stockholm 12-14 mars. Vanliga frågor – Digitala lektioner. 1.

Vanliga frågor – Digitala lektioner

Vad är Digitala lektioner? Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att bidra med en öppen digital lärresurs för att möta alla de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens skrivs in i läroplanen. Ny forskningsrapport: Digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat - Digitala läromedel från Digilär. Start » Aktuellt » Ny forskningsrapport: Digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat Nyligen släpptes Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en forskningsrapport som visar att användning av digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat inom matematik och vissa delar av språkinlärning.

Ny forskningsrapport: Digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat - Digitala läromedel från Digilär

Störst nytta av digitala lärverktyg har lågpresterande elever. Carla Haelermans som står bakom rapporten har genomfört åtta experimentella studier på högstadieelever i Nederländerna för att undersöka hur de digitala verktygen påverkar elevernas skolresultat. Trippel Helix Rapport nr 3 Sammanfattning WS4 WS5 och WS6. Nationell digitaliseringsstrategi for skolvasendet. Läroplan för skola, förskoleklassen och fritidshemmet rev 2017.pdf. Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande.

SKA digitala verktyg

Digitaliseringsgruppen. Mötessjukan på jobbet gör oss sjuka. Play: Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Ett samtal med John Kotter om förändringsarbete i en snabbrörlig värld – Att leda digital transformation. Play: Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Nationell strategi för digitalisering av skola och förskola. Skolverket lämnade den 4 april 2016 förslag på en strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan till regeringen.

Nationell strategi för digitalisering av skola och förskola

Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. Strategin omfattar förskolan förskoleklassen grundskolan grundsärskolan specialskolan sameskolan fritidshemmet. Så får du högpresteraren att stanna – Chef.se. Du kommer snart att tappa din bästa medarbetare.

Så får du högpresteraren att stanna – Chef.se

Och varken beröm, högre lön eller tjänstebil lär ändra på saken. Mindre stress utan mentorskap. Det är fredag förmiddag och ganska lugnt i högstadiekorridorerna på Risbroskolan i Fagersta.

Mindre stress utan mentorskap

Det närmar sig sommarlov, och därmed är det första läsåret med den nya organisationen avklarat. Here are Google (GOOG), Amazon (AMZN), and Facebook's (FB) secrets to hiring the best people — Quartz. Few have watched the development of the Chinese economy as closely as Arthur Kroeber.

Here are Google (GOOG), Amazon (AMZN), and Facebook's (FB) secrets to hiring the best people — Quartz

His new book, published last month, is a wide-ranging and authoritative primer on the history and development of China’s unique blend of decentralized economic authoritarianism. It i skolan. Redovisning regeringsuppdrag U201503844S 160212. Långsiktig kompetensutveckling ska utveckla skolan. Skolverket tar ett samlat grepp kring kompetensutveckling och de insatser som myndigheten erbjuder.

Långsiktig kompetensutveckling ska utveckla skolan

#framtidenslaromedel by Helena Kvarnsell on Prezi. Så ser du högpresteraren – och får hen att stanna. Skolans behov av digitala lärresurser 8 september 2015. Investera i personalen. SKL TV: Samspel mellan pedagogisk verksamhet och IT-avdelning 5 juni 2015. Varför stoppar skolor elevers smartphones? Många skolor köper in laptops och surfplattor till sina elever - men begränsar sedan användningen hårt.

Varför stoppar skolor elevers smartphones?

Skolans digitalisering - SKL. Läromedlen är dåliga och skolorna är inte likvärdiga - nu vill skolvärlden ha en it-strategi. Plan med förhinder Utlovad strategi försvann Vården fick sin övergripande nationella it-strategi redan för tio år sedan.

Läromedlen är dåliga och skolorna är inte likvärdiga - nu vill skolvärlden ha en it-strategi

När det gäller skolan har en motsvarande strategi suttit långt inne. Ett skäl är självklart att vården är mer it-tung, ett annat att det politiska intresset för frågan varit ljummen – och även intresset från skolhåll. Först när de flesta kommuner och skolor nu har investerat i infrastruktur och datorer har behovet av en mer övergripande strategi blivit allt mer akut. Parallellt med att skolorna digitaliserats, i ojämn takt, har det nationella stödet snarare minskat. Måste man hänga på den nya tekniken? Matteläraren Ewa är inte motiverad att ändra sin undervisning Ewa arbetar traditionellt när hon under­visar i matematik på hög­stadiet. — Dels handlar det om att jag inte kan, dels om att jag inte har tid att lära mig. IT och digital pedagogik i skolan: Bortom en dator per elev. Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Resonemanget har god återklang i min forskningsöversikt, som mestadels består av amerikansk forskning genomförd 2006-2010 (studien återfinns under titeln What is our current understanding of one-to-one computer projects i min avhandling).

DATORN i UTBILDNINGEN. Text: Ulf Jämterud E-post: ulf.jamterud@home.se Lärare lär lärare – framgångsrecept Framtidens lärande var i fokus på ett heldagsseminarium som DIU arrangerade i samarbete med svenska ambassaden i London under BETT-mässan.