background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Vidgad text

Teman. Samtala. Dystopier. Källkritik. Muntligt. Fjärilar i magen | Förstelärare i Svedala. Hjärtat slår hårt och det känns som om tusen fjärilar fladdrar hejdlöst i magen, mina händer darrar och jag kan känna hur jag blir alldeles kallsvettig och torr i munnen. Allt som jag skulle säga är som bortblåst. Det är helt tomt. Många ungdomar lider idag av vad vi skulle kunna kalla talängslan eller scenskräck. De vill och vågar helt enkelt inte prata inför klassen, några inte ens inför en mindre grupp och vissa vill knappt använda datorn som hjälpmedel och spela in. Precis som vi hjälper elever att bli bättre på att läsa och skriva, måste vi så tidigt som möjligt också ge dem redskap för att bli duktiga talare.

Lösningen är inte att till det yttersta tillrättalägga och anpassa eller t o m undvika talsituationerna helt, utan istället måste vi hjälpa varje elev att våga och att lära sig att hantera sin nervositet då de ska tala i eller inför en grupp. På Katedralskolan i Lund kan elever med talängslan sedan tre år tillbaka gå kursen “Retorik för dig som inte gillar att hålla tal”.

Poesi

Skriva. Referat. Svenska 1 2 3. Läsning. Meningar med elever » att skapa mening. Nordiska språk. Dialekter. Minoritetsspråk.