background preloader

Pedagogiska hemsidor

Facebook Twitter

Hem - Berättarministeriet. Nyckelkompisar i skolan. Struktur: Multisvar – Kooperativt Lärande. Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av det vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever, och alla elevers svar synliggörs för dig som lärare och för gruppen. Inspirationen kommer från Dylan Wiliam där vi kombinerat hans metoder med en nypa Kooperativt Lärande.

Det finns en mängd variationer på hur du gör med Multisvar och vilket medium du använder. Vi kommer här att presentera flera alternativ som vi använt oss av. Använda mini-whiteboard/solfjäder som svarsmedie Ställ en öppen eller stängd fråga till eleverna. Rösta med fingrar i olika svarsalternativ Du ställer en fråga och ger färdiga svarsalternativ. Rätta svaret med tumme, stopp eller osäker hand Ett par, en elev eller du själv säger ett påstående eller svar. Signalsystem för ”hjälp mig” Multisvar och IKT! Whiteboard.fi Padlet.com Plickers. Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION

Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning. Syftet med en lektionsobservation är att samla in bedömningsinformation om kvalitén i undervisningen. Lektionsobservationerna bör ske på ett stukutrerat sätt utifrån på förhand definierade bedömningskriterier som bygger på evidensbaserade kriterier om framgångsrik undervisning.

Rekommendationer vid lektionsobservationer Traditionella lektionsobservationer Moderna lektionsobservationer á la Timperley Observationsmallar.

Svenska 2

Läslyftet Ht15. Prepositions Flashcards. Välkommen till SLI.SE. Classroom Timers - Fun Timers. StudiSverige. Övrigt. Snorkel.se. Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar. När jag nu stuckit ut hakan och menat att vi har mycket tid och lite hinder för utveckling är det kanske på sin plats att var lite mer konkret också och inte bara gnälla över långsam utveckling!

Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar

Det som har räddat mig tidsmässigt är att ha en tydlig struktur för innehållet i en lektion (engelska). Det gör att jag vet precis vad lektionen ska innehålla i stort när jag ska tänka igenom lektionen. Ska tilläggas att vi på vår skola har lektioner som är 3 timmar långa men har man kortare pass är det bara att dela upp strukturen i två delar. Så här ser min grovstruktur ut och den är likadan varje vecka: Ritualer: veckans ord och idiom, nyheter eller annan hörförståelse, kommunikationslek (rollspel eller historieberättande utifrån bilder eller återberätta tecknad film – Mordillo på Youtube är kul!). Eftersom strukturen ser ut så här är eleverna inkörda på den och det går inte åt någon spilltid för övergångar mellan aktiviteter. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels)

ENG

Clipart. MA/NO. Bedömning. Bild. SO. Svenska. GratisSkola.se. Startsida. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. LÄTT ATT LÄRA! En sida med massor av länkar till animationer, spel, filmer och självtester! Gör skolarbetet både lättare och roligare! - Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

LÄTT ATT LÄRA! En sida med massor av länkar till animationer, spel, filmer och självtester! Gör skolarbetet både lättare och roligare! - Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smälla ballonger 1-20 Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolportal och lektionsbank. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan.