background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

"Förväntningar är inte ett trollspö" - Per Kornhall. Ett mail från en bekant som arbetar i en kommun fick mig att aktualisera frågan om förväntningar.

"Förväntningar är inte ett trollspö" - Per Kornhall

Förväntningar är något som enligt till exempel Skolinspektionen och SKL är en viktig faktor för att förbättra undervisningen. Det låter ju underbart. Om vi bara har ett annat förhållningssätt så få vi en bättre skola. Då behöver vi ingen kompetensutveckling, inga nya kunskaper eller metoder – och sådant kostar pengar.

Läxor

Planeringar. BFL. Matriser. Bedömning betyg. Studieteknik. The Big 5. Att ställa frågor. Forskningsbaserat arbetssätt. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. Därför ska du tänka på klassrummet. Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse

Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Det ska vara skillnad att gå i skolan än att vara hemma. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hemgrupper och expertgrupper. 6 Creative Ways to Group Elementary Students for Activity Work. Looking for creative ways to group your elementary students for class activities?

6 Creative Ways to Group Elementary Students for Activity Work

The following post is adapted from a list of strategies developed by Teach For America alum and staff member Alice Chen. It includes fun ways of grouping children, or asking them to contribute to a class discussion, to introduce a new activity or break up long periods of work with some movement. 1. Picture and Word Jigsaws Cut up words or pictures relevant to the unit topic, for example, listening words or pictures of facial expressions that depict someone listening. 2. Line the children up by birthdays, height, alphabetical order of their first name, surname, age, or shoe size. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Klassråd » Retorik i skolan. Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den.

Klassråd » Retorik i skolan

Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen. My Favorite No. Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt. Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper.

Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt

Som lärare vill man gärna att det skulle ha en formativ sida, att eleverna skulle använda det rättade provet till att få feedback, lära sig av misstagen och ta med sig de nya insikterna till nästa moment. Tyvärr är inte så lätt att få med eleverna när det gäller den saken. Det blir mest fokus på svart eller vitt, rätt eller fel. För att komma till rätta med det fick mina elever i årskurs 9 rätta Kims prov. När jag hade rättat färdigt mina elevers senaste matteprov tog jag ett tomt prov och skrev Kimmy längst upp, namnet på en fiktiv elev. GreenYatra. The Dot. Webbtillämpningar för lärande. Detta är en kopia av inlägget som jag har gjort idag på Läraravtryck.

Webbtillämpningar för lärande

Jag fortsätter med att reflektera över den digitala lärmiljön i skolan även denna vecka. Håller på med en ny inlämningsuppgift som fått mig att tänka till. VÖL. Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Professor Carol Dweck 'Teaching a growth mindset' at Young Minds 2013. Carol Dweck: The power of believing that you can improve. Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas.

Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story. 1319572.pdf?fn=ClassroomHelpersSetFREE.pdf&st=b-H7BKSYpkBTzmJlPAe1SA&e=1438680701&ip=94.234.170.