background preloader

Lix räknare

Lix räknare
Related:  Sv SvABlandat

Svårigheter med läsförståelse Då man misstänker att en elev har svårigheter med läsförståelsen bör man först reda ut om basfärdigheterna i läsning fungerar, dvs. är avkodningen automatiserad och läsflytet under utveckling. Men även om dessa fungerar kan läsaren ha svårt att förstå texten. Orsaker till detta kan t.ex. vara ett svagt ordförråd, avsaknad av bakgrundskunskap om temat, svårigheter med att förstå den grammatiska strukturen i texten, svårigheter med abstrakt tänkande, svag slutledningsförmåga eller minnesproblem. Att läsa med svag förståelse En svag läsare kan ofta beskrivas som passiv i jämförelse med en elev med god läsförståelse. Om texten innehåller många svåra ord, över 20 % av orden är okända, blir det också svårt för läsaren att ta den till sig. Svag läsförståelse kan även hänga ihop med svag hörförståelse eller låg arbetsminneskapacitet. Kompenserande metoder En del elever kan ha nytta av att använda talböcker och inlästa läromedel, förutsatt att deras hörförståelse är bättre än läsförståelsen.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! | Förstelärare i Svedala Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Nu är jag ju inte simlärare, men väl språklärare med många år i yrket och jag känner igen att elever får uppgifter där vi på förhand kan förutspå resultatet. Tänk om det med små medel trots allt går att påverka resultatet i rätt riktning? Under vårterminen skulle min 7:a och jag syssla med temat Sagor som avslutas med att eleven får i uppgift att skriva sin egen saga. Efter att ha badat i mängder av sagotexter, diskuterat innehåll och uppbyggnad och lyssnat på skolbibliotekariens föreläsning om sagornas roll i litteraturen var det då äntligen dags för klassen att skriva sina sagor. Tre behovsområden blev tydliga: 1. 2. 3.

Så skriver du dina texter med Markdown – Frilansjournalist Anders Thoresson Markdown kan du skriva i vilket textprogram som helst. Så länge du ser till att spara den färdiga texten som .txt eller .rtf är dokumentet framtidssäkert. Men det finns ett växande utbud med program som är särskilt anpassade till Markdown. Du kanske undrar vad asterisker har med det hela att göra? ## Underrubrik Listor skapas genom att inleda raden med ett -, numrerade listor med en siffra följd av en punkt: 1. En del Markdown-program är dessutom så smarta att de känner av vad det är för innehåll som finns i datorns klippbord. Exportera din färdiga text Markdown är någorlunda begripligt även för den som inte själv använder formatet. För dem som skriver text som ska användas på många olika ställen är Markdown därför extra bra. Allt detta beror på att Markdown skiljer på form och funktion: Med ett fyrkantstecken anger du att en textrad i själva verket är en huvudrubrik, med två fyrkantstecken att det handlar om en underrubrik. Snabbare program Mer tangentbord, mindre muspekare

Avsnitt | Historiepratarna | Sida 2 Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e.Kr. Grekerna sysslade bland annat med vetenskap, idrott och provade på demokrati. Heureka! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Matilda Fahlman, Ricardo Garcia, Sofia Lindberg & Liv Allinger Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Unga fakta: Film:Percy Jackson och kampen om åskviggen Herkules 300 Alexander

Här hämtar du svenska gratis e-böcker - LaddaNer Albert Engström Albert Engström är känd för sina skämtteckningar med figurer som Kolingen och Bobban. Han skapade också skickliga karikatyrer av dåtidens överheter. August Strindberg August Strindberg var Sveriges mest kände författare, och här hittar du några av hans mest älskade verk. Carl Michael Bellman Carl Michael Bellman anses vara Sveriges störste skald, och i Fredmans epistlar och Fredman sånger samlas några av hans mest berömda verk. Dan Andersson Dan Andersson var en av de mest kända svenska proletärförfattarna. Ellen Key Författaren Ellen Key var en av de ledande personerna i kampen för kvinnornas rättigheter, och det här var ett ämne hon skrev om i boken Kvinnorörelsen. Ladda ner Kvinnorörelsen Erik Axel Karlfeldt Erik Axel Karlfeldt var en av få svenska författare som har ett Nobelpris. Ladda ner Fridolins lustgård Gustaf Fröding Gustaf Fröding är känd för att ha publicerat många av sina dikter på värmländsk dialekt. Henrik Ibsen Ladda ner Et dukkehjem Hjalmar Bergman Karin Boye Övrigt

Hela skolan högläser för eleverna! Regeringen har initierat HELA SVERIGE LÄSER MED BARNEN. Jag tänker att skolan kan svara upp med: Så här kan vi göra: Kollegial högläsning och samtal om betydelsen av högläsningen för alla Kollegial högläsning börjar med samtal om och läsning av boken och i en gemensam avstamp att vilja ge eleverna upplevelser och inblickar i vad böckerna kan ge och vad det finns att uppleva av böckernas innehåll. Högläsning i de lägre årskurserna: Ofta har eleverna en och samma lärare över dagen vilket betyder att eleverna inte behöver bära boken med sig annat än till idrottslärare och till fritidspedagogerna. Högläsning i de högre årskurserna: Låt säga att vi undervisar en årskurs sju. Om vi gör detta och fortsätter att högläsa kommer vi att ge eleverna skriftspråket och litteraturen som de ännu inte kan läsa själva. Berätta för föräldrarna om böckerna skolan läser Vad vi också kan göra är att vi tydligt åskådliggör för föräldrar och besökare i skolan om de böcker vi läser. Ett tips till rektor: Att börja…

Det datadrivna samhället - ny rapport från... - Digitaliseringskommissionen I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin nya temarapport ”Det datadrivna samhället”. Rapporten handlar om vad analys av stora mängder data innebär för vår kunskap och förståelse av människan, samhället och miljön och vilka möjligheter och utmaningar utvecklingen för med sig. Analys av stora datamängder används t.ex. när musiktjänsten på nätet ger förslag på nya låtar du kan tänkas vara intresserad av att upptäcka. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kan analys av data användas för att förbättra cancerdiagnostik och utforma individuella vårdplaner. Flera välkända skribenter medverkar i rapporten. Temarapporten är den första av fyra rapporter som kommer att presenteras under året. Läs rapporten här: Temarapport 1 Det datadrivna samhället Digitaliseringskommissionen ordnar även ett seminarium om det digitala samhället i Almedalen (Gotlandsmuseum) den 4 juli kl. 16:15 Kontaktperson: AnnSofi Persson-Stenborg, kanslichef

Sociala medier stärker ungas samiska - P4 Jämtland En ny undersökning visar att samiska barn och unga oftare pratar svenska än samiska – men samtidigt använder många samiska i sociala medier. På tisdagen presenterade Samiskt språkcentrum och Umeå Universitet en undersökning om hur barn och unga använder samiska. Undersökningen är en del av en förstudie som ska kartlägga de samiska språken. Med hjälp av enkäter har man undersökt hur nordsamiska barn och unga i Sverige mellan nio och 18 år ser på samiskan. – De är positiva till språket, de vill använda samiska och de hittar sätt att göra det, säger Umeå Universitets Eva Lindgren, som har lett forskningsprojektet. Studien visar att de flesta ungdomarna pratar svenska oftare än samiska och det är inte så vanligt att se på teve eller läsa böcker på samiska. Och det som både förvånar och glädjer Lindgren är att många av ungdomarna använder samiska i sociala medier. – De här barnen och ungdomarna tar själva kommandot över sitt språk och hittar ett sätt att använda språket.

Voice Dream Reader Lite - Lärverktyg inom Nackas kommunala skolor Voice Dream Reader Lite är en talsyntesapp med uppläsning av svenska och engelska. Appen kan bland annat kopplas till Dropbox, Google Drive och Evernote. En direktlänk till Google Drive gör att texten i ett Google Drive dokument blir uppläst med markörmedföljning och ställbar hastighet. Begränsningen i Lite versionen är att den slutar läsa efter cirka 300 ord, man får helt enkelt trycka på play flera gånger om en lång text ska läsas. Licens och leverantör: Licens: Voice Dream Reader Lite versionen är gratis Leverantör: Kompatibilitet: Voice Dream Reader Lite fungerar på alla enheter med iOS det vill säga iPhone och iPad. Installation: Användare bör uppgradera sin enhet till iOS 7 samt installera den svenska rösten innan appen används. Appen Voice Dream Reader Lite är gratis och hämtas från Apples App Store. Extra svenska röster "Elin", "Kal", "Emma", "Erik", "Mia" och "Samuel" kan installeras efter att appen har hämtats. Manualer: Tips och tricks:

Språk och litteratur - Pohjola-Norden Vardagliga diskussioner på alla de nordiska språken i textform och som ljudinspelningar. Lyssna, jämför och lär dig! Du kan läsa och lyssna på varje dialog på fem nordiska språk. Du kan t ex läsa den norska texten och lyssna på samma dialog på danska, eller läsa på isländska och lyssna på finska, eller hur du vill. Obs! Välj bland följande dialoger: 1. Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop? Jag har haft den stora förmånen att få delta på NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) höstkonferens. Som vanligt fick jag med mig en massa nya tankar och idéer och en del av dem omsatte jag direkt i min egen undervisning. Du ska snart få ser hur! Under konferensens andra dag fick jag bland annat lyssna på Stefan Lundström, som pratade om det vidgade textbegreppet och elevernas textvärldar utanför undervisningen, och Katarina Lycken Rüter, som lyfte Shaun Tans Ankomsten och den funktionella grammatiken. De här två, Lundström och Rüter, fick mig att börja reflektera. Med mina ettor på Bygg- och anläggningsprogrammet arbetar jag just nu med ett arbetsområde som heter "Jag skriver i dina ord!". Under dagens lektion var tanken att eleverna skulle få skriva egna dikter som en replik på en annan dikt MEN efter konferensen tänkte jag om. Jag plockade ut tre bilder och till varje bild kopplade jag en ordklass (substantiv, verb och adjektiv). Hur gick det då?

Ny dansk lärarutbildning vill möta framtiden – Omvärldsbloggen Efter sommaren börjar 30 lärarstuderande en ny inriktning på lärarutbildningen hos Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn: Future Classroom Teacher. Den här satsningen bygger vidare på arbetet i Future Classroom Lab DK, som jag nämnde i ett inlägg för några månader sedan. Med utgångspunkt i danska och europeiska erfarenheter av didaktisk utveckling och digitalisering, vill UCC ge ett bidrag till förnyelsen av den danska skolan. Det går inte att söka direkt till den nya inriktningen, utan först när studenterna är antagna till lärarutbildningen kan de göra sitt val. Inriktningen vänder sig till studerande som ska bli ämneslärare i danska i årskurs 4-10 på grundskolan. Den följer lärarutbildningens allmänna struktur, men sätter särskilt fokus på de kompetenser som krävs för att förstå och dra nytta av den digitala utvecklingens möjligheter. Studenterna ska helt enkelt vilja bli professionella lärare som använder teknikutvecklingen för att skapa nya vägar för undervisning och lärande.

Related: