background preloader

Geologi

Facebook Twitter

Biologi

Ann I Am!: Make Your Own Geodes--Fun Activity for Kids. Are you looking for a fun, easy activity for your kids this summer? Why not make geodes? A geode is a rock with a surprise inside. They are partially hollow inside and lined with sparkling mineral crystals. In nature, it is thought to take hundreds of millions of years to create. However, these imitation geodes will just take a week. The directions are really pretty easy. Pour out the contents of the egg and discard. Next, add 2 cups of water into a saucepan, add food coloring of your choice, and then mix together. Pour the water mixture into each egg. Allow the water to evaporate over a few days to a week. The Science Behind The Experiment: As the water evaporates from the eggs, Borax crystals deposit on the sides of the eggs creating geode eggs.

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar | Förstelärare... I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt. Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på. Förmågan att ställa frågor handlar om att träna eleverna i kunna ställa just sådana frågor som det går att undersöka på ett systematiskt sätt. Ett bra sätt att få elever att ställa frågor är att utgå från bilder.

. – Vilka frågor kan du ställa om detta ni ser på bilderna? När eleverna har skrivit ner sina frågor får de i uppgift att titta närmare på sina frågor. – Hur kan du ta reda på svaret på dina frågor? Att diskutera: Mineralletning - Grunderna. Gruvor och brott Besök vid gruvor och i andra stenbrott innebär att rad regler bör iakttagas. Dessa gäller delvis din egen säkerhet. Besök inte avsides belägna gruvor ensam! Ett brutet ben eller annan skada kan ge upphov till allvarliga situationer. Om du går ensam, använd den goda fjällregeln att alltid meddela någon dina avsikter. Gärna skriftligen gruvnamn och färdväg kan lätt glömmas. Mineral museer och besöksgruvor. Följande förteckning i bokstavsordning över geologiska museer och besöksgruvor i Sverige, så väl offentliga som privata, vilka är öppna för allmänheten, är baserad på museernas eget informationsmaterial eller på informationen som skickats till redaktionen.

Listan är inte fullständig. Med reservation för eventuella felaktigheter. Är Du osäker bör Du ringa museet först och kontrollera öppettider, priser med mera. Index över all museer i Sverige. Ytterligare en bra lista kallad www virtual library of Museum in Sweden. PLEASE IN ENGLISH. Go through the door Uppdaterad maj 2012 med reseravtioner för kvarvarande fel. * nytt. Aitikgruvan, Gällivare/Malmberget. Bergrum Boliden, Boliden. Bärnstenmuseet, Kämpinge Öppet 15 maj - 1 september.

Café Tunet & Alnö Hembygdsgård. Luleå Tekniska Universitet Luleå Tekniska Universitet, avd. för tillämpad geologi. Dannemora gruvor. Den förhistoriska världen, Umeå Utställningen är delvis klar och visar fossil och dinosaurieben. Falu koppargruva. Ner i underjorden | Erika Groth. Jag tenderar inte bara att få svindel utan även fullskalig panik av höga höjder. Att då frivilligt välja att gå nedför en brant stupande, blöt och hal trätrappa rakt ner i ett 80 meter djupt, kolsvart och iskallt hål är fullständigt vansinne.

Ändå var det precis vad jag gjorde igår. Visserligen slutade det med att jag var tvungen att gå baklänges nedför trappan för att överhuvudtaget ta mig ner, men ner kom jag till slut. På darrande ben. På 85 meters djup ligger vattenytan. Här nere håller grottdykarna till. Hålet i fråga var ingången till Tuna-Hästbergs gruva som ligger nära Borlänge i Dalarna. Förutom de faciliteter som dykarna har ordnat har gruvan har i princip varit orörd sedan den en gång lämnades av gruvarbetarna. Anledning till att jag begav mig ner i denna f.d. järnmalmsgruva var att Upplands Geologiska Sällskap och Tunabygdens Geologiska Förening tillsammans hade anordnat en geologisk exkursion hit med kunnig och entusiastisk guidning av Jan Lindsten och Peter Harström.

Utö - en rest från jordens halvtid. Utö - en rest från jordens halvtid.