background preloader

Läsförståelestrategier

Facebook Twitter

Lärande och läsförståelsestrategier – Kooperativt Lärande. På vår skola har vi de senaste åren satsat extra mycket på läsförståelse och läsförståelsestrategier.

lärande och läsförståelsestrategier – Kooperativt Lärande

Vi har bland annat använt oss av Läsfixarna från En läsande klass för att dyka in i texter från olika vinklar. Dessa 5 figurer är väldigt tacksamma att använda sig av, de är enkla för små barn att förstå och läraren kan använda praktiskt material för att förstärka figurerna. Ju äldre barnen blir desto mindre visuellt stöd behövs och vi kan koppla loss strategin förutspå från figuren Spågumman. Hela tiden är det strategierna som är i fokus. Kooperativa strukturer fungerar väldigt bra att använda i arbetet med läsförståelse.

En av de första läsfixarna vi introducerade var Spågumman. Läsfixaren Detektiven letar efter svåra ord och försöker förstå orden med hjälp av olika metoder. En populär läsfixare är Konstnären som hjälper barnen att skapa inre bilder kring texter som behandlas. Slutligen har vi den läsfixare som sammanfattar texter – Cowboyen. Roller: Läsförståelse I "Allmänt" Inspirerande gratismaterial 2. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

Inspirerande gratismaterial 2

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag Före läsningLedtrådar och bevisLedtrådar och bevis, till dig som lärareNya ord och begreppVÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta? Under läsningStäll egna frågor, åk 1-3Ställ egna frågor, åk 4-6Se mönsterTänka högt-protokoll Efter läsningProtokoll VÖL: Vad har jag lärt mig?

Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag! Alla dokument är i pdf-format. Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder? Anledningen till att träning av att skapa inre bilder skulle kunna vara en bra idé kan förklaras med en teori om hur förmågan att skapa inre bilder, minne och förståelse hänger samman (detta är en av många teorier som finns, men relevant för denna diskussion).

Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

Teorin kallas för “dual coding theory” (t.ex. Sadoski, Paivio och Goetz, 1991; Sadoski och Paivio, 2004) och innebär något förenklat att betydelser antingen får en inre representation med hjälp av ett verbalt system (med språk) eller icke-verbalt system (med t.ex. bilder eller känslor). Dessa två system kan arbeta antingen separat (som t.ex. när man läser utan att skapa inre visuella bilder), parallellt (t.ex. när man läser men har orelaterade bilder i huvudet), eller integrerat (när man läser/lyssnar och skapar inre bilder som hör till texten). Sagan om den lilla farbrorn. Vi började med att titta på en tidningsartikel som fröken hade med sig.

Sagan om den lilla farbrorn

Den handlade om att Barbro Lindgren är årets Alma-pristagare. Alma-priset (Astrid Lindgren memorial award) delas ut varje år till en barn-ungdomsförfattare. Vi pratade lite om vilka böcker av Barbro vi kände igen t.ex. Loranga-böckerna och böckerna om Max. Fröken tog sedan fram läsfixarna och boken ”Sagan om den lilla farbrorn”. Läsutveckling. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!?

Goda, självständiga läsare

Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare.

Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Vad kännetecknar då dessa två grupper? Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare. Den här översikten fokuserar på lässtrategier som är nödvändiga för att förstå texter som är mer avancerade utifrån språk, innehåll och textens längd. PS. Cirkelledarstöd. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext. Jag är en smart läsare - lässtrategier. Textkopplingar. Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna.

Textkopplingar

Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. Läsförståelse. Fick en fråga om en av genreplanscherna så jag fotade alla så att de går att läsa lite tydligare.

Läsförståelse

Tanken är att det ska vara som stöd för eleverna beroende på vilken text vi jobbar med i klassrummet vid olika tillfällen eftersom vi hela tiden återkommer till de olika textsorterna. Lite skrynkliga eftersom de är väl använda… En del av genrepedagogiken och ett arbetssätt som många jobbar med via Cirkelmodellen i fas två då man jobbar med modelltexter.

Ett arbetssätt för alla elever! Hemsida I den här filmen sim jag tipsat om innan ser man ett exempel på arbetet. Jag jobbar lite så när jag jobbar med min 6-fältare. Nu har vi fortsatt med vår läsförståelse PP genom att ha börjat skriva våra egna böcker som klasskompisarna sedan kan låna och läsa av varandra. Vi har tidigare jobbat med 4-rutan för strukturen. Böcker på en tråd var ett tips från en kollegas blogg som bloggar en hel del om ASL. 4-rutans tankar finns på filmen: En fantastisk liten serie av UR igen… Lässugen Här är ett exempel. Läsförståelse. Tankar och fragor. Stjärnläsare smart läsare. Öppna frågor. Snacka om svenska: Barbro Westlund och bilderböcker med mera. I förmiddags hade jag förmånen att lyssna till Barbro Westlund, lektor och lärarutbildare vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

snacka om svenska: Barbro Westlund och bilderböcker med mera

Det var första gången jag hörde henne lajv efter att ha sett ett par föredrag och intervjuer med henne på nätet och läst hennes bok Att undervisa i läsförståelse och avhandling Att bedöma läsförståelse (se tidigare inlägg). Och det var mycket givande. Kände mig fullproppad av ny kunskap och inspiration efteråt. Det jag framförallt fastnade för var hur betydelsefull en lärare är för sina elever Det finns inte ett enda test som kan bedöma elevers läsförståelse, som är en komplex förmåga. En skicklig lärare är det bästa bedömningsverktyget. Läraren har också stor betydelse när det gäller att välja texter till sina elever och sin undervisning. Läsförståelsestrategier i praktiken. En läsande klass.