background preloader

Helenpersson

Facebook Twitter

Open your eyes, look within! Are U satisfied with the life you´re living?

Svenska

Specialundervisning. Timperley/Hattie. Helen Timperley. 51 Of The Most Beautiful Sentences In Literature. We asked members of the BuzzFeed Community to tell us about their favorite lines from literature.

51 Of The Most Beautiful Sentences In Literature

Here are some of their most beautiful replies. 2. Dylan Wiliam. Britain is Great. Write Source - Student Models. American Rhetoric: The Power of Oratory in the United States. Authors & Illustrators. The Classroom Experiment (Ep.1) 5 Tools for Creating Multimedia Quizzes - Comparison Chart. 50 holiday activities for Teaching English. We have loads of holiday related materials.

50 holiday activities for Teaching English

Christmas Resources for Primary Teachers. Christmas Resources for Primary Teachers. Bra TED Talks. Bokredovisning och recensioner. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Verktyg för formativ bedömning. Språkinriktad undervisning. Jag avslutar mitt besök på SETT-mässan med att lyssna på Hanna Stehagen som pratar om språkinriktad undervisning med lässtrategier, cirkelmodellen och SIOP.

Språkinriktad undervisning

Ett ämnesområde som intresserar mig väldigt mycket. Språkets roll för lärandet. Skrivprocessen. Genrepedagogik. Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas. Checklista för språkutvecklande arbete. Vad är formativ undervisning? Bedömning för lärande.

Formativ undervisning - Halmstads kommun. Under läsåret 2013-2014 fortsätter vi på Brunnsåkersskolan arbetet med att utveckla undervisningen formativt där IKT är ett verktyg.

Formativ undervisning - Halmstads kommun

Vad är formativ undervisning? Först behöver vi förklara begreppet "formativ". I skolan gör lärarna bedömningar av olika slag, både formativa och summativa. En formativ bedömning är en bedömning som syftar till att stärka elevens lärande. Bedömningen talar om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet, dvs vad är nästa steg. Kamratbedömning. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Checklista för en språkutvecklande lektion. LEKTIONS TIPS VID LÄSNINGS OCH SKRIVNING MM.

Indigenous Peoples. Reading Genres. Free Math worksheets, Free phonics worksheets, Math Games and Online activities and Quizzes. Reading to Learn. Språkutveckling alla ämnen. Kreativitet och problemlösning. Språkutveckling.

Svenska. Specialpedagogik. Short stories. Literacy/reading strategies. Spelfilmer till undervisningen sv/en. Questions to make you think, conversation starters, mind games. Questions to make you think, conversation starters, mind games. 20 Teen and Tween Conversation Starters. How was your day?

20 Teen and Tween Conversation Starters

Fine. How was school? Good. List of Conversation Topics. One of the most frustrating things I have ever experienced around a girl, is if I and her run out of things to talk about.

List of Conversation Topics

Since you found this post I assume you know what I’m talking about, and maybe you are interested in learning how to avoid awkward silence. I’m thinking about the teeth pooling moments where the awkward silence just takes over the situation, you are just sitting their smiling while desperately in your mind scrambling for something just mildly interesting say, but you just can think of anything, you mind is a total black out, you can’t even remember your own name at this point.

Finally you hear yourself saying something completely uninteresting, like: “sooo.. do you come here often”, she says “no its my first time!” Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live. Petters lektioner förklarar funktioner. Annons Publicerad kl Dela Skicka länk via e-post Mest läst Kultur Hela SvD.se.

Petters lektioner förklarar funktioner

Svensklararensi_-20254891.pdf. Spr%C3%A5kdagarna+Josefin+Nilsson. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Kollegialt lärande

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Finns det en vägg mellan våra två svenskämnen? Josefin Nilsson, lärare och utvecklingspedagog i Örebro kommun skriver på Skollyftet om våra två svenskämnen, gränsen mellan dem och hur detta påverkar skolans organisation, lärarnas undervisning och elevernas lärande. I mitt klassrum… eller på min sida väggen Det händer att jag får frågan om hur det ser ut i mitt klassrum, om och hur det fungerar att undervisa elever med svenska som andraspråk i samma klassrum som elever med svenska som modersmål. I höstas när jag började på en ny skola, med en ny 9:a, började jag terminen med att tillsammans med eleverna gå igenom syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de ämnen vi skulle ha tillsammans.

Det kan tyckas självklart att varje lärare gör detta, oavsett vilket ämne det handlar om, men kanske behöver man inte göra det så här grundligt med en niondeklass. Men, jag kände liksom på mig att vi behövde det. Det allra första jag gjorde var att be mina elever att prata med varandra om vilka skillnader de trodde fanns mellan de två ämnena.” When High School Students Struggle with Textbook Reading. Many reports and research studies have documented the adolescent reading challenge -- too many students are unable to learn and build new knowledge from the texts used in their subject matter classrooms.

In addition to the challenges of general comprehension, reading in a subject area presents additional challenges that many students are unable to tackle on their own. For example, textbooks are dense with information -- some important, some not so much. Språkutvecklingsplan. Alla ska lyckas! För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva.

Check. Five iPad Learning Tasks You Should Be Able to Do with Your Students. Teaching Resources. Engelska. Läs & skriv. Återkoppling som för lärandet framåt. ASL. Marietrapp1. EN LÄSANDE KLASSEN LÄSANDE KLASS. Lektioner, planera lektioner om läsning. Läsa. Läsförståelse. Språkutvecklande undervisning, och arbetssätt. Allmänna resurser. Formativ bedömning. Synligt lärande. Formativ bedömning. EN LÄSANDE KLASS. En läsande klass. Www.enlasandeklass.se Välkommen till En läsande klass. Under våren kommer den här sidan att fyllas med material om projektet En läsande klass. Under tiden är du varmt välkommen att kontakta oss på info@enlasandeklass.se. En läsande klass...

Språkutvecklande arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt. Kollegialt lärande. Svenska som andraspråk. Helenas svensklänkar. Engelska (åk 6-9) Läsförståelse svenska. Kollegialt lärande. Lärares lärande. Svenska (åk 6-9)