background preloader

Psykologian yo-kirjoituksiin valmistautuminen

Facebook Twitter

A Violence in the Blood. Five generations of aggressive men in a Dutch family have led researchers to a gene that seems to lie at the root of the violence.

A Violence in the Blood

One day in 1978 a woman walked into University Hospital in Nijmegen, the Netherlands, with a problem: the men in her family. Many of them--including several of her brothers and a son--seemed to have some sort of mental debility. Gradually, as the clinical geneticists who counseled the woman got to know her and her family, the details of the strange behavior of the woman’s male kin emerged. One had tried to rape his sister; another had tried to run his boss down with a car; a third had forced his sisters to undress at knife point. Furthermore, the violent streak had a long history. LuPsy. Uuden yo kokeen arviointimatriisi. Sanasto. Undefined undefined Sanasto Tekstisivuilla oleva sananjälkeinen nuoli (->) viittaa sanastoon.

Sanasto

Aivoperäisiä kielellisten toimintojen häiriöitä. Brocan eli motorinen afasia on puheen tuottamisen häiriö; Wernicken eli sensorinen afasia on puheen ymmärtämisen häiriö. Usein tietyssä tilanteessa viriävä, melko lyhytkestoinen mutta yleensä voimakas tunnetila. Emotionaalisesti latautunut käyttäytymisreaktio, joka tähtää haitan tai vahingon aiheuttamiseen. Aistinelimistä (niiden reseptoreista) informaatiota tuovat, sensoriset hermosyyt.

Potilas, jolta on katkaistu aivopuoliskoja yhdistäviä ratoja (mm. aivokurkiainen) esim. epilepsian rajoittamiseksi. Aivoverenkierron häiriö, joka tuhoaa aivokudosta estämällä sen hapensaannin sekä aiheuttamalla rakenteellisia vaurioita. Aivopuoliskoja yhdistävä laaja, myeliinipeitteellisten hermosyiden muodostama hermoratajärjestelmä. Hypofyysi; pieni sisäeritysrauhanen, jonka etuosa erittää ainakin kuutta ja takaosa kahta hormonia. Yksi aksoni. Behaviorismiin liittyvä. 118525 psykologian kasitteita. Aivot ja mieli. Aivot ja mieli Aivojen ja mielen teorian yhdistäminen on nykyajan aivotutkijoiden suurimpia haasteita.

Aivot ja mieli

Aivot ovat niin monimutkainen järjestelmä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, että tarvitsemme vielä muutamia suuria läpimurtoja ennen kattavaa mielen ja aivojen yhdistettyä teoriaa. Joitakin persoonallisuuden ja tunne-elämän mekanismeja on kuitenkin tutkittu ja selitetty suhteellisen perusteellisesti, ja monia tutkimuksia aivojen varhaiskehityksestä on integroitu käyttäytymistieteellisiin ja psykoanalyyttisiin teoreettisiin näkemyksiin.

Aivosilta ja ydinjatke sijaitsevat aivojen ja selkäytimen välissä yhdistäen ne toisiinsa. Ydinjatke osallistuu autonomisen hermoston säätelyyn: siellä sijaitsee esim. reseptoreita, jotka mittaavat verenpainetta ja -happipitoisuutta. Keskiaivot ovat väliaivojen alapuolinen osa aivoja. Väliaivot ovat isoaivojen sisällä, ja niiden tärkeimpiä yksiköitä ovat suuret tumakkeet talamus ja hypotalamus. Isoaivot peittävät lähes kokonaan muut osat. Lyhyesti:1. 2. Jyrki Rossin tosiviralliset kotisivut - PSYKOLOGIA. PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI (PS7 Äänekosken lukiossa) ON TÄLLÄ SIVUSTOLLA TARJOLLA YOUTUBE-VIDEOKURSSINA.

Jyrki Rossin tosiviralliset kotisivut - PSYKOLOGIA

Sinulla on mahdollisuus katsoa aiheittain Youtubesta kertauskurssin videot alla olevien linkkien kautta. Kertauskurssivideoilla opetan pitkälti oman näköistäni lukion psykologiaa. Osia on pätkitty pois, jotta videot saadaan mahdollisimman lyhyiksi ja tehokkaiksi kertaamisen kannalta. Pois on otettu totta kai mm. kursseilla tehdyt ryhmä-, pari- ja keskustelutyöskentelyt kuten vaikkapa tutkimussuunnitelman teko pari/ryhmätyönä.

Kannattaa huomata, että tapanani on osin korjailla tai kehitellä psykologian teorioita ja se saattaa näkyä kurssivideoilla uusina ajatuksina tai "korjauksina" perinteisiin teorioihin. ÄÄNEKOSKEN LUKIOSSA KERTAUSKURSSI TOTEUTETAAN LUKUVUODESSA SEKÄ SYKSYLLÄ (N. 20-24 osallistujaa) JA KEVÄÄLLÄ (N. 22-28 osallistujaa). Voit hyödyntää kurssin videoita myös erillisiin kursseihin valmistautumisessa tavallisen kokeisiin lukemisen sijasta. Menestystä kirjoituksiin! Psykanabikurssi - 29. Teemoja. Paluu Hakemistosivulle Seuraa mediaa ja poimi psykologian näkökulmasta kiinnostavia teemoja.

psykanabikurssi - 29. Teemoja

Tee niihin jäsennyksiä: kuinka psykologia voisi selittää ilmiötä. Yritä löytää useampia lähestymisiä samaan aiheeseen. Ihmisten reaktioita onnettomuustilanteessa Ihmiset hakevat äärimmäisiä kokemuksia. Mikä kiehtoo esimerkiksi seinäkiipeilyssä tai benji-hypyssä? Psykologian jättiläinen Sigmund Freud. Freudilainen lipsahdus, kompleksit, torjunta, tiedostamaton… Sata vuotta vanhat termit vaikuttavat kielessämme ja freudilainen ajattelu läpäisee yhä niin taidetta kuin tiedettäkin.

Psykologian jättiläinen Sigmund Freud

Mutta millainen mies Sigmund Freud oli ja miten psykoanalyysi sai alkunsa? Museoksi muutetun lontoolaisen asunnon alakerrasta löytyy sohva, jolla psykoanalyysi syntyi. Samaisessa asunnossa Sigmund Freud (1856-1939) vietti viimeisen elinvuotensa paettuaan perheineen ja tavaroineen Itävallasta natsisaksan miehitystä. Freud-museon tutkimusjohtaja Michael Molnar kuvailee Freudia suunnattoman määrätietoiseksi ihmiseksi, jolla oli valtava älyllinen kunnianhimo. Hän kertoo Freudin sanoneen, että suurin syy kunnianhimoon oli juutalaisuus, jonka takia hän tunsi itsensä aina ulkopuoliseksi. Sigmund (alun perin Sigismund), Freud syntyi vuonna 1856 Freidergissa Itävallassa (nykyään Příbor, Tšekki) juutalaiseen perheeseen. Freud avioitui Martha Bernaysin kanssa vuonna 1886 ja heille syntyi kuusi lasta. Spurious Correlations. Guess the Correlation. Se connecter à Facebook. Psykologian quizlettejä. By heikkilat Millainen minä olen - adjektiiveja - TOSI /EPÄTOSI 64 terms This set has been removed from the folder. by marjo_tavast Kehityspsykologian taustakäsitteet 17 terms Kehityspsykologia (vauvaiän kehitys) 18 terms Kehityspsykologia (leikki- ja kouluikä) 24 terms Kehityspsykologia (elämänkaari) 13 terms.

Psykologian quizlettejä

2015 kevät: psykologia. Ylen psykologian abi-treenit.

Artikkeleita, blogeja ym.