background preloader

Komvux IT

Facebook Twitter

En lektion med digitala verktyg. En händelse och ett konstverk som naturligtvis kan ingå i ett större sammanhang.

En lektion med digitala verktyg

Inlägget är kortfattat för att visa hur strukturen och användandet av digitala verktyg kan se ut. En 3D-version av Guernica (1937) väcker många tankar och kan användas när eleverna läser om mellankrigstiden och andra världskriget, men den kan säkert ingå andra sammanhang också, till exempel för att koppla till aktuella händelser (situationen i världen och mänskliga rättigheter). En lektionsidé med digitala verktyg Titta på filmen. Vilka tankar får du efter den? De digitala verktygen används för att presentera, producera, publicera och interagera. Bästa verktygen för att lägga frågor, länkar m.m. till en video. Personlig elevdator - Ystads kommun. Förändrat lärande i fokus Alla elever i åk 4-9 i Ystads kommunala grundskolor erbjuds fr.o.m. augusti år 2013 möjligheten att få låna en personlig dator.

Personlig elevdator - Ystads kommun

Övrigt. Digitala spåret - Studera svenska på Internet Den här sidan hjälper dig att hitta webbsidor, där du kan studera och träna svenska.

Övrigt

Du kan även hitta lexikon och nyhetssidor och det finns olika teman där du kan hitta information. Du kan också göra övningar på olika nivåer. Länkar till nätkurser och språktest. Distanskurser på nätet (betalkurser) Babbel Swedish – Nybörjarkurs, finns även som app.

Länkar till nätkurser och språktest

En del gratismaterial finns.International Swedish University Programs, ISU Lund – Lärarledda distanskurser i svenska från nivå A1 till C1 (enligt Europarådets nivåskala). ISU erbjuder även specialkurser i svenska för utländsk vårdpersonal.Learning Swedish PLUS – Lärarsupport med extra övningar till nybörjarkursen Learningswedish.se.Svenska Online – Nybörjarkurs i första hand för SFI (Svenska för invandrare), men privatpersoner kan betala för en tidsbegränsad inloggning. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Recension av Cloud QR - Smidigt och enkelt med QR-koder. Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors. När jag använder film för att flippa min undervisning vill jag veta vad min elever har lärt sig, om de förstår, vilka slutsatser och reflektioner de gör.

Jag vill även kunna planera nästa lektion efter deras förkunskaper och frågor och ge dem personlig återkoppling. Med EDpuzzle kan man göra allt detta och mycket mer! När Zaption stängde ner i somras blev jag så besviken då jag tyckte mig ha hittat det perfekta verktyget men EDpuzzle är helt klart en bra ersättare. Här kommer en beskrivning av vilka verktyg som finns och hur man använder dem. Hur gör man? Först skapar du dig ett konto på På första sidan under ditt namn hittar du knappen ”create” välj ”create new” om du har en länkadress till ett filmklipp eller välj”upload video” för att ladda upp en fil från datorn. På bilden är klipp-verktyget markerat. Slumpa elevernas placering i klassrummet med Mega Seating Plan – Hannas skolblogg.

Mega Seating Plan är ett nytt, gratis, web-baserat verktyg för slumpmässig placering i klassrummet.

Slumpa elevernas placering i klassrummet med Mega Seating Plan – Hannas skolblogg

Enkelt att använda och relativt smidigt att mata in klasser och salar. Snyggt och stablit. Mina elever går på gymnasiet och byter klassrum flera gånger om dagen. IKT Policy DCC Stockholm 2016-2017. Handbok för IKT-pedagoger. Vad går Skolverkets it-strategier ut på? (del 1) Detta är första inlägget av tre som behandlar Skolverkets uppdrag i att ta fram nationella IT-strategier.

Vad går Skolverkets it-strategier ut på? (del 1)

Adventstips: Så här slipper du rätta! I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid.

Adventstips: Så här slipper du rätta!

Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Samtidigt kan du välja att eleven ska få direkt feedback till sin e-post. Vi jobbar mycket så här i mitt klassrum. Jag kan också innan lektionen få en snabb överblick över vilka som gjort uppgiften och vad jag behöver undervisa mer om. Här nedan har jag gjort en instruktionsfilm om hur det går till. Hur skapa en HangOut on Air? Många är det som har hört av sig till mig när det gäller Google HangOut on Air och då framför allt med frågor om vad som krävs för att delta.

Hur skapa en HangOut on Air?

I detta inlägg tänker jag beskriva hur man på egen hand kan skapa en HangOut on Air men också vad som krävs för att kunna delta. Förhoppningsvis är det fler som vågar testa HangOut efter att ha läst mitt inlägg! Utvärdering av Chromebooks - 2016. Nio användabara digitala verktyg från läsåret på Nacka Gymnasium. ChecklistaUtveckling. Frågor till IKT-utvärdering för personal och elever 2015. Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan.

– Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever.

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan

Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna. ITG Webtools 2.0. Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor. Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Dessutom är det nödvändigt att förändringsarbetet är förankrat i resten av samhället och att det finns en allmän förståelse för varför skolan behöver digitaliseras.

Annars kommer det inte att ske någon genomgripande förändring, konstaterade man. Del 8 Digital verktygslåda Webbpublicering – NORDSTRÖM EDUCATION. Möjligheten att använda sig utav olika digitala plattformar för webbpublicering i sin undervisning skapas nya möjligheter för att synliggöra lärandet för eleverna men även för omvärlden. Genom att arbeta med olika verktyg för webbpublicering i undervisningen får eleverna en möjlighet att arbeta mot omvärlden utanför skolan och klassrummet. Webbpublicering kan bidra till att det känns viktigt när det blir på riktigt då eleverna genom olika digitala plattformar har möjlighet att dela med sig av texter, ljud, bilder och filmer till vem som helst när som helst.

Det enda som krävs är att de har tillgång till en dator, surfplatta eller en mobiltelefon med internetuppkoppling. Google drive. Så gör du en Canva. Skolverkets förslag och den digitala skolan (del 1) Nu har skolverkets förslag till nya skrivningar om digitaliseringen av skolan kommit. Det är våra styrande dokument det handlar om, så det är viktiga förslag. Jag kommer att skriva några bloggar med utgångspunkt från dem. Den första handlar om själva förslaget, vad det innehåller och lite tankar runt det. Efterföljande blogg(ar) kommer att handla om skolans digitalisering betraktat som en innovationsprocess. Vad är det vi behöver förändra? På uppdrag av regeringen har Skolverket nyligen (2016-03-18) kommit med ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska komma in i undervisningen. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors.

Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans. Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter. I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om hur jag använder Zaption för att flippa, du kan läsa mer om det och hitta instruktioner för hur man skapar en film här. I slutet av förra året släpptes Zaption presenter som gör det möjligt att visa en film i klassrummet och låta eleverna svara på frågorna med hjälp av mobil/padda/dator på samma sätt som de gör på exempelvis Kahoot.

Visioner och strategier kring skolans digitalisering - Väsby Lärlabb. Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor. Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Digital kompetens i Mörbylångas skolor by eva bjerding on Prezi. Exempel på IT-strategier. Var hittar man enklast bilder? vilka får man använda fritt? hur sparar man dem? FULLTEXT01. Digitala verktyg – supertips. 1562086 m l f r l rarstudenters kunskaper om it och l rande 151215. LIKA - Start. Vad vill jag att eleverna ska göra och vilken Chrome-app ska de använda? Mitt Flippade Klassrum.

I tisdags var jag i Ronneby och föreläste för gymnasie/komvux-lärare om flippat klassrum med förmågor i fokus. Under föreläsningen hade jag inslag av interaktion, bl.a. fick pedagogerna möjlighet att själva, med hjälp av den digitala anslagstavlan Padlet, synliggöra olika metoder och verktyg som de använder i sitt klassrum. Ett av namnen som kom upp på vår padlet var Zaption, en av deltagarna berättade att Zaption är ett fantastiskt verktyg när man arbetar med flippat klassrum.

Zaption ger användarna en möjlighet att dela flippar, men även en möjlighet att lägga in frågeställningar inne i flippen, vilket gör eleverna mer aktiva under tiden de tittar. De 50 bästa apparna för lärare ~ Kilskrift. Padlet kan användas till mycket. Digitala verktyg – supertips. Tankekartor. Visa enskild publikation. Tips till dig som vill införa mer IKT i sin undervisning.

Att se lärandemålen i teknikdjungeln kan vara snårigt - Annika Sjödahl. Appar för lärande – Appar för SFI. Home. ITG Webtools 1.0. ExitTicket. Digital skolutveckling pågår! - En årskrönika. För ungefär ett år sedan gick jag på min nya tjänst som digital utvecklingsledare på Fjällenskolan. Jag fick ett övergripande uppdrag: Lyft skolans digitala utveckling Nu är det slutet av juni. Bilder, musik, texter. How to customise your book in iMovie. IKT - för elever och föräldrar. Skrivprata. IT och digital pedagogik i skolan: Lärare i en ny digital tid. Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter. ”Sluta räkna skärmtid – utveckla pedagogiken” - Opinion.