background preloader

Helenpersson

Facebook Twitter

Open your eyes, look within! Are U satisfied with the life you´re living?

Svenska

Specialundervisning. Timperley/Hattie. Helen Timperley. 51 Of The Most Beautiful Sentences In Literature. We asked members of the BuzzFeed Community to tell us about their favorite lines from literature. Here are some of their most beautiful replies. 2. “In our village, folks say God crumbles up the old moon into stars.”

—Alexander Solzhenitsyn, One Day in the Life of Ivan Denisovich Suggested by Jasmin B., via Facebook 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 43. Dylan Wiliam. Britain is Great. Write Source - Student Models. American Rhetoric: The Power of Oratory in the United States. Authors & Illustrators. The Classroom Experiment (Ep.1)

5 Tools for Creating Multimedia Quizzes - Comparison Chart. 50 holiday activities for Teaching English. We have loads of holiday related materials. Get a start on our Christmas page or in our resources. Also some nice full lessons in our Lessons In A Can or purchase hundreds of resources for the holidays in our store. Also you can subscribe to Digital Resources for one lifetime fee to get hundreds of thousands of lesson materials/ideas. However, since I'm busy making Christmas lists, thought I'd make a nice one to share with fellow teachers and inspire with a few things in my brain for teaching lessons related to Christmas.

So here is my brain purge. Get all the 50 lists. 50 Holiday Activities for The English Language Classroom Make snowflakes and angels. 101 Questions about Christmas. Decorate the classroom. Write Christmas cards to a classmate. Write a letter to Santa Claus. Yes Virginia, there is a Santa Claus. Play Christmas carol “Pass The Paper”. Sing some Christmas carols. Simon Says. Watch the incredible short film: The Snowman. Go Christmas Shopping! Learn Christmas Vocabulary. Christmas Resources for Primary Teachers. Christmas Resources for Primary Teachers. Bra TED Talks. Bokredovisning och recensioner. 50 olika sätt att redovisa en bok.

Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Verktyg för formativ bedömning. Språkinriktad undervisning. Jag avslutar mitt besök på SETT-mässan med att lyssna på Hanna Stehagen som pratar om språkinriktad undervisning med lässtrategier, cirkelmodellen och SIOP.

Ett ämnesområde som intresserar mig väldigt mycket. Språkets roll för lärandet Som lärare i en skola med elever med många olika språk och med varierad bakgrund och med olika kulturella erfarenheter kan man inte utgå ifrån att man delar samma referensramar. Man kan inte utgå ifrån att eleverna har den förförståelse man kanske brukar ta för givet. I våra styrdokument är elevaktivitet, stöttning, meningsfullhet, delaktighet, ämnesövergripande, ökat ansvar viktiga delar. Interaktionens betydelse Interaktion är viktigt för lärandet och språkutvecklingen. Språkinriktad undervisning Hanna Stehagen presenterar en modell över hur hon ser på språkinriktad undervisning utifrån SIOP, cirkelmodellen, lässtrategier och bedömning för lärande och det centrala innehållet, förmågorna och kunskapskraven i Lgr 11 och Gy 11.

Skolspråk Cirkelmodellen Effekter. Skrivprocessen. Genrepedagogik. Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas. Checklista för språkutvecklande arbete. Vad är formativ undervisning? Index | Bedömning för lärande. Formativ undervisning - Halmstads kommun. Under läsåret 2013-2014 fortsätter vi på Brunnsåkersskolan arbetet med att utveckla undervisningen formativt där IKT är ett verktyg. Vad är formativ undervisning? Först behöver vi förklara begreppet "formativ". I skolan gör lärarna bedömningar av olika slag, både formativa och summativa. En formativ bedömning är en bedömning som syftar till att stärka elevens lärande. En summativ bedömning summerar vad eleven har lärt sig, t ex när läraren sätter betyg i slutet av en termin. Vid formativ undervisning (även kallat för Bedömning för lärande=BFL) utgår undervisningen ifrån fem nyckelstrategier (ur Kunskapsbedömning i skolan, Skolverket De tre frågor som måste ställas av elev och lärare är: •Vad är målet?

