background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Grundläggande. Försurning - samlad information. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Modell för att förklara osmos Osmos definieras som "flödet av vattenmolekyler från en mer utspädd till en mer koncentrerad lösning genom ett semipermeabelt membran".

Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan

Vattenmolekyler som stöter emot membranets yta kan antingen träffa på en por och passera till andra sidan eller stöta emot membranväggen och blir kvar. Detta är något som sker från båda sidor av membranet. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Syror och baser Två viktiga termer inom kemin är syror och baser.

Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan

Vatten (H2O eller H-OH) är både en syra och en bas. Rent vatten innehåller lika koncentration av vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH-). Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Skolkemi - Högstadiekemi - Naturvetenskap.org. Välkommen till högstadiekemin!

Högstadiekemi - Naturvetenskap.org

I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper.