background preloader

Genre & texttyp

Facebook Twitter

Texter. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med rubrik och ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln. Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben. Olika texttyper by Linda Ellinore Lindberg on Prezi. Olika slags texter.

Texttyper. Pedagogisk planering i Skolbanken: Stiltransponering. Stilövningar. Handling[redigera | redigera wikitext] På en buss står en man och beskyller en medpassagerare för att ha trängt sig, varpå han hittar en sittplats.

Stilövningar

Senare är mannen tillsammans med en vän som ber honom att sy i en knapp på hans överrock. Externa länkar[redigera | redigera wikitext] Bilaga_5.pdf. Infografik2. Img_1061.jpg (JPEG Image, 2592 × 1936 pixels) - Scaled (39%) Skrivguiden. Det finns ett hav av litterära genrer och former.

Skrivguiden

De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik All skönlitteratur, oberoende av vilken form den tar, kan i regel klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Epik – Berättande litteratur.Lyrik – Poetiska texter som försöker förmedla en känsla, till exempel sånger eller dikter.Dramatik – Berättelse tänkt att sättas upp som teater eller skådespel. Noveller & romaner En novell är typiskt en kortare berättelse som behandlar en händelse, till skillnad från romaner som behandlar en längre tidsperiod och inkluderar en mer utvecklande historia och många händelser. Läs gärna Skrivguidens artiklar om att skapa bra karaktärer, bipersoners roller, samt att planera romaner med post-it-lappar. Poesi Facklitteratur Essäer. 1269932_Genrepedagogik_i_teori_och_praktik.pdf.

ZickZackPedagogPlanering_ak5. En rad räcker för att fatta vilken typ du är. Normalt ser vi inte lösryckta textrader.

En rad räcker för att fatta vilken typ du är

Nyhetsspråk finns i tidningen och romanspråk finns i böcker. Men om du skulle se en lösryckt rad av en text skulle du oftast direkt se vilken genre det är. Testa vem som helst! Spela upp en enda takt musik och du kommer att få rätt svar, åtminstone i grova genrer: hårdrock, svensktopp, wienerklassiker eller militärmarsch. Det är svårt att veta vad vi tar det på: orkestrering, rytm, tempo eller något annat. Detsamma gäller mycket annat. Gäller detta också text? Om genrebestämning är lätt i praktiken så blir det desto svårare i vetenskapens värld. I princip kan man förklara genre, eller texttyp, på två sätt: funktionellt och kosmetiskt. