background preloader

Opetuksen kehitys

Facebook Twitter

Opeverkostot - Facebook. Osallistu tämän wikin rakenteluun. OHJE: Lisää tietoja ja linkkejä: klikkaa Edit, kirjoita haluamaasi kohtaan (listat aakkosjärjestykseen) ja tallenna. Palaute. Facebook on yhä useampien suosima verkottumispaikka myös ammatillisesti. Facebookin käyttöehdot ovat käyttäjän kannalta huonot eikä ympäristön käytettävyyskään aina ole verraton, esimerkiksi keskusteluketjuja ei saa linkitettyä muille verkkosivuille. Heikkouksista huolimatta Facebookista voi löytyä ammatillista apua ja hyviä verkostoja.HUOMIO! Vastaava listaus ruotsalaisista ryhmistä. Yksilöllinen oppiminen - periaatteita. Bett Show | ExCeL London, 25-28 January 2017 - The world's leading education technology event.

Nbnfioulu 201606032211. FLIPPED LEARNING in Finland: May 2016. Uudistetaan peruskoulua. Kärkihankkeessa uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle tavoitteena Suomi modernin, innostavan oppimisen kärkimaana. Uudistuksessa on kolme osaa: uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisaatio. Uudistusten tavoitteena on parantaa oppimistuloksia, vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin, uudistaa pedagogiikkaa kokeillen ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän.

Kärkihankkeessa tuetaan opetuksen järjestäjien edellytyksiä ottaa käyttöön digitaalisia oppimista tukevia palveluja. Samalla käynnistetään uuden pedagogiikan, digitaalisen oppimisen ja uusien oppimisympäristöjen kokeiluja. Ministeriö on asettanut johtoryhmän tukemaan kärkihankkeen toteutusta. Kärkihanke toteutetaan vuosina 2016 - 2018. Lisätietoja projektipäällikkö Olli Vesterinen, puh. 02953 30123ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258 Tutustu tarkemmin Kouluissa on käytössä uudet opetussuunnitelmat syksystä 2016 alkaen.

Hanketiedot: Peruskoulun uudistaminen. DOP! OPPIMISPOLKU. Design-suuntautunut pedagogiikka - Openmetsä. Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)[ ∧ ∨ ≡ ] Yhteiskunnan muutos on asettanut haasteen kehittää oppijoissamme sellaisia tietoja ja taitoja, joita nykyajan sekä tulevaisuuden yhteiskunta heiltä odottaa. Näiden ns. 21. vuosisadan taitojen ytimen muodostavat mm. luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, yhteiskehittely sekä kyky hyödyntää digitaalista teknologiaa. Oppiminen ei myöskään rajoitu pelkästään formaalia oppimista varten suunniteltuihin yhteyksiin vaan sitä tapahtuu myös erilaisissa fyysisissä ja teknologisissa ympäristöissä sekä yhteisöissä koko elämän ajan.

Tutkimusryhmässämme on usean vuoden ajan pyritty vastaamaan edellä esitettyihin haasteisiin kehittämällä design-suuntautunutta pedagogiikkaa, joka pyrkii osaltaan edistämään oppijoissa niitä osaamisia, jotka rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja työntekijältä vaadittavia taitoja. (DOPin suomenkielinen posteri) DOPin viitekehys[ ∧ ∨ ≡ ] DOP:in opetusmalli[ ∧ ∨ ≡ ] OPM koulun kehittxmisen kansio 2606. Opentunti - Näytä kurssi - TVT-ops-alakoulut. Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa. Material. MIL for me – ”Mediatajua minulle” Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut opettajille ja oppilaille kätevät MIL for me (”Mediatajua minulle”) online-oppimateriaalit englanniksi, sekä opettajille vinkkejä aihemaailman käsittelyyn esimerkkiharjoitusten muodossa.

Oppimateriaalit liittyvät nuorten online-käyttäytymiseen, erityisesti online-kiusaamisen näkökulmasta. Materiaaleissa pohditaan mm. sitä, miksi netissä tuntuvat olevan eri säännöt käyttäytymiselle, mikä on loukkaavaa käytöstä, mikä on laillista, miten puolustautua ja puolustaa muita online-ympäristöissä. Sarjiskone – digitaalinen sarjakuvatyökalu Aikakausmedian sarjiskoneella lapset ja nuoret pääsevät itse tekemään, tallentamaan ja jakamaan omia sarjakuviaan verkossa niin mobiililla, tabletilla kuin tietokoneellakin. Kulttuurin vuosikello -oppimateriaalipankki Herkkien korvien tehtäväkortit 2 Herkkien korvien tehtäväkortit Lukuinto-opas Kamerakynän pedagogiikka – opettajan opas KOTEK-webinaarit. Material. Webinaareja tvt:n opetuskäytöstä. Oletko varma, että voit arvioida kokeen perusteella? | OPEN KOULU. Blogimme avausraita oli Teemun hyvä ja ytimekäs kirjoitus arvioinnista ja sen ehdottomasta tarpeesta muuttua.

Arvionti on nykyisin aivan uusilla tasoilla tapahtuvaa kokonaisvaltaista toimintaa ja siten myös yksilöllistä oppilaan kannalta. Olen usein miettinyt, mikä olisi oman työni kannalta se suurin laiminlyönti, jonka seurauksia en haluaisi kantaa mielessäni. Se kiteytyy arviointiin. En haluaisi joutua siihen tilanteeseen, että arvioinnin annettuani joutuisin perustelemaan vanhemmalle/huoltajalle arvosanaa ilman pätevää arviontiaineistoa. Sen vuoksi arvionnin ja arviointimenetelmien on muututtava radikaalisti juuri siihen suuntaan, mistä Teemu kirjoitti.

Monille opettajille arvioinnin työkalu on yksinomaan koe. Perusopetuslaki sanoo: POL 22§ ”Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.” 1. Koeahdistusta kokee kouluissa varmasti kaikki oppilaat, olivat he millä tahansa tasolla kolmiportaisen tuen tasoilla. 2. 4. Tieto on mielestäni kokonaisuus. 6. 7. Universal Skills All Learners Should Know How to Do. How to work a 40 hour week as a teacher. A 40 hour week for a teacher is almost unheard of. The growing number of teacher-bashers out there have somehow gotten the idea that we work far fewer hours that. And of course, anyone who’s ever worked in the field knows that the time spent at school combined with the time spent on paperwork at home often averages out to 50-70 hours a week…or more. I believe there’s a healthy balance between the perception of teachers working only from 9-3 and the unfortunate reality of them working 7-7.

As a classroom teacher, my goal in finding a work-life balance was to dedicate 40 hours a week to my job. Sure, I might spend additional time in the evenings looking online for new lesson ideas or making manipulatives while I watched TV, but those were tasks I really enjoyed. They didn’t feel like work to me, and I didn’t do them every day. My goal was to complete my “work-work” tasks during the course of an 8 hour day: grading, paperwork, photocopies, etc. I succeeded about 90% of the time. Choice Board. We all have those students that raise their hand and say, “I’m done, now what do I do?” We also have those who finish with their work and decide its time to play and distract others. Does this sound familiar? I want my students to be engaged with something meaningful at all times. I believe in the power of choice when it comes to choosing what to do when all work is complete.

This is where the choice board comes in. A choice board is a tool that ensures students incorporate a range of multiple intelligences, and/or learning preferences. Topics For every 9 weeks, I provide my students with a total of 72 activities that address Reading, Writing, Words, Math, Science, and Social Studies. Projects I allow my students to chose the way in which they compile their activity. Free Choice Because the purpose of The Choice Board is choice, they also have the opportunity to choose their own topic and/or project to complete with approval. Grading I have a 36 week collection of Choice Board activities. Chalk.com – Login. 5 Awesome Teaching Books to Read this Summer - Teach 4 the Heart. Aren’t summers the best!? I sure hope you have lots of fun and relaxing events (or non-events) on your calendar for the summer. But I also hope you’re planning activities that will help you grow as a person and a teacher.

(I have 10 ways to do that in this article here.) Without a doubt, one of the best (and easiest) things you can do is to read a great book that will inspire you and spark your creativity. Now I hope this title isn’t misleading, because I actually wouldn’t recommend that you try to read all 5 books over the summer – unless you’re super ambitious and a little crazy. But if you choose one of these books and seriously dive into it, you’re going to be so glad you did!

5 Awesome Books for Teachers The First Days of School by Harry & Rosemary Wong. I’m actually hosting a FREE summer book club for Create Your Dream Classroom and I’d be honored if you’d join us. It’ll be an awesome way to connect with other educators, discuss new ideas, and gain inspiration and encouragement. Tim Rylands' Blog - to baldly go....... Using ICT to inspire. Untitled. Untitled. Oppimiskokeilut kehittävät opettajan ammattitaitoa | Oppiminen.fi. Opettaja, jos koulutyö tuntuu jossain vaiheessa lukuvuotta tasaiselta puurtamiselta, kannattaa aloittaa oppimiskokeilu. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkijatohtori Olli Vesterinen kehottaa irtautumaan koulukirjoista ja lähtemään oppilaiden kanssa koulurakennuksesta ulos tuulettumaan. Mistä on kyse: Tulevaisuudessa tarvitaan sellaista tietotaitoa, joka tukee kykyä toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkijatohtori Olli Vesterisen mielestä osallistavaan ja kaikkialla tapahtuvaan oppimiseen kannattaa panostaa koulussa.

Haaste: Opettajuuden muutos. Miten opettaja omaksuu muuttuvat työtavat? Ratkaisu: Vaikka oppiminen viedään uusiin ympäristöihin ja mukaan otetaan ulkopuolisia tahoja, opettajan asema on vahva yhteistyön pedagogisena johtajana. Vesterinen on Koulu Kaikkialla -hankkeessa päässyt tutustumaan aitiopaikalta moniin luoviin ja toiminnallisiin opetusmenetelmiin, joilla opettajat toteuttavat opetussuunnitelmaa. Varmuutta yhteistyöhön saa opetussuunnitelmasta. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Makingthinkingvisible's Blog | Extending cultures of learning through visible thinking. Flipped Classroom. Learning to Learn. Open tablet -laitteen käyttöönoton ohjeet. - Esitystekniikkalaitteiden hyödyntäminen- toimisto-ohjelmat - pilvipalvelut: tallentaminen, siirtäminen, jakaminen- kommunikoinnin väline - verkostoituminen- kirjanmerkkipalvelut - oppimisen väline- kokonaisuuksien suunnittelu, hahmottaminen/toteuttaminen- jakaminen, yhdessä tekeminen- verkostojen käyttö opetuksessa- oppimisalustat/-ympäristöt- videoiden opetuskäyttö -Sähköposti-sähköinen kalenteri-Ajanhalllintatyökalut-Espoon omat työkalut-sovelluksiin tutustuminen-Kuvaaminen-Karttasovellukset-työkalut (laskin,QR-koodilukija...)

-pelaaminen/viihdekäyttö (Facebook,Twitter,Areena, HS...) - Ajattelukumppani- oman oppimisen, reflektoinnin väline- uuden digipedagogiikan kehittely- kansainvälinen yhteistyö/verkostoituminen Perusasetukset ja toiminnat:+Käynnistäminen, sulkeminen+Tunnusten ja tilien luominen +Kirjautuminen palveluihin+Päivitykset, varmuuskopioiminen Kosketuskäytön ohjevideo linkkisivun alaosassa Windows ohje, verkkoyhteys Laitteen yhdistäminen verkkoonsupport.apple.com. Opekan kysymykset - Opeka. « Takaisin Digitaalinen toimintakulttuuri Oma TVT:n opetuskäyttö 1. Rakennan opetukseni oppikirjan mukaan. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Työyhteisöni TVT:n käyttö 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sähköiset sisällöt ja sähköinen viestintä 1. 2. 3. 4. 5. TVT-välineistö ja verkkoyhteydet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Laitteet ja ohjelmistot Valitse laitteet, joita käytät opetuksessasi Vastaaja valitsee vaihtoehdot listasta. Pöytätietokone / kannettava tietokoneDokumenttikameraDataprojektori (videotykki)TulostinOpiskelijoiden matkapuhelimetKosketustaulu / interaktiivinen projektori / ÄlytauluDigitaalikameraTabletti (Sormitietokone / Taulutietokone)ÄlypuhelinDigitaalivideokamera... Valitse eri kategorioista ohjelmat, joita käytät opetuksessasi 1. Microsoft WordMicrosoft PowerPointMicrosoft ExcelGoogle Earth... 2. Microsoft PaintWindows Movie MakerIMovieAdobe Photoshop... 3. YouTubeWikipediaGoogle-kuvatGoogle-kääntäjä... 4. Sanoma proPerunakellariPedanetYlen opettaja.tv... 5. Projektikortit.

Koulun hyvinvointiprofiili - etusivu. Oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan | Tietysti. Koulukurikeskustelu velloo kiivaana. Pitääkö kuria olla enemmän vai vähemmän? Mikä on vikana kun ilmainen, maailman ykkösluokkaa oleva perusopetus ei kelpaa osa porukasta kapinoi koulua vastaan? Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian ja oppimisen pitkän linjan tutkija puhuisi kuria mieluummin siitä, kuinka koulujen arki muutetaan nykypäivän oppimiskäsitysten mukaiseksi. Silloin koulujen viihtyvyys lisääntyy, oppimistulokset paranevat ja lapset innostuvat koulusta enemmän. Uno Cygnaeus perusti kansakoulut Suomeen 1800-luvulla. Koulurakennukset ovat muuttuneet reilussa sadassa vuodessa vain vähän ja koulua haukutaan monesti siitä, että sen arki jäi Cygnaeuksen aikaan. ”Itse asiassa Cygnaeus oli näkemyksiltään monella tavalla hyvin edistyksellinen.

Hän sanoi muun muassa, että hyvä opettaja on sellainen, että hän puhuu vähemmän kuin oppilas. Yhden puhujan tilalle monta ääntä Yhtenä koululaitoksen suurista ongelmista hän pitää juuri sitä, että edelleen yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Koulun viihtyvyys | Sokerina pohjalla. Halusimme kuulla koulussamme, Hämeenkyrön yhteiskoulu, opiskelevien ja työskentelevien mielipiteitä pari vuotta sitten remontoidusta koulustamme, ja siksi haastattelumme kohdistuikin koulun viihtyvyyteen.

Ensimmäiseksi kyselimme parilta oppilaalta ja opettajalta millaisessa ympäristössä on mukava työskennellä. Vastauksia tuli laidasta laitaan. Petunia: Rauhallisessa ja siistissä ympäristössä, missä musiikki soi taustalla ja vieressä on hyvää seuraa. Näin pystyy paremmin keskittymään. Rosa: Kotoisassa. Olisi hyvä, jos saisi pehmeät tuolit ja raikkaan ilman. Anna: Puitteiden olisi hyvä olla kunnossa. Kysyimme seuraavaksi, että täyttävätkö tämän koulun tilat nämä kriteerit. Petunia: Ei, luokat ovat tylsiä ja tuolit kovia. Rosa: Ei kovin hyvin. Anna: Suurilta osin, ainakin nyt remontin jälkeen. Kysyimme myös koulun pihan aktiviteeteista. Petunia: Joo huvipuisto koulun pihaan olisi siisti saada! Rosa: Ei pihassa mitään muutettavaa ole, paitsi koulun värit. Anna: Kaipaan kovasti. Petunia: On. Kemppainen.Jutta.pdf. Liikkuva koulu - Oppilaiden ja opettajien hyvinvointi. Liikkumattomuus tunnistetaan nykyään merkittäväksi itsenäiseksi terveysriskiksi.

Kuinka paljon oppilaat istuvat tai seisoskelevat koulupäivän aikana paikallaan? Mitä välitunneilla tapahtuu? Miten oppilaat kulkevat kouluun? Kuinka liikkumatonta on nykykoululaisten vapaa-aika? Liikkuva koulu -seminaarissa julkaistava tutkimusraportti "Oppilaiden fyysinen aktiivisuus" perustuu Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen (2010–12) tutkimustuloksiin. Uutta tietoa koululaisten liikkumisesta objektiivisilla aktiivisuusmittauksilla Suomalaisissa peruskouluissa tutkittiin oppilaiden fyysistä aktiivisuutta objektiivisesti aktiivisuusmittareilla (n=698 oppilasta kymmenestä peruskoulusta) sekä oppilaskyselyillä (n=1 700 4.–9. Tutkimuksessa mitattiin fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana. Alakoululaisilla keskimäärin 38 minuuttia tunnissa (3 h 48 min kuuden tunnin koulupäivän aikana)yläkoululaisilla keskimäärin 45 minuuttia tunnissa (4½ h kuuden tunnin koulupäivän aikana).

394-viihtyvyytta_ja_tyorauhaa_nettiversio.pdf. Hyvä, paha koulu – Kouluhyvinvointia hakemassa - Hyva_paha_koulu.pdf. Itsearviointi - menetelmiä ja välineitä koulujen ja oppilaitosten avuksi. Oppimisen kaikkiallisuus Innovating Pedagogy 2013 -raportissa. ’Seamless learning’ -teemasta on Innovating Pedagogy -raportissa oma lukunsa. Siinä kuvataan, miten oppiminen ja kokemukset kytkeytyvät yli paikan, ajan, laitteiden ja sosiaalisten kontekstien. Oppijat esimerkiksi tutkivat ops-suuntaisia teemoja myös kotonaan ja muualla vapaa-ajallaan sekä rikastuttavat kouluoppimista omilla elämänkokemuksillaan. Tässä tullaan teknologian hyödyntämisen näkökulmasta lähelle oppimisen kaikkiallisuuden ideaa. ”Seamless learning can also make good use of learners’ environments, with the rich world outside the classroom providing a resource for exploration and meaning making, and the classroom offering a space for reflection and the synthesis of knowledge.”

Etusivu - Kaikkialla.fi. Mediataitoviikko » Mediataitokoulu. Muuttuva maapallo - luonnontieteiden monialaiset oppimiskokonaisuudet. Opettaja blogi.