background preloader

Opetuksen kehitys

Facebook Twitter

Opeverkostot - Facebook. Osallistu tämän wikin rakenteluun.

opeverkostot - Facebook

OHJE: Lisää tietoja ja linkkejä: klikkaa Edit, kirjoita haluamaasi kohtaan (listat aakkosjärjestykseen) ja tallenna. Palaute. Facebook on yhä useampien suosima verkottumispaikka myös ammatillisesti. Facebookin käyttöehdot ovat käyttäjän kannalta huonot eikä ympäristön käytettävyyskään aina ole verraton, esimerkiksi keskusteluketjuja ei saa linkitettyä muille verkkosivuille. Heikkouksista huolimatta Facebookista voi löytyä ammatillista apua ja hyviä verkostoja.HUOMIO! Yksilöllinen oppiminen - periaatteita.

ExCeL London, 25-28 January 2017 - The world's leading education technology event. Nbnfioulu 201606032211. FLIPPED LEARNING in Finland: May 2016. Uudistetaan peruskoulua. Kärkihankkeessa uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle tavoitteena Suomi modernin, innostavan oppimisen kärkimaana.

Uudistetaan peruskoulua

Uudistuksessa on kolme osaa: uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisaatio. Uudistusten tavoitteena on parantaa oppimistuloksia, vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin, uudistaa pedagogiikkaa kokeillen ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän. Kärkihankkeessa tuetaan opetuksen järjestäjien edellytyksiä ottaa käyttöön digitaalisia oppimista tukevia palveluja.

Samalla käynnistetään uuden pedagogiikan, digitaalisen oppimisen ja uusien oppimisympäristöjen kokeiluja. Ministeriö on asettanut johtoryhmän tukemaan kärkihankkeen toteutusta. Lisätietoja projektipäällikkö Olli Vesterinen, puh. 02953 30123ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258 Tutustu tarkemmin Kouluissa on käytössä uudet opetussuunnitelmat syksystä 2016 alkaen.

DOP! OPPIMISPOLKU. Design-suuntautunut pedagogiikka - Openmetsä. Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)[ ∧ ∨ ≡ ] Yhteiskunnan muutos on asettanut haasteen kehittää oppijoissamme sellaisia tietoja ja taitoja, joita nykyajan sekä tulevaisuuden yhteiskunta heiltä odottaa.

Design-suuntautunut pedagogiikka - Openmetsä

Näiden ns. 21. vuosisadan taitojen ytimen muodostavat mm. luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, yhteiskehittely sekä kyky hyödyntää digitaalista teknologiaa. OPM koulun kehittxmisen kansio 2606. Opentunti - Näytä kurssi - TVT-ops-alakoulut. Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa. Material. MIL for me – ”Mediatajua minulle” Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut opettajille ja oppilaille kätevät MIL for me (”Mediatajua minulle”) online-oppimateriaalit englanniksi, sekä opettajille vinkkejä aihemaailman käsittelyyn esimerkkiharjoitusten muodossa.

Material

Oppimateriaalit liittyvät nuorten online-käyttäytymiseen, erityisesti online-kiusaamisen näkökulmasta. Materiaaleissa pohditaan mm. sitä, miksi netissä tuntuvat olevan eri säännöt käyttäytymiselle, mikä on loukkaavaa käytöstä, mikä on laillista, miten puolustautua ja puolustaa muita online-ympäristöissä. Material. Webinaareja tvt:n opetuskäytöstä.

Oletko varma, että voit arvioida kokeen perusteella? Blogimme avausraita oli Teemun hyvä ja ytimekäs kirjoitus arvioinnista ja sen ehdottomasta tarpeesta muuttua.

Oletko varma, että voit arvioida kokeen perusteella?

Arvionti on nykyisin aivan uusilla tasoilla tapahtuvaa kokonaisvaltaista toimintaa ja siten myös yksilöllistä oppilaan kannalta. Olen usein miettinyt, mikä olisi oman työni kannalta se suurin laiminlyönti, jonka seurauksia en haluaisi kantaa mielessäni. Se kiteytyy arviointiin. En haluaisi joutua siihen tilanteeseen, että arvioinnin annettuani joutuisin perustelemaan vanhemmalle/huoltajalle arvosanaa ilman pätevää arviontiaineistoa. Sen vuoksi arvionnin ja arviointimenetelmien on muututtava radikaalisti juuri siihen suuntaan, mistä Teemu kirjoitti. Monille opettajille arvioinnin työkalu on yksinomaan koe.

Universal Skills All Learners Should Know How to Do. How to work a 40 hour week as a teacher. A 40 hour week for a teacher is almost unheard of.

How to work a 40 hour week as a teacher

Choice Board. Chalk.com – Login. 5 Awesome Teaching Books to Read this Summer - Teach 4 the Heart. Aren’t summers the best!?

5 Awesome Teaching Books to Read this Summer - Teach 4 the Heart

I sure hope you have lots of fun and relaxing events (or non-events) on your calendar for the summer. But I also hope you’re planning activities that will help you grow as a person and a teacher. (I have 10 ways to do that in this article here.) Without a doubt, one of the best (and easiest) things you can do is to read a great book that will inspire you and spark your creativity. Tim Rylands' Blog - to baldly go....... Using ICT to inspire. Untitled. Untitled. Oppimiskokeilut kehittävät opettajan ammattitaitoa. Opettaja, jos koulutyö tuntuu jossain vaiheessa lukuvuotta tasaiselta puurtamiselta, kannattaa aloittaa oppimiskokeilu.

Oppimiskokeilut kehittävät opettajan ammattitaitoa

"Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Extending cultures of learning through visible thinking. Flipped Classroom. Learning to Learn. Open tablet -laitteen käyttöönoton ohjeet. Opekan kysymykset - Opeka. « Takaisin.

Opekan kysymykset - Opeka

Projektikortit. Koulun hyvinvointiprofiili - etusivu. Oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan. Koulukurikeskustelu velloo kiivaana.

Oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan

Pitääkö kuria olla enemmän vai vähemmän? Mikä on vikana kun ilmainen, maailman ykkösluokkaa oleva perusopetus ei kelpaa osa porukasta kapinoi koulua vastaan? Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian ja oppimisen pitkän linjan tutkija puhuisi kuria mieluummin siitä, kuinka koulujen arki muutetaan nykypäivän oppimiskäsitysten mukaiseksi. Silloin koulujen viihtyvyys lisääntyy, oppimistulokset paranevat ja lapset innostuvat koulusta enemmän. Koulun viihtyvyys. Halusimme kuulla koulussamme, Hämeenkyrön yhteiskoulu, opiskelevien ja työskentelevien mielipiteitä pari vuotta sitten remontoidusta koulustamme, ja siksi haastattelumme kohdistuikin koulun viihtyvyyteen. Ensimmäiseksi kyselimme parilta oppilaalta ja opettajalta millaisessa ympäristössä on mukava työskennellä. Vastauksia tuli laidasta laitaan. Petunia: Rauhallisessa ja siistissä ympäristössä, missä musiikki soi taustalla ja vieressä on hyvää seuraa.

Näin pystyy paremmin keskittymään. Rosa: Kotoisassa. Anna: Puitteiden olisi hyvä olla kunnossa. Kysyimme seuraavaksi, että täyttävätkö tämän koulun tilat nämä kriteerit. Kemppainen.Jutta.pdf. Liikkuva koulu - Oppilaiden ja opettajien hyvinvointi. Liikkumattomuus tunnistetaan nykyään merkittäväksi itsenäiseksi terveysriskiksi. Kuinka paljon oppilaat istuvat tai seisoskelevat koulupäivän aikana paikallaan? 394-viihtyvyytta_ja_tyorauhaa_nettiversio.pdf. Hyvä, paha koulu – Kouluhyvinvointia hakemassa - Hyva_paha_koulu.pdf. Itsearviointi - menetelmiä ja välineitä koulujen ja oppilaitosten avuksi. Oppimisen kaikkiallisuus Innovating Pedagogy 2013 -raportissa. ’Seamless learning’ -teemasta on Innovating Pedagogy -raportissa oma lukunsa. Siinä kuvataan, miten oppiminen ja kokemukset kytkeytyvät yli paikan, ajan, laitteiden ja sosiaalisten kontekstien. Etusivu - Kaikkialla.fi. Mediataitoviikko » Mediataitokoulu. Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toiminta tukee lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämistä, aikakauslehtien opetuskäyttöä sekä myönteistä suhtautumista aikakauslehtiin.

Suuntaamme toiminnan opetusalan henkilöille kaikilla koulutuksen asteilla. Ampun 4H-yhdistys ry on vuonna 1997 rekisteröity nuorisotyötä ja varhaiskasvatusta edistävä yleishyödyllinen yhdistys. Toimimme Orimattilan, Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan alueella. AV-arkki on vuodesta 1989 asti tehnyt työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä. AV-arkin toiminta on myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Curly järjestää mediaan liittyvää harrastustoimintaa yli 13 -vuotiaille nuorille. DNA:ssa tunnemme vastuumme asiakkaille, omistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille.

Ei vihapuheelle -liike on nuorten ihmisoikeusaktivistien tekemä ja nuorille suunnattu liike, joka haluaa puuttua verkon ja yhteiskunnan vihapuheeseen. Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Muuttuva maapallo - luonnontieteiden monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kurssikokonaisuus on suunnattu biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian opettajille. Se soveltuu osin myös alakoulun opettajille. Muuttuva maapallo – luonnontieteiden monialaiset oppimiskokonaisuudet - täydennyskoulutusta luonnontieteen alan opettajille vuosina 2014-2015 Kokonaisuus tarjoaa useita erilaisia kursseja luonnontieteiden ja luokanopettajien tarpeisiin. Voit osallistua yksittäiseen kurssiin tai käydä vaikka kaikki. Koulutuksessa ympäristöaiheita tarkastellaan maantiedon ja fysiikan sekä kemian, biologian, terveystiedon ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Opettaja blogi.