•Hur ligger jag/eleven till? •Hur ska jag/eleven gå vidare? Med dessa tre frågor som grund beskrivs fem nyckelstrategier för formativ bedömning. De fem nyckelstrategierna: 1. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i den. 2. 3. 4. 5. Kamratbedömning. Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning.

Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra.

Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det. Checklista för en språkutvecklande lektion.

LEKTIONS TIPS VID LÄSNINGS OCH SKRIVNING MM. Indigenous Peoples. Reading Genres | Classroom. Free Math worksheets, Free phonics worksheets, Math Games and Online activities and Quizzes. Reading to Learn. Språkutveckling alla ämnen. Kreativitet och problemlösning. Språkutveckling. Svenska. Specialpedagogik. Short stories. Literacy/reading strategies. Spelfilmer till undervisningen sv/en. Questions to make you think, conversation starters, mind games. Questions to make you think, conversation starters, mind games. 20 Teen and Tween Conversation Starters | Radical Parenting. How was your day? Fine. How was school? Good. How was your test? Anything you want to tell me? Nope. Now that its summer, a lot of parents and the families I work with are focusing on communication skills because we are finally done with school for a bit. I find that some of the best ways to do this is to play games like Scrabble, Clue or Sorry that you can all engage over the common game.

-Ask over dinner -Ask over dessert -Leave a few cards with questions in the car for long drives -host a sleepover for your son/daughter and their friends and encourage them to play. -Play at a family reunion -Ask your adult friends (I do this with mine all the time–in between Wii games of course) I came up with some and borrowed some from the cards–a few are a little mature, but I find those table topics get the best conversation going! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. I really love to engage youth in intelligent conversations about values, ideals and goals. List of Conversation Topics | Conversation starters. One of the most frustrating things I have ever experienced around a girl, is if I and her run out of things to talk about. Since you found this post I assume you know what I’m talking about, and maybe you are interested in learning how to avoid awkward silence.

I’m thinking about the teeth pooling moments where the awkward silence just takes over the situation, you are just sitting their smiling while desperately in your mind scrambling for something just mildly interesting say, but you just can think of anything, you mind is a total black out, you can’t even remember your own name at this point. Finally you hear yourself saying something completely uninteresting, like: “sooo.. do you come here often”, she says “no its my first time!” And then the conversation dries up once again, the awkward silence start to eat you both up from the inside until one of you can’t stand the social pressure and thus make up some excuse to leave. Talk about Past Experiences: Talk about Current Experience: Conversation Starters | Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live. Petters lektioner förklarar funktioner.

Annons Publicerad kl Dela Skicka länk via e-post Mest läst Kultur Hela SvD.se Klänningen som blev en byxa Svårt att dramatisera verkliga händelser. Snittbetyg dålig ersättare för åsikt Metacritic - fixstjärna med ... Gravöppning ska ge svar om helgonkung Erik den heliges relikskrin. Play ”Du kommer bli en annan, förändras” Leif GW lär Lotta Lundgren jaga. Inrikes 09:03 ”Ökar sprickan mellan Sverige och Ryssland” Regeringen vill utrusta ...

Brännpunkt 07:05 ”Vi måste sopa rent framför egen dörr” ”Sverige ska vara bäst på hbt.” Näringsliv 08:26 Robur säger ja till VW:s bud på Scania Därmed lär köpet gå igenom. Inrikes 08:27 ”De har kapat tre år av mina studier” 300 lärarstudenter får utbildning ... Husqvarna och Scania lyfter efter öppning SvD Näringsliv följer ... ”Bostadsrobot” knep lägenheter ”I praktiken har det varit omöjligt att få ... Budet väntas gå igenom efter det ... Reaktioner på de tyngsta rapporterna Morgonens sändning från Direkt. Tyck till – ska Sverige rusta upp offensivt? Posta ditt inlägg redan ... Svensklararensi_-20254891.pdf. Spr%C3%A5kdagarna+Josefin+Nilsson. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se). Se film från Skolverket om Kollegialt lärande och formativ bedömning (7:08).

Moment A – individuell förberedelse Moment B – kollegialt arbete Moment C – aktivitet Moment D – gemensam uppföljning Förteckning över lärmoduler Lärmodulerna är indelade i fem kategorier. Planering och samplanering En lärmodul i bedömning – del 1 (Annika Sjödahl, Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning? Finns det en vägg mellan våra två svenskämnen? Josefin Nilsson, lärare och utvecklingspedagog i Örebro kommun skriver på Skollyftet om våra två svenskämnen, gränsen mellan dem och hur detta påverkar skolans organisation, lärarnas undervisning och elevernas lärande.

I mitt klassrum… eller på min sida väggen Det händer att jag får frågan om hur det ser ut i mitt klassrum, om och hur det fungerar att undervisa elever med svenska som andraspråk i samma klassrum som elever med svenska som modersmål. I höstas när jag började på en ny skola, med en ny 9:a, började jag terminen med att tillsammans med eleverna gå igenom syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de ämnen vi skulle ha tillsammans. Det kan tyckas självklart att varje lärare gör detta, oavsett vilket ämne det handlar om, men kanske behöver man inte göra det så här grundligt med en niondeklass.

Men, jag kände liksom på mig att vi behövde det. I klassen började nämligen elever från olika skolor, några med svenska som modersmål och flera med svenska som andraspråk. When High School Students Struggle with Textbook Reading. Many reports and research studies have documented the adolescent reading challenge -- too many students are unable to learn and build new knowledge from the texts used in their subject matter classrooms. In addition to the challenges of general comprehension, reading in a subject area presents additional challenges that many students are unable to tackle on their own.

For example, textbooks are dense with information -- some important, some not so much. The chapters are long and packed with specialized vocabulary; assume background knowledge that students often don't have; include various types charts, tables and graphics; and are poorly organized, covering too many topics piecemeal. They are not structured like any other authentic reading. Although many content area teachers use a variety of texts in their classrooms, such as newspapers, articles, digital texts, and primary sources, textbooks remain the principal source of assigned reading in most content classrooms and in college. 1.

Språkutvecklingsplan | Kvutis. Alla ska lyckas! För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva. Språket i läroplanen Förskolan – Lpfö 98 reviderad 2010 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska sträva efter att varje barn: tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Lärverktyg Modersmål. Check. Five iPad Learning Tasks You Should Be Able to Do with Your Students. June 2, 2014 If you are running out of ideas of how to leverage iPad in your classroom teaching then the 5 tasks I have for you today are enough to establish your workflow and get your students engaged in interactive learning tasks. These tasks are designed by isupport and are geared towards providing teachers with a general outline of how they can integrate iPad in the classroom.

I have spent some time going trough each of these tasks and have found them really worth sharing with you. This work reminds me of a similar work done Greg Kuloweic entitled"The iPad Ideas Book". Each of the tasks featured here are structured in such a way that cover different stages of Bloom's thinking taxonomy.They also include a brief write-up about the objective of the task, how it can be achieved and the apps that can be used to complete it. The five tasks that are outlined here are : Let me share with you the first task and you can check the rest from this link. Task 1 : Create a movie. Teaching Resources. Engelska. Läs & skriv. Återkoppling som för lärandet framåt. ASL. Marietrapp1. Start | EN LÄSANDE KLASSEN LÄSANDE KLASS. Lektioner, planera lektioner om läsning. Läsa. Läsförståelse. Språkutvecklande undervisning, och arbetssätt. Allmänna resurser. Formativ bedömning. Synligt lärande.

Formativ bedömning. EN LÄSANDE KLASS. En läsande klass | Martin Widmark. Www.enlasandeklass.se Välkommen till En läsande klass. Under våren kommer den här sidan att fyllas med material om projektet En läsande klass. Under tiden är du varmt välkommen att kontakta oss på info@enlasandeklass.se Bästa hälsningar Martin Widmark Vad är En läsande klass? Ett projekt som är en femårig satsning för att öka svenska barn och ungdomars läsförmåga.Hur ska det gå till? Vem ska skriva den kursplanen? Vilka står bakom projektet? Har ni ett uttalat mål? Varför är detta viktigt? Vad kan jag göra om jag vill bidra till ert arbete? En läsande klass... Språkutvecklande arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt. Kollegialt lärande. Svenska som andraspråk. Helenas svensklänkar. Engelska (åk 6-9) Läsförståelse svenska. Kollegialt lärande. Lärares lärande.

Svenska (åk 6-9)