background preloader

FyKe

Facebook Twitter

PhET: Free online physics, chemistry, biology, earth science and math simulations. Lawrence Hall of Science. Lawrence Hall of Science - 24/7 Science. How fast does the wind blow?

Lawrence Hall of Science - 24/7 Science

What makes things sticky? Where do insects live and plants grow? What is the best way to clean up the environment? How do humans measure up in the animal kingdom? So many questions—and so many ways to find answers! Bridge Builders How Fast Is the Wind Gooo! Filling Without Spilling Parachute Drop Crystals Bird Beaks Sticky Situations Oil Spill How Old is Your Penny? Measure Yourself Where Do Plants Grow? Bug Hunt! Afterschool KidzScience AfterSchool KidzScience™ kits are designed specifically for children in grades 3 - 5 in out-of-school settings. Check Out Science Check Out Science makes doing science with your family easy, no scientific expertise necessary. Explore Your World You don't have to trek through a rainforest, blast off for space, or dive to the deep sea to explore your world.

Roadside Heritage Roadside Heritage is an informal science educational project with its origins in the stunning landscape of the Eastern Sierra along the 395 scenic byway. Save Sam! Mr. “Earth to scale” I’m adding this video to The Best Web Tools That Show You Objects To Scale, which I also just revised and updated: Related Video: "How Big Is The Ocean?

“Earth to scale”

" How Big Is The Ocean? Is a TED-Ed video and lesson plan. I'm adding it to The Best Web Tools That Show You Objects To Scale. Nanoscience. 15 YouTube Channels of Fun Science for Kids. Amazingly, YouTube has become a good source of educational materials.

15 YouTube Channels of Fun Science for Kids

We have been using YouTube more and more for fun learning materials. We shared 6 YouTube Channels for Hands-on Science Experiments You Can Do at Home. Today we share YouTube channels of fun science facts, explanations, and news. Bill Nye: although the channel has not been updated for couple years, the content already there is enough for kids to explore. I like that the video titles tell you exactly what the videos are about, making it easy to look around. SciShow: It is a great collection of science videos of different topics: historical science figures, science news, science talk show, science quizzes, most asked science questions. SpanglerScienceTV: from Steve Spangler, this channel has a ton of fun science facts, experiments, and more.

AsapScience: a fun site using fun drawings to explain various interesting topics from science point of view. LabofOrnithology: if you like birds, you will love this channel. Enjoy! iReleaseEndorphins. Miksi kuuma vesi jäätyy nopeammin kuin kylmä? Asiaa on helpompi tarkastella pohtimalla, kastelevatko kaikki nesteet.

Miksi kuuma vesi jäätyy nopeammin kuin kylmä?

Kastelevuus riippuu sekä nesteen että pinnan ominaisuuksista. Vesi valuu hanhen selästä, eli vesi ei kastele hanhea. Hanhen sulat ovat vettä hylkiviä eli hydrofobisia. Monet muovit ovat hydrofobisia, ja pisarat jäävät isoiksi ja valuvat helposti pois kallistettaessa tai puhallettaessa. Ihminen on rakennettu vesipohjaisista materiaaleista, ja siksi ihmisen ”pinta” on vettä rakastavaa eli hydrofiilistä. Mutta esimerkiksi elohopea, joka on nestemäinen metalli, ei kastele ihmistä, vaan jää iholle pallomaisina pisaroina. Elohopean pintajännitys on erittäin suuri, eli elohopea-atomit vetävät toisiaan puoleensa vahvasti ja ovat pinnan kanssa vuorovaikutuksessa vain heikosti. Vastaajana Simo Franssila, professori, materiaalitekniikan laitos, kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2016. Renaud Margry - How small is planet earth ! Elsajten - Svensk energi.

Välkommen till Elsajten!

Elsajten - Svensk energi

Elsajten är Energiföretagens sätt att försöka förmedla det vi vet om hur vi producerar el i Sverige och förser hem, skolor och arbetsplatser med elenergi via elnätet. El är ju en fantastisk energiform som kan användas till allt från att ladda eltandborsten till att driva tåg. I Sverige har vi dessutom förmånen att kunna producera stor del av vårt behov av elenergi med hjälp av vattenkraftverk, en energikälla som är både förnybar och koldioxidsnål. Med Elsajten vill vi hjälpa till att skapa ett intresse och ett miljöengagemang hos ungdomar, så att de blir medvetna om att elenergi är en energiform med hög kvalitet. El är en viktig pusselbit när det gäller att skapa strategier i världen som kan stoppa upp förändringarna av vårt klimat. Så fungerar Elsajten Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik.

Planering och upplägg. 10-vett-o-etikett-laboratorie.pdf. Tipspromenad-Varningsmärken. Kemi 1 - Aggregationstillstånd. Kompendiet.pdf. Inledning till matematik, kemi och fysik. Kemi är jättehejsan.