background preloader

Nettvett

Facebook Twitter

Medietilsynet lanserer digitalt familiespill. Medietilsynet har utviklet et nytt digitalt familiespill som skal bidra til å øke den kritiske medieforståelsen hos barn. – Ett av tre barn får sin første mobil allerede før de fyller åtte år.

Medietilsynet lanserer digitalt familiespill

Derfor er det viktig å snakke med barna om den digitale hverdagen fra tidlig alder, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. I spillet «Stjernekolonien» møter vi Luna og Noah på sju år. De lever i en digital verden til forveksling lik vår egen, med blant annet det sosiale mediet «Spacebook» og dataspillet «Månesverdet». Spillet passer for barn fra første til fjerde klasse og deres foreldre, og er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken. – Vår erfaring er at vi ikke kan starte tidlig nok med å gi barna gode digitale medievaner og hjelpe dem med å utvikle gode relasjoner, både digitalt og i skolegården.

Storfylket Viken har vel 500 grunnskoler. Familieministeren: – Opptatt av digital trygghet Skjermtid, personvern og pengebruk i spill er temaer i spillet. Redd Barna - Lag et passord. Storebror ser deg – og får deg til å oppføre deg annerledes. Det mener i hvert fall Henrik Skaug Sætra, som er førstelektor ved Høgskolen i Østfold og utreder for Proba samfunnsanalyse. – Det å bli observert påvirker faktisk handlingene våre.

Storebror ser deg – og får deg til å oppføre deg annerledes

Hvis noen kan se oss, mister vi noe av friheten vår, sier han. Dataetikk Sætra er en del av et voksende akademisk miljø som diskuterer dataetikk på et prinsipielt nivå. Skolestua: Nettvett eller digital dømmekraft? Hva legger vi i disse to begrepene?

Skolestua: Nettvett eller digital dømmekraft?

Jeg føler at i samme takt som de sosiale nettarenaene utvikler seg og nye kommer på banen har behovet for nettvett også forandret seg, slik at digital dømmekraft er et mer dekkende begrep. Det holder ikke lengre med en liste med regler for oppførsel på nettet. Det er selve tenkemåten rundt nettsikkerhet som avgjør om elevene er rustet med en digital dømmekraft. Vurderinger må gjøres underveis i det de beveger seg ut i det digitale landskapet. Det er et paradoks at vi lærer elevene om at de skal være helt anonyme på nett. Voksne er dårlige forbilder i denne sammenhengen. I dette innlegget utfordrer Petter Bae Brandtzæg (seniorforsker hos Sintef og innehar en PhD i medier og kommunikasjon) blant annet Redd Barna til å fjerne punktet med anonymitet fra sine nettvettregler.

Eventyr: Prinsessen som ingen kunne tindermatche. Han hadde en datter som var så kravstor og dømmende at ingen kunne matche med henne på Tinder.

Eventyr: Prinsessen som ingen kunne tindermatche

Derfor bestemte han seg en dag for at den som klarte å tindermatche med datteren, skulle få både datteren og halvparten av aksjene. Det var nok av gutter som sveipet til høyre, både fra Østkanten og Vestkanten. Men ingen av guttene klarte å matche med jenta. Nett og mobil. Nett og mobil er en positiv arena for barn og unge.

Nett og mobil

Fra 9-10 års alder bruker de sosiale medier til å utforske sin egen identitet, prate med venner og kjente og bli kjent med nye. Nett og mobil blir ofte en voksenfri sone – nettopp derfor er barna mer sårbare. Barn og unges nettbruk – Politiet.no. Mange barn og unge har andre grenser for hva de gjør på nett, enn hva de ville gjort i den virkelige verden.

Barn og unges nettbruk – Politiet.no

De føler seg mer anonyme. Det gjør det lettere å snakke om gode og vonde følelser. For eksempel om seksualitet. Drammens Tidende - «Jeg trenger det ikke!» Få papiravisen og alt innhold på nett i 8 uker for KUN 88 kr MeningerJeg er mor til en 12 år (snart 13 år) gammel jente.

Drammens Tidende - «Jeg trenger det ikke!»

Hun går siste året på barneskolen. Helt siden tredjeklasse har det vært mye snakk om sosiale medier både på hjemmebane og på skolen. Sosiale medier har jo blitt et eget fag på skolen. Vi har ikke hatt et eneste foreldremøte hvor ikke tema blir diskutert. Trygg bruk - Medietilsynet. Personvernskolen. Tenk før du taster. Nettvett. Sammen kan vi hjelpe til å gi barn og ungdom en god digital hverdag!

Nettvett

Foreldrene og andre voksne er viktige i barnas liv - som rådgivere, veiledere, rollemodeller og støtteapparat hvis barna opplever noe vanskelig eller trenger hjelp. Mens barnas bruk av digitale medier blir mer sosial, mer variert og mer selvstendig ettersom barna blir eldre, avtar interessen for barnas digitale hverdag fra foreldrenes side med stigende alder. Hvordan kan foreldrene fortsette å følge barna inn i den digitale hverdagen? Du Bestemmer - om nettvett og personvern. Uønskede hendelser. Du Bestemmer. Du Bestemmer. - om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Redd Barna - Ta med noen du stoler på. Redd Barna - Tenk deg om. Redd Barna - Fortell det til en voksen. Redd Barna - Det er lett å lyve på nettet. Redd Barna - Lag et passord. Kollektivet: Nettvett. Nettvett - Supernytt - NRK Super. Mange barn lures på nett - Supernytt - NRK Super.

Stadig flere barn og unge blir lurt til å gjøre ting de egentlig ikke vil på nettet.

Mange barn lures på nett - Supernytt - NRK Super

De siste årene har politiet fått inn flere og flere saker om det de kaller seksuelle krenkelser på nett. Det kan for eksempel være bilder som blir spredd videre, uten at den som er blitt tatt bilde av synes det er greit, eller voksne som lurer barn til å kle av seg foran et nett-kamera. En av grunnene til at politiet tror at dette har blitt vanligere, er fordi det har blitt enklere. I Norge er det veldig mange, både voksne og barn, som har en mobiltelefon med kamera og mange chatter på nett. Viktig å tenke seg om Ragnhild Jansen jobber i noe som heter Barnevakten. Hun mener det egentlig ikke er så vanskelig å beskytte seg. Tenk gjennom hva slags bilder du sender fra deg og deler. Ikke si hvor du bor. Ikke vær alene hvis du skal møte folk du har chattet med.