background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Grundläggande | NOquiz.se. Försurning - samlad information. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Modell för att förklara osmos Osmos definieras som "flödet av vattenmolekyler från en mer utspädd till en mer koncentrerad lösning genom ett semipermeabelt membran". Vattenmolekyler som stöter emot membranets yta kan antingen träffa på en por och passera till andra sidan eller stöta emot membranväggen och blir kvar.

Detta är något som sker från båda sidor av membranet. Om antalet kollisioner per sekund är lika stort på båda sidor om membranet, så vandrar lika många vattenmolekyler från sida A till sida B som från sida B till sida A. Trots att vattenmolekylerna hela tiden passerar membranet så sker ingen nettotransport från ena sidan till den andra. Om däremot vattenhalten är högre på ena sidan, vänster i figuren, så kommer fler molekyler per sekund att nå membranet från den sidan.

Omvänd osmos Man kan också tvinga vattenmolekylerna att passera membranet genom att öka trycket på ena sidan. Omvänd osmos används i stor skala vid avsaltning av vatten. Osmotiskt tryckt Osmos i biologiska celler. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Syror och baser Två viktiga termer inom kemin är syror och baser.

Vatten (H2O eller H-OH) är både en syra och en bas. Rent vatten innehåller lika koncentration av vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH-). Om en lösning är en syra eller bas indikeras av dess pH (i vattenlösning). Rent vatten är neutralt och registreras 7 på skalan. Kolsyran i läsken, mjölksyran i filmjölken och citronsyran i citronen är några syror som vi träffar på i vardagen. Tre svenskar uppfann den kolsyrade drycken Vi har tre svenska kemister att tacka för läskedryckerna: Urban Hjärne, Torbern Bergman och Jöns Jacob Berzelius. På vintern 1770 var uppsalaproffessorn Bergman sjuk. Berzelius var en vetenskapsman som experimenterade flitigt.

Läskedrycken Bubblorna i en kolsyrad läskedryck är koldioxid. Kolsyran hämmar även mikrobiologisk tillväxt, vilket gör att produkten har en längre hållbarhet. Det är olika syror som ger läskedrycken dess surhet. Syror och baser i några konsumentprodukter. Aktueller notiser | Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Skolkemi -

Högstadiekemi - Naturvetenskap.org. Välkommen till högstadiekemin! I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper. Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement. Här hittar du utförliga förklaringar som säkert skiljer sig från de du får i läroboken, och som i vissa fall kanske passar dig bättre. Kemin på högstadiet är främst inriktad på att skapa en förståelse för kemiska grundprinciper och koncept (vilket är det vi fokuserar mest på), men också att eleven ska förstå det vetenskapliga arbetssättet och på egen hand kunna genomföra enkla undersökningar.