background preloader

Jebj6908

Facebook Twitter

No

Världsdelar. Förmågorna i svenska. Kulor i hjärtan Förmågorna i svenska Skriva - Förmågan att kommunicera i skrift.

Förmågorna i svenska

Vad innebär det? Jo, att: Skriva enligt genre. Förmågor. En läsande klass. Genre. SO. Boksamtal. Värdegrund. Bfl. Lässtrategier. Tips. Bilder. Språkutvecklande arbetssätt.

Matte

Lärmoduler för kollegialt lärande. Ny i svenska skolan. ASL.