background preloader

Misc IT Resources

Facebook Twitter

Speech Recognition in a Browser. Lararmaterial_ViljaVeta.pdf. IT i Skolan. IT i skolan är den viktigaste frågan sedan folkskolereformen 1842. Frågan om elevernas IT-kompetens enligt läroplanen utgör kanske bara 20 % av den verkliga utmaningen. Med IT förändras hela infrastrukturen och alla begrepp som är relaterade till tid, rum och plats kan omprövas. Ska lärarna ägna sig åt hur datorn fungerar, när frågan är hur man kan lösa skolans problem och utveckla lärandet? Vad menar vi med klassrum, lektion, schema, läsår, lärare och läromedel? Är verkligen en lektion något som pågår i ev viss lokal för ett visst antal personer en viss tid?

Vi står inför ett paradigmskifte där helt nya villkor gäller för hur man bedriver skolverksamhet med helt ny infrastruktur. Man förlorar sig direkt i knapptryckningar, upphovsrätt och källkritik i stället för att analysera konsekvenserna av den snabba IT-utvecklingen. Det finns inga nationella strategier eller riktlinjer du kan luta dig mot. Många tycker dom hänger med i tiden och gör som övriga samhället, blir mer uppkopplade.

Educational Technology and Mobile Learning: A Great Overview of The Flipped Classroom. January 30, 2015 Looking for a short insightful overview of the Flipped Classroom concept?

Educational Technology and Mobile Learning: A Great Overview of The Flipped Classroom

Dr Jackie Gerstein has this wonderful video clip where she explains the essence of flipped classroom. The video is very short, a little over 2 minutes but it really does the job. For those of you looking for more resources and guides on how to integrate this flipped learning paradigm into their instruction, this section has tons of materials to browse through. I am also sharing with you this chart I created last month comparing some major tools to use for a flipped classroom. You can check the Google Doc version of this chart from this link. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. Random Picker. Socrative. Socrative Shared Quiz List - Google Sheets. Adventure Maker (freeware) - Create games for Windows, PSP, iPhone, and iPod touch without writing a line of code.

Animoto - Video Slideshow Maker with Music. Web Tools to Use with Bloom's Digital Taxonomy. DiRT Directory. 321 Free Tools for Teachers - Free Educational Technology. Digital Storytelling Resources. Digital Storytelling is the modern expression of the ancient art of storytelling.

Digital Storytelling Resources

Digital stories derive their power by weaving images, music, narrative and voice together, thereby giving deep dimension and vivid color to characters, situations, experiences, and insights. Tell your story now digitally. – Leslie Rule, Digital Storytelling Association The following curation is from licensed under a Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5 License. Digital Storytelling Definitions: “… refers to using new digital tools to help ordinary people to tell their own real-life stories.” Why (Digital) Storytelling? Is Digital Different? Digital stories are inherently easy to replicate and share.Digital stories are not constrained to text, but can make use of imagery, audio, video, and social affordances available in the medium.Digital storytelling can foster innovation and creativity as there are unlimited genres & forms available for expression.

Important Resources: Process: Remix/Mashups: PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. S julkalender 2014, lucka 6. Det kommer att gömma sig tips och trix, appar och webbresurser i iktsidans julkalender, gömda bakom en QR-kod varje dag.

s julkalender 2014, lucka 6

Bakom vissa luckor gömmer det sig tävlingar där du kan vinna en kod till en fin betal-app:) Julkalendern vänder sig till dig som personal men tipsen kommer variera gällande vilken ålder de passar på barn/elever. Hoppas du kommer gilla den Skriv gärna ut och sätt upp QR-koden på din förskola/skola så många kan ta del av det som gömmer sig bakom dagens lucka Relaterade. The Teacher's Quick Guide To Digital Scavenger Hunts. If you’ve got a smartphone or a tablet in your classroom, you’re ready for the adventure to begin!

The Teacher's Quick Guide To Digital Scavenger Hunts

By adventure I mean, of course, the world of active learning through digital scavenger hunts. In this hunt, students are tasked with finding a particular physical object, person, or place and have to use technology to track it down. Note: an ‘online scavenger hunt’ usually implies that you’re hunting around online and not physically with classmates. For the purpose of this article, I’m focusing on the physical version I’ve dubbed ‘digital scavenger hunts’. The Simple Goal So now that you’re all ready to start your very first scavenger hunt, let’s figure out what the goals are.

Flip Books & Magazines. Diigo - Better reading and research with annotation, highlighter, sticky notes, archiving, bookmarking & more. Delicious. Wordle - Beautiful Word Clouds.