background preloader

Sosiale medier og digital mobbing.

Facebook Twitter

V 1007 handlingsplan mot spilleproblemer 2019 2021. Medietilsynet. Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem.

Medietilsynet

Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere. Storspilleren er definert som en som spiller flere timer eller flere daglig. Det er mange som kan spille mye uten at dette behøver å gå utover helse og livskvalitet. Dette er lidenskapelige spillere, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers. Problemspilleren kjennetegnes ved at spillingen blir tvangsmessig og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet. Mange foreldre vet ikke at barna bruker penger og spiller spill med 18-års grense. Nesten ni av ti foreldre snakker med barna sine om dataspill, men likevel er det mange som ikke vet hva barna driver med. – Mange foreldre kjenner ikke til barnas pengebruk i spill eller at barna spiller spill med høye aldersgrenser, ifølge Medietilsynets undersøkelser.

Mange foreldre vet ikke at barna bruker penger og spiller spill med 18-års grense

Her bør foreldrene følge bedre med, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Idrettsovergrepene: Fraråder bruk av Snapchat mellom trener og utøver – VG. Sosiale medier og undervisning – Utdanning i det nye mediemiljøet. Dette blogginnlegget er en bearbeidet utgave av paperet Social Media and Teaching -Education in the new media environment (oversatt av meg) til bruk i undervisningen av Digital kompetanse i læring på Høgskulen i Volda Paper levert til 40th anniversary Nordmedia conference: Defending democracy.

Sosiale medier og undervisning – Utdanning i det nye mediemiljøet

Oslo and Akershus University College, 8-11 August 2013. Michael Paulsen Associate Professor, PhDn Department of Learning and Philosophy Aalborg University, Denmark Jesper TækkenAssociate Professor, PhD, Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark Potensiale og utfordringer ved bruk av sosiale medier for skolen Med nye sosiale medier menes Facebook, Twitter, Spotify, Youtube, Instagram, Skype, G+ og diverse andre sider på nettet der folk kan samhandle, blogge og dele informasjon, kunnskap og filer. Begrepet «sosiale medier» er problematisk i seg selv, men det vil ikke bli berørt her (se Boyd & Ellison 2007). Utfordringer i det nye mediemiljøet. Skolestart: Sosiale medier stjeler skoletimene – VG.

Norge topper liste over nettmobbing – NRK Kultur og underholdning. Elisabeth Staksrud er forfatter av boka «Digital mobbing», som kom ut i dag.

Norge topper liste over nettmobbing – NRK Kultur og underholdning

Den er beregnet på foreldre og lærere og kan brukes i skolen. – Mobbing på nettet er usynlig for de voksne. Det er umulig å flykte fra det. Å vokse opp i sosiale medier. Jeg er akkurat gammel nok til at jeg ikke vokste opp i sosiale medier.

Å vokse opp i sosiale medier

Jeg er akkurat gammel nok til at jeg husker at Internett kom. Jeg hadde fått lov til å være med på jobben til pappa. Han skulle vise meg denne utrolig stilige, fascinerende teknologien som de hadde fått tilgang til. Sosialemedierognettvett [licensed for non-commercial use only] / Nettmobbing. Hva er Mobbing?

sosialemedierognettvett [licensed for non-commercial use only] / Nettmobbing

En vanlig generele definisjon av mobbing er følgende: " en person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over viss tid, blir utsatt en negative handlinger fra en eller flere andre personer. " (regjeringen.no/mobbing. 2006). i følge denne definisjonen er mobbing når en eller flere pernoner har sagt noe eller gjort noe ubehageligog sårende ting med vilje mot noen og den som ble utsatt for mobbing kan være vanskelig å forsvare seg. mobbing handler om også å forfølge eller stenge noen ute fra en sosiale sammenheng. mobbing skjer ofte forskjellige plasser: på skole, fritidsaktiviteter, hjemmveien og digitale arenaer.

(reddbarna.no). vi kan skille mellom to type mobbing: Direkte mobbing som handler om fysiske eller verbale angrep. Figur 1: Hva ville du har gjort, fra Redd Barna. Nettmobbing via sosiale medier/spill. Nettvettregler. Voksne har et ansvar for at barn og unge skal bruke nettet på en positiv og trygg måte.

Nettvettregler

Redd Barnas nettvettregler kan være et utgangspunkt for å prate om temaet med barn. Redd Barnas nettvettregler kan danne grunnlaget for gode samtaler med barn om hva de gjør på nettet. Internett gir barn fantastiske muligheter til å utveksle informasjon, tilegne seg kunnskap og til å underholdes. Gjennom sosiale nettverk holder barn og unge kontakt med venner og kjente. Flere barn og unge blir mobbet på nett. Jenta (15) ble skjelt ut på det groveste på Facebook.

Flere barn og unge blir mobbet på nett

De var 13 mot én. 15 prosent av norske barn og unge har opplevd digital mobbing, ifølge nye tall. 9. feb. 2016 14:46 Sist oppdatert 9. februar 2016 «Skal få hu til å føle seg som en liten drittunge og vise alle hvem stygg drittkjerring hu er. Skal få hu til å bytte skole, vil aldri se hu igjen». Rapport: 13-åringer bør få undervisning i livsmestring. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk mandag overlevert en rapport fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Rapport: 13-åringer bør få undervisning i livsmestring

Fakta om livsmestringstemaer Et utvalg på 174 unge i alderen 12-14 år har deltatt i arbeidsgrupper for å gi råd om hvilke utfordringer de synes er viktigst i hverdagen. Ungdommene trakk fram: Hva skal skolen gjøre med digital mobbing? Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke. Mobbing og moderne muligheter. Mobbing er at en person over tid utsettes for negative handlinger fra en eller flere personer, og at det er en ubalanse i maktforholdet mellom mobber og mobbeoffer.

Mobbing og moderne muligheter

Digital mobbing er det samme, men foregår på teknologiske arenaer. På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne. Mobbingen kan være tilfeldig, men skjer som regel mellom barn og unge som kjenner hverandre fra før. Den vanligste formen for digital mobbing er sending av stygge eller sårende meldinger, offentlig uthenging og misbruk av passord eller annen personlig informasjon. I noen tilfeller etterfølges mobbingen av slag, spark eller annen fysisk vold. 25 prosent av norske ungdomsskoleelever frykter nettbasert mobbing. 1 av 20 barn mellom 9–16 år har opplevd at noen har vært slemme mot dem eller mobbet dem via nett eller mobil oftere enn én gang i måneden.