background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Detektiv arkivet. Cirkelmodellen. Cirkelmodellen i berättelseskrivande. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag just nu läser tillsammans med mina kollegor i en studiecirkel.

Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande med hjälp av cirkelmodellen. Eleverna får en struktur och trygghet i sitt skrivande. Det som mer och mer kommit fram är att detta arbetssätt gynnar alla elever och just nu ligger cirkelmodellen verkligen i tiden. Eleverna får verktyg som kan hjälpa dem att nå målen och lära sig att skriva olika slags texter och vi pedagoger får chansen att strukturera om vårt arbetssätt.

Tack vare mitt utvidgade kollegium inspireras jag ständigt. I det exempel som jag beskriver nedan har vi i åk 3 arbetat med berättelseskrivande (narrativ text). Fas 1: Bygga upp kunskap inom ämnesområdet Vi läste några sagor tillsammans, bl.a. Utvärdering. Teaching Character Traits in Reader's Workshop. Förbättra sina texter med hjälp av läsfixarna! Vi har jobbat en hel del med En läsande klass-materialet och tycker vi haft stor hjälp av läsfixarna för att förstå och bearbeta texter.

Förbättra sina texter med hjälp av läsfixarna!

Eleverna har tyckt det varit roligt och snappar snart upp de olika arbetssätten. Vi jobbar också mycket med att skriva texter då Att skriva sig till läsning varit vår läsinlärningsmetod under ettan. Dessa två olika momenten har fungerat mycket väl var och en för sig, men nu var det läge att ta arbetssätten ett steg längre. 3. Övningar i att skriva dikt.

2009-12-01 08:53 Joakim Wendell Tips och råd för att skriva dikt Det kan vara svårt att komma igång och skriva dikter själv.

3. Övningar i att skriva dikt

Här är några tips som kanske kan hjälpa dig att få igång inspirationen: Skriv dina tankar i vanliga meningar först. Försök sedan att göra om dem till dikt, t ex med hjälp av radbrytningen.Försök att beskriva känslan eller tanken. Här nedan hittar du några övningar i diktskrivande. Övning 1 Gör om dessa prosarader till små dikter. A) Genom fönstret såg jag med nöd och näppe en främling där utanför. b) Jag gick tre steg framåt. C) Sprickorna i asfalten påminde mig om sprickorna i dig. d) Den vackraste natten var den natt jag dog.

Övning 2. Berättelseansiktet. Lektion se 6235 Resan. Person- och miljöbeskrivning.doc. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Bild: Varför reda ut det? Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Vad gäller? Svaret jag kom fram till är att vi ska använda oss av begreppet texttyper i grundskolan. Berattelseschema cowboyen. PPL-Att-skriva-olika-texttyper-elev.

Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Projekt; att skriva olika texttyper. Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik. När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna.

Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik

Idag är hon förstelärare och driver det språkutvecklande arbetet på Kvarnbackaskolan i Kista. - Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då? Frågar Karin Pettersson sina tredjeklassare. - Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke. - Vill du komma och hjälpa mig? Pojken går fram till smartboarden och visar. Karin berättar att det är som att poletten trillar ner hos eleverna när de jobbar ihop och de får stöttning av henne. Den här inlärningsprocessen där elevernas kunskap växer fram genom frågorna som läraren ställer är karakteristisk för genrepedagogiken som är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som syftar till att ge elever en förståelse för texters struktur och ett metaspråk för att diskutera språkets uppbyggnad.

Från uträkning till instruktion - Vi kan ha samma bild som vi hade i förra instruktionen. Den magiska dörren. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa.