background preloader

SPEC

Facebook Twitter

Tourette. Ladda-ner-skriften-som-pdf. Recension av Predictable - Avancerat och personligt AKK-stöd. Birgittas-lista.pdf. Veckocirkel. Veckoschema-i-färg. Picto Online. Ladda ner - Communicate: In Print. Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se. Här samlar vi gratis material för barn med funktionsnedsättningar inom områdena diagnos/syndrom/språkstörning.

Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se

Teckenmaterial, böcker, tips,lek och rapporter, etc. Tipsa oss gärna om mer på kontakt@myperfectbaby.se Böcker i pdf fil Det blev ett barn I boken Det blev ett barn berättar nio familjer öppenhjärtigt om den första tiden som föräldrar till ett barn med Downs syndrom. Det blev ett barn ges ut som en del av det nu avslutade projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” och är skriven med föräldrar och andra anhöriga i åtanke men riktar sig också till vårdpersonal som i sitt yrke möter nyblivna familjer och som nu får en god möjlighet att fylla på förrådet av kunskap på området bemötande, omhändertagande och Downs syndrom. iPad som hjälpmedel. iPaden rymmer många möjligheter till anpassning för elever i behov av stöd, allt från talsyntes, till möjligheter att zooma text, ändra kontrast till hörselhjälpmedel.

iPad som hjälpmedel

I denna film får ni ser vad som göms i en iPad och hur enkelt man kan anpassa dessa hjälpmedel för varje elev. Ett tips som inte finns i filmen vill jag lägga till: När du aktiverar talsyntesen, tryck på röster, välj svenska och sedan alternativet ”förbättrad kvalitet” på röstkvalitet för att ladda ner en mer följsam röst. Det är gratis och gör läsupplevelsen mer bekväm. När du ställer in hastigheten på talsyntesen brukar jag rekommendera att den sätts en bit till vänster om mitten på skalan. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. Sju filmer om behov och möjligheter - Teknikstöd. St%c3%b6dmaterial%20dyslexi_140129.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Språklek. Appar som hjälpmedel. Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier.

Appar som hjälpmedel

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad. Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd.

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad

Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Jättebra. Men varför inte ta det ett steg till.

ADHD/ADD

Hur väl stämmer följande påstående på dig. Aspergers syndrom - en introduktion. Tips och råd om att strukturera och planera vardagen för ett barn med ADHD och Asperger. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. IKTsidan. När skolan är som allra bäst.

Receptet – men det återkommer vi till – heter forskning.

När skolan är som allra bäst

Skolan har bestämt sig för att jobba i enlighet med vad forskningen säger. Johanna Lundén minns när personalen på Nossebro skola samlades till det första mötet efter sommarlovet 2007. I aulan var det allvar. Skolchefen skojade inte ens om sitt fotbollslag. Istället visade han niondeklassarnas betyg. Inte för att Nossebro skola inte hade saker att förklara sina dåliga resultat med. Arbetsveckan innan barnen började i skolan 2007, blev början på en ny väg. Logopeden i skolan.

DYSLEXI

Svensklararensi_-20254891. Pressrum. Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?: Del 1 - så fungerar uppmärksamhet. Pedagogiskt Perspektiv. Spelets innehåll — LukiMat. Spel-Ett (2011) består av två delar.

Spelets innehåll — LukiMat

I den första delen möter spelaren bokstävernas ljud och korta ord. I den andra delen får spelaren läsa längre ord, öva ord med dubbelteckningar, ng-ljudet och bekanta sig med ord där e-ljudet stavas med ä och å-ljudet med o. Spelaren får i bägge delar nu och då pröva på att skriva några av de ord hon eller han redan kan. Handledaren kan genom inställningar-menyn välja att låta spelaren genast börja spelet från den andra nivån, men detta förutsätter att spelaren kan alla bokstavsljud och behärskar läsning av korta, enkla ord. (Nedan finns en lista på innehållet i del I och II). Spelets första del börjar med ett bokstav-ljudmotsvarighetstest. För en spelare som kan mycket få bokstavsljud eller inga alls börjar spelet med övningar av bokstavsljud. O l e s a r n i v å m f t p ä u h k j b y ö g d x.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Fördomar finns överallt, och mer än en gång har jag fått höra: äh du har ju inte läst boken, du har ju bara lyssnat på den…. Jag brukar upplysa dem om att man kan läsa med både ögon och öron;) Trots detta är det för en del människor inte helt rumsrent att lyssna på ljudböcker, ”det är inte att läsa på riktigt”. Jag önskar att alla elever på sina egna villkor ska få möjlighet till att ta till sig alla spännande äventyr som gömmer sig bakom alla bokstäver, och inte bara det. By Sgarton MorgueFiles Men om jag har svårt att läsa eller skriva är det inte lika självklart att jag blir uppmanad att använda något redskap för att kunna presetera lika bra som mina klasskamrater.

Nya krav på snabbare stöd till elever. Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning.

Nya krav på snabbare stöd till elever

Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa. – Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. I och med den nya lagen kan vi i vårt material vara ännu tydligare med vilket ansvar skolan har, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket. Viktigt att först se över organisationen runt eleven.

Ung Kompensation. Autism uppleva annorlunda.