background preloader

Llengua catalana

Facebook Twitter

Exercicis de gramàtica catalana. Els verbs conjugats. La Direcció General de Política Lingüística estrena nova pàgina de dictats en línia. Llengua catalana. La Direcció General de Política Lingüística ha renovat la pàgina del seu web Llengua catalana amb un centenar de dictats nous que es podran consultar, escriure i autocorregir interactivament des d’ordinadors, mòbils i tauletes.

La Direcció General de Política Lingüística estrena nova pàgina de dictats en línia. Llengua catalana

Estructurats en quatre nivells, permeten treballar l’ortografia i se’n pot descarregar lliurement tant l’àudio com el text. Cada dictat és una història sencera, d’un màxim de quinze línies, amb principi i final. Són històries plenes de reflexió, curiositat, sorpresa, ironia, absurditat o subtilesa, que emocionen i volen atrapar l’atenció del lector. Els textos han estat elaborats per dues escriptores que, alhora, són professores de català per a adults: Mònica Batet i Sònia Moll. Sobre la nova pàgina de dictats en línia, Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística ha afirmat que “el català, com la majoria de les llengües, té regles d’ortografia que faciliten la lectura dels textos. 60 contes molt útils per treballar els valors I natibergada.cat. A l’escola és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin a la convivència, cal donar elements als infants perquè siguin capaços de viure plenament i de manera feliç.

60 contes molt útils per treballar els valors I natibergada.cat

Els alumnes, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb uns valors fonamentals: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat, l’equitat… Quins valors podem treballar? Podem agrupar els valors en quatre grans blocs, ordenant-los des d’una dimensió més individual fins a una de més col·lectiva. Treballem els valors a partir dels contes. Els contes són una eina molt útil per treballar els valors, són molt visuals i permeten que els alumnes reflexionin sobre temàtiques molt diverses. Copia. Ejercicios de escritura Bartolomé Sintes Marco. Què Llegeixes? Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Generalitat de Catalunya o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Generalitat de Catalunya.

Què Llegeixes?

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Contes - Una mar de contes. Una mà de contes. Eficàcia lectora. Eficàcia lectora - Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar. Practicar els verbs catalans. RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL. Vocabulari, per què?

RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

Vocabulari d’aliments Són nombrosos els estudis que demostren que hi ha una estreta relació entre el vocabulari del que l’alumne/a disposa i la comprensió lectora ( ex. Neuman, Newman i Dwyer, 2011, Johnson i Johnson). Per altra banda, hi ha estudis que han obtingut dades que demostrarien la importància del vocabulari per al desenvolupament de la consciència fonològica (per saber més, Gorman 2012), habilitat que sabem que juga un paper important en el desenvolupament de la capacitat lectora. Accent diacrític. L'accent diacrític és aquell que es posa per distingir, en la majoria de casos, parells de paraules que segons les regles d'accentuació no n'haurien de dur.

Accent diacrític

No es considera accent diacrític en parells de paraules com després (adverbi) i desprès (participi de desprendre), que sí que s'accentuen d'acord amb les regles d'accentuació. L'accent diacrític en català. EL CATALÀ COM CAL: Expressions que no diem bé. Torna a l'inici Moltes expresions no es diuen igual en català que en castellà o en un altre idioma.

EL CATALÀ COM CAL: Expressions que no diem bé

Cada idioma té la seva manera de dir i expresar les coses, a causa de la cultura que hi ha darrera. ..1. Hi ha moltes expresions que diem traduïdes literalment del castellà i que van substituïnt, sense adonar-nos-en, les expressions catalanes.Veiem-ne uns quants exemples: . INCORRECTE...............................................................CORRECTE. EL CATALÀ COM CAL: Els PRONOMS FEBLES. Torna a l'inici Un dels problemes més greus que està patint el català actualment és la pèrdua dels Pronoms Febles "EN" i "HI", a causa de la traducció literal del castellà, el qual no els fa servir.Els pronoms febles són uns pronoms necessaris per entendre el significat de moltes expressions en les que volem estalviar-nos de dir un Complement Directe (el substituïm per "EN") o bé un complement circunstancial (el substituïm per "HI").

EL CATALÀ COM CAL: Els PRONOMS FEBLES

Per exemple: avui menjaré espaguettis ........................avui EN menjarédemà aniré a Teruel .................................demà HI aniré Si no fem servir els pronoms febles, podem provocar un error de comprensió del que diem, a causa de que ens faltarà informació.

Diccionaris