background preloader

Kroppen

Facebook Twitter

Great Websites to Teach Anatomy of Human Body in 3D. September, 2014 looking for some amazing web tools to teach human anatomy?

Great Websites to Teach Anatomy of Human Body in 3D

The websites I have assorted for you below are probably among the best you can find out there. From engaging interactives to live simulations of the body system, these tools will enable your students to explore the mystery of the human body in unprecedented ways. Testa ditt färgseende - Capio Medocular. Kroppen - NO i skolan. Hjärtats normala funktion. En cell-sam historia Komplett. Narkoswebben - Film om matspjälkning. Vår fantastiska kropp.

Bacillakuten. En cell-sam historia Komplett. Synvillor, syn, optik, öga, optiska illutioner. Hela filmen: Så funkar cancer. Så funkar cancer - Del 2: Så funkar cancer. Så funkar cancer - Del 3: Så funkar cancerbehandling. Matspjälkningskanalen. Inledning.

Matspjälkningskanalen.

Matspjälkning (även digestion) är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen. Hos däggdjur består detta av nedbrytande av mat till mindre komponenter, som kan tas upp i blodet. Nedbrytningen sker i matspjälkningssystemet (digestionssystemet). Maten sönderdelas mekaniskt av tänderna i munnen, varigenom saliv utsöndras som bland annat innehåller enzymet amylas.

Amylas startar en reaktion där kolhydrater (sockerarter) bryts ner till enklare beståndsdelar. Nedre magmunnen portionerar maten till tolvfingertarmen, som är tunntarmens första del. De spjälkade molekylerna, samt återvunnen galla, tas upp i tarmen till blod- och lymfkärl varifrån de transporteras via portvenen till levern och vidare till vävnader och celler. Det tar ungefär sex sekunder för födan att färdas från munnen till magsäcken. Vi tittar närmare nu på viktiga punkter. Födan som vi äter innehåller dessa ämnen, men de är alldeles för stora för att kunna tränga sig (diffusera) in i cellen. Kroppen del 4, andningen och rösten. Kroppen del 2, skelett och muskler. 10 Amazing Illusions. Här är våra sju viktigaste sinnen. Making Your Life-Sized Body (Organs) - Activity. Return to the Anatomy Activities Index Making Your Life-Sized Body (Organs) - Activity Anatomy Activity Talk to students about the functions of each organ in their body and how they fit together in a working machine.

Making Your Life-Sized Body (Organs) - Activity

See the: Organs and What They Do - Lecture. Age: 2-3rd grade 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Citing This Reference. Celler. Inspiration tema kroppen. Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever!

Inspiration tema kroppen

Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandlaföljande centrala innehåll:I årskurs 1–3 Kropp och hälsa• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp avolika sinnen. Fakta om kroppen, främst för oss lärare Pedagogisk planering tema kroppen från Pilbäcksskolan i Växjö och Tema kroppen med konkreta mål från Högstorps skola även denna i Växjö. Lpp människan och kroppen från Rörsjöskolan i Malmö. Bilder från när Glumslövs skolas lågstadie arbetade med tema kroppen. Tema livsstil och hälsa med samlade länkar hos Förskoleburken Bildkort på kroppsdelar och delar på huvudet. Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Temapromenad Kroppen Liber. Flicka. Pojke. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret.

Body organs posters (SB6243) A Milk Jug Skeleton is a Fun Recycled Craft Decoration for Halloween. Years ago I created one of these Milk Jug Skeletons for Halloween.

A Milk Jug Skeleton is a Fun Recycled Craft Decoration for Halloween

Just recently I was cleaning out my craft room and came across the directions again and thought I would share for those who have never seen it before. My Milk Jug Skeleton I think got lost in one of my many moves years ago and now that I have found the pattern I think I may have to create another one. This Skeleton would be a craft for an older child or adult since there is a lot of cutting involved, but it is well worth the effort. Not only does it look cool, but you are also recycling all those Gallon Milk or Water Containers into a Halloween Decoration that is sure to bring lots of conversation when the Trick or Treaters come to the door.

As you can see from the photo to the left that you can also add some Glow in the Dark Paint onto the Skeleton so that when it is dark out he will Glow while he hangs there. So if you want to give it a try save those Gallon Milk or Water Containers. En cell-sam histora om kroppen. Kroppen: Hjärtat och blodomloppet. Miracle of life. Tema Kroppen. Uppdrag kroppen: Hjärta, lungor och blodomlopp. YOUR 9 MONTHS PREGNANCY LIFE IN 4 MINUTES!!! Kroppen del 3 ,hjärtat och blodet. En cell-sam historia Komplett. Maten & Kroppen - Intro.