background preloader

Sociala Medier

Facebook Twitter

Nätlivet försvinner inte för att vuxna blundar, debattörerna Petra Jankov och Johanna Stenius uppmanar föräldrar att engagera sig. Debattörerna: Föräldrar, ni måste engagera er Petra Jankov och Johanna Stenius är journalister, föräldrar och författare till boken På skärmen, en handbok för barn om att vara online.Foto: Pressbild/FREDRIK SANDBERG / TT Detta är en debattartikel.

Nätlivet försvinner inte för att vuxna blundar, debattörerna Petra Jankov och Johanna Stenius uppmanar föräldrar att engagera sig

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. DEBATT. Bonnie Stewart om digital identitet och sociala medier. Dr.

Bonnie Stewart om digital identitet och sociala medier

Bonnie Stewart utbildar och forskar inom digitala medier med fokus på vika vi blir när vi är online. Hennes röst är trollbindande. Hon liksom ler med rösten. När jag lyssnar blir jag smittad av entusiasmen. 2: Risker på nätet. Guide om sociala medier 2016. 5 appar din tonåring använder – och vad du behöver veta - Den nya skolgården. Nolltolerans mot mobbning. Frågor om #näthat och #nätkärlek från Ålidhemsskolan i Umeå. Jag är inbjuden att prata om #näthat på Ålidhemsskolan i Umeå tillsammans med Wilma Nilsson, en ung youtuber som har en stor publik bland ungdomar i åldrarna 10 – 15 år.

Frågor om #näthat och #nätkärlek från Ålidhemsskolan i Umeå

Vi kommer att träffa elever i årskurs 6 och 7 och jag har fått en del frågor som jag tänkte försöka svara på. Vad är näthat? Hur många har blivit utsatta för näthat? Elaka kommentarer på nätet brukar kallas näthat, men även om det är moraliskt fel att säga dumma saker till någon annan behöver det inte vara straffbart. Hot och kränkande är dock olagligt i lagens mening och kan leda till straff. Periscope - Plan? - Magnus Blixt. Dumheter!

Periscope - Plan? - Magnus Blixt

Spontanutbrister kloka Sara Bruun i Nyhetsmorgon igår, angående förslag om att lägga pengar på att utreda höjd åldersgräns för sociala medier (redan idag är det 13-årsgräns, som nästan ingen respekterar) istället för att ägna kraft åt att se både för- och nackdelar med alla verktyg som finns. Liksom lära – och träna – barn och unga i att nyttja och leva livet klokt. Jag instämmer till fullo! En yxa är vare sig god eller ond i sig, däremot kan användning av en yxa vara såväl ond som god! /James Nottingham, BETT2016. Vi måste lära de unga – liksom många vuxna – att det är en chimär att tro att något man lägger upp på nätet inte riskerar att få spridning, oavsett vilka murar och stängda grupper och flöden vi tror oss ha tillämpat.

E4710998 upptacksamhalle natmobbning. Sociala medier i skolan: Skolans ansvar vid nätmobbning. A Teenager’s View on Social Media — Backchannel. Written by an actual teen I read technology articles quite often and see plenty of authors attempt to dissect or describe the teenage audience, especially in regards to social media.

A Teenager’s View on Social Media — Backchannel

However, I have yet to see a teenager contribute their voice to this discussion. This is where I would like to provide my own humble opinion. For transparency, I am a 19-year-old male attending The University of Texas at Austin. I am extremely interested in social media’s role in our society as well as how it is currently evolving. This article will not use any studies, data, sources, etc. I think the best way to approach this would be to break it down by social media network and the observations/viewpoints I've gathered over the years.

Facebook In short, many have nailed this on the head. Facebook is often used by us mainly for its group functionality. Facebook is often the jumping-off point for many people to try to find you online, simply because everyone around us has it. Instagram Twitter Snapchat. Snapchat i skolan – blanda det goda med det onda. Snapchat i skolan – blanda det goda med det onda. Motverka nätmobbning! Säker på nätet. Sociala_medier_-_pedagogiska_medier__Lanklista. Blogg om Facebook. IKT-fortbildning för skolledare i Emmaboda kommun. Den 12 februari startade vi vår första fortbildningsserie för skolledare.

IKT-fortbildning för skolledare i Emmaboda kommun

Den är framtagen i dialog med skolchef och utvecklingsledare i Emmaboda kommun. Syftet är att rektorerna ska få bättre kunskap om olika digitala verktyg och hur man kan använda dessa i lärandesituationer genom att få en större kunskap och möjlighet till att testa olika IKT-verktyg. Här nedan kan ni se både sådant som vi gått igenom och prövat och en del bonusmaterial till rektorererna som deltagit. Gång 1: 12 feb kl. 9.00-12.00 Unos Uno 2011-2013 Vad har man erfarit på andra håll? LIKA Ett verktyg för lägesanalys, utvärdering och utveckling av IKT användning i skolan. SKL: LIKA=IKT-Tempen för skolan Sociala medier som kompetenshöjare Mia, IKT-pedagog, visar blogg, Facebook, Twitter och Wikis. Här kommer några användbara länkar kring sociala medier som kompetenshöjare i skolans värld; Sociala medier i skolan Pedagog Stockholm Lärarförbundet origo - Sociala medier en gränslös utmaning Gång 2: 11 mars 9.00-12.00 Länkar:

Page. Lektionsmaterial och övningar kring integritet på nätet. Mias tankar om skola. Så inledde jag en lektion med mina 6:or och mina 5:or.

Mias tankar om skola

Efter att ha nått fram erbjöd jag mig att ha samma lektion med parallellklasserna också, vilket välkomnades med öppna armar. Det här var nog den viktigaste lektionen jag kommer ha under året. Många elever bemötte min inledning med skeptiska miner, rullande ögon och suckar. Sociala%20medier%20i%20skolan%20tips%20f%C3%B6r%20uppstart%20av%20en%20facebooksida.pdf.