background preloader

Läsförståelestrategier

Facebook Twitter

Lärande och läsförståelsestrategier – Kooperativt Lärande. På vår skola har vi de senaste åren satsat extra mycket på läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi har bland annat använt oss av Läsfixarna från En läsande klass för att dyka in i texter från olika vinklar. Dessa 5 figurer är väldigt tacksamma att använda sig av, de är enkla för små barn att förstå och läraren kan använda praktiskt material för att förstärka figurerna.

Ju äldre barnen blir desto mindre visuellt stöd behövs och vi kan koppla loss strategin förutspå från figuren Spågumman. Hela tiden är det strategierna som är i fokus. Kooperativa strukturer fungerar väldigt bra att använda i arbetet med läsförståelse. Här nedan finns tips på några strukturer som kan användas. En av de första läsfixarna vi introducerade var Spågumman. Läsfixaren Detektiven letar efter svåra ord och försöker förstå orden med hjälp av olika metoder. En populär läsfixare är Konstnären som hjälper barnen att skapa inre bilder kring texter som behandlas. Roller: Läsförståelse I "Allmänt" Inspirerande gratismaterial 2. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag Före läsningLedtrådar och bevisLedtrådar och bevis, till dig som lärareNya ord och begreppVÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta? Tankekarta Under läsningStäll egna frågor, åk 1-3Ställ egna frågor, åk 4-6Se mönsterTänka högt-protokoll Efter läsningProtokoll VÖL: Vad har jag lärt mig? Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag! Alla dokument är i pdf-format. Fler litteraturtips om läsförståelse Konsten att läsa faktatexter Att undervisa i läsförståelse Läs också artikeln ”Att läsa och förstå faktatexter” av Ingvar Lundberg . Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

Anledningen till att träning av att skapa inre bilder skulle kunna vara en bra idé kan förklaras med en teori om hur förmågan att skapa inre bilder, minne och förståelse hänger samman (detta är en av många teorier som finns, men relevant för denna diskussion). Teorin kallas för “dual coding theory” (t.ex. Sadoski, Paivio och Goetz, 1991; Sadoski och Paivio, 2004) och innebär något förenklat att betydelser antingen får en inre representation med hjälp av ett verbalt system (med språk) eller icke-verbalt system (med t.ex. bilder eller känslor). Dessa två system kan arbeta antingen separat (som t.ex. när man läser utan att skapa inre visuella bilder), parallellt (t.ex. när man läser men har orelaterade bilder i huvudet), eller integrerat (när man läser/lyssnar och skapar inre bilder som hör till texten).

Denna teori menar också att språk kan hjälpa till att skapa inre bilder, men också att inre bilder kan skapa språk. Resultaten visade att Men ändå. Referenser Bishop, D. Joffe, V. Sagan om den lilla farbrorn | Munspelsungar. Vi började med att titta på en tidningsartikel som fröken hade med sig. Den handlade om att Barbro Lindgren är årets Alma-pristagare. Alma-priset (Astrid Lindgren memorial award) delas ut varje år till en barn-ungdomsförfattare. Vi pratade lite om vilka böcker av Barbro vi kände igen t.ex. Loranga-böckerna och böckerna om Max. Fröken tog sedan fram läsfixarna och boken ”Sagan om den lilla farbrorn”. Innan och under högläsningen tog vi hjälp av spågumman, detektiven, reportern och konstnären. Efter läsning hjälpte cowboyen oss att sammanfatta sagan och det gjorde vi utifrån en tabell med kolumnerna början, mitten och slut tillsammans på tavlan.

Läsutveckling. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Vad kännetecknar då dessa två grupper? Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare.

Den här översikten fokuserar på lässtrategier som är nödvändiga för att förstå texter som är mer avancerade utifrån språk, innehåll och textens längd. PS. Cirkelledarstöd. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext. Jag är en smart läsare - lässtrategier. Textkopplingar.

Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna. Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. Läsförståelse | Malins PPlugg | Sida 2. Fick en fråga om en av genreplanscherna så jag fotade alla så att de går att läsa lite tydligare. Tanken är att det ska vara som stöd för eleverna beroende på vilken text vi jobbar med i klassrummet vid olika tillfällen eftersom vi hela tiden återkommer till de olika textsorterna. Lite skrynkliga eftersom de är väl använda… En del av genrepedagogiken och ett arbetssätt som många jobbar med via Cirkelmodellen i fas två då man jobbar med modelltexter.

Ett arbetssätt för alla elever! Hemsida I den här filmen sim jag tipsat om innan ser man ett exempel på arbetet. Jag jobbar lite så när jag jobbar med min 6-fältare. Nu har vi fortsatt med vår läsförståelse PP genom att ha börjat skriva våra egna böcker som klasskompisarna sedan kan låna och läsa av varandra. Vi har tidigare jobbat med 4-rutan för strukturen. Böcker på en tråd var ett tips från en kollegas blogg som bloggar en hel del om ASL. 4-rutans tankar finns på filmen: En fantastisk liten serie av UR igen… Lässugen Här är ett exempel. 2-rutor. Läsförståelse | Malins PPlugg | Sida 3. En idé för att diskutera litteratur. ”Det är när olika uppfattningar och tolkningar möts, som eleverna utvecklas som aktiva skapare av kunskap och då kan också motbilder mot rasism och fördomar formas” Barbro Westlund.

Vi kan lära oss mycket om att vara bra medmänniskor och kompisar av våra böcker. Här är några som jag har jobbat med. Boklista En ny länk som även den kommer att ligga längst ner på bloggen är filmer, spel m.m. om läsinlärning från UR. Länk I samma anda kan man också ladda hem appen: ABC-raketen till surfplattan… Till hösten kommer jag att fortsätta att jobba med läsfixarna och då mha En läsande klass. Bilden är en länk till hemsidan och det finns också alltid en länk till hemsidan längst ner på bloggen. Under länken här under finns en kort film där läsfixarna förklaras och som man kan visa för föräldrarna på t.ex. föräldramötet till hösten… Film Men så finns det fler filmer från UR om lässtrategierna: Introduktion Högläsning i förskolan Sammanfatta Inre bilder Utreda oklarheter. Tankar och fragor. Stjärnläsare smart läsare. Öppna frågor. Snacka om svenska: Barbro Westlund och bilderböcker med mera. I förmiddags hade jag förmånen att lyssna till Barbro Westlund, lektor och lärarutbildare vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Det var första gången jag hörde henne lajv efter att ha sett ett par föredrag och intervjuer med henne på nätet och läst hennes bok Att undervisa i läsförståelse och avhandling Att bedöma läsförståelse (se tidigare inlägg). Och det var mycket givande. Kände mig fullproppad av ny kunskap och inspiration efteråt. Det jag framförallt fastnade för var hur betydelsefull en lärare är för sina elever Det finns inte ett enda test som kan bedöma elevers läsförståelse, som är en komplex förmåga. En skicklig lärare är det bästa bedömningsverktyget. Läraren har också stor betydelse när det gäller att välja texter till sina elever och sin undervisning. Jag tog också med mig inspiration till att oftare använda mig av bilder och bilderböcker i svenskundervisningen på högstadiet. Läsförståelsestrategier i praktiken.

En läsande klass.