background preloader

Läromedel distans

Facebook Twitter

Matleenan blogi. Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä. Opettajille ja oppilaille siirtymä etäopetukseen on tullut yhtenä rysäyksenä ja etäopetuksen muotoja on haettu osin epätoivon vallassa.

Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä

Olen toteuttanut etäopetusta, lähinnä verkko-opetusta, pitkään. Alla muutamia asioita, jotka olisi mielestäni hyvä huomioida. Kokemukseni ovat enimmäkseen aikuisten parista, mikä tietysti eroaa lapsista huomattavasti. Silti tietyt asiat ovat yleispäteviä. Skola Hemma. Tekstiiliopettajaliitto TOL ry. Eettinen kuluttaminen Eetti on kehittänyt ilmaisia oppimateriaaleja maailmankaupan oikeudenmukaisuuden kysymyksistä.

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry

Winellska på distans - Lärare & Skolgångshandledare. Search this site Personal Stöd för dig som är lärare eller skolgångshandledare Tutorlärarna står till tjänst!

Winellska på distans - Lärare & Skolgångshandledare

Har du en fråga du behöver få svar på? Kontakta en tutorlärare via Hangouts, Meet eller telefon. Learning at Home - Additional Resources - WSISD Coronavirus (COVID-19) Information - White Settlement ISD. Great, free resources for students to enhance their learning experience.

Learning at Home - Additional Resources - WSISD Coronavirus (COVID-19) Information - White Settlement ISD

Curriculum & Instruction / Home/ eLearning Activities. Book Creator. Storyline Online. StudyJams! Interactive Math and Science Activities. 22 Active Math Games and Activities for Kids Who Love to Move. Tired of hearing groans when you announce it’s time for some math?

22 Active Math Games and Activities for Kids Who Love to Move

These active math games are just what you need! Kids who just can’t sit still will have so much fun, they won’t even realize they’re learning important concepts along the way. Many of these math games can be customized to teach a variety of skills, so pick a few to try. Your students will beg for more math time! 1. Get practice with low number counting and addition using action dice. Learn more: Buggy and Buddy 2.

Lay out a grid like the one shown that has the answers to whatever set of math flashcards you’re currently working with. Learn more: Teaching and Tapas 3. Tape a series of flashcards to the floor and challenge kids to see who can correctly make their way from start to finish the fastest. Learn more: There’s Just One Mommy 4. Best Math Websites for the Classroom, As Chosen by Teachers. Learning math online isn’t always easy!

Best Math Websites for the Classroom, As Chosen by Teachers

Luckily there are some great math websites for teaching math virtually. Ordnande av stöd i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållandena från och med 14.4.2020. Regionförvaltningsverkena har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) beslutat att skolornas och läroanstalternas lokaler stängs.

Ordnande av stöd i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållandena från och med 14.4.2020

Närundervisning som ges i skolan kan ordnas endast för barn i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som har beslut om särskilt stöd och elever som omfattas av förlängd läroplikt samt elever som deltar i förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen.

I skolans lokaler kan man även ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet som riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 och till elever som har beslut om särskilt stöd. Statsrådet har ändå förordat att även barnen som hör till dessa grupper ska stanna hemma. Matleenan blogi: Vinkkejä etäopetukseen. Koostin tähän linkkivinkkejä etäopetukseen ja digityökaluihin liittyen, sillä käytännössä kaikki Suomen koulut ovat 18.3.2020 alkaen voimaan astuneen valmiuslain määräysten perusteella etäopetuksessa.

Matleenan blogi: Vinkkejä etäopetukseen

Linkeistä löytyy vinkkejä myös etäohjaukseen, etäkokouksiin ja etätyöhön. Päivitän tätä listausta tulevina kuukausina. Lisäksi jaan runsaasti vinkkejä uusissa bloggauksissa ja somessa etenkin Twitterissä ja opetusalan Facebook-ryhmissä. Viime vuonna 34 % koulutuksistani tapahtui verkossa. Nyt yhtä vaille loputkin on kevään osalta siirretty verkkoon. Mina bästa tips – skärminspelning – Fröken Jingfors.

Jag har sammanställt tips på sådant man kan tänka på när man gör en skärminspelning så att man snabbare kommer igång och slipper göra misstag som lätt kan undvikas.

Mina bästa tips – skärminspelning – Fröken Jingfors

Jag går inte in på generella didaktiska och pedagogiska frågor som handlar om hur man planerar en genomgång eller hur man gör den bästa powerpointen. Fokus ligger på hur man gör en bra genomgång till en bra film. Förberedelser Testa ljudet på den mikrofon du använder. Undervisa på distans - tripp, trapp och trull! Med digital teknik, är det enkelt att möta elever på distans för studiehandledning, läxläsning och undervisning.

Undervisa på distans - tripp, trapp och trull!

I det här tipset kommer du igång i 3 enkla steg. Förberedelser för fjärrundervisning på skolorna - checklistor (2).pdf. Exempel på läromedel och material som lämpar sig för undervisning med hjälp av fjärruppkoppling. Jitsi.org - develop and deploy full-featured video conferencing. Lärare – Tomtebloss eller värmeljus? Beslutsfattare, myndigheter och makthavare påverkar huvudmän, rektorer och enskilda lärare.

Ord som jag hört ofta i det offentliga rummet den senaste veckan är: bibehållen kvalitet, garanterad undervisningstid, utmaningar, kreativa lösningar och flexibilitet. Lärare är lojala, hittar lösningar och vill göra sitt bästa. School closures caused by Coronavirus (Covid-19) Hans samlingssida kan hjälpa lärare med distansundervisning. Över hela landet har tusentals lärare tvingats till att undervisa på distans för att hindra coronavirusets framfart. Tidigare i veckan kom regeringsbeskedet att elever på Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet bör studera hemifrån, vilket har lett till stora utmaningar och en ovanlig situation för många av landets lärare. Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket och tidigare gymnasielärare i matematik och fysik, såg att det fanns ett stort behov av att stötta och assistera lärarkåren i coronakrisen. Därför valde han att skapa en webbplats där skolpersonal kan samla och dela digitala resurser med varandra för att underlätta fjärr- och distansundervisningen när många skolor stänger.

Sollentuna kommuns checklista för att förbereda sig för fjärrundervisning. Copy of Education Companies Offering Free Subscriptions due to School Closings. Läromedel, program o ideér att använda vid ev stängning av skolan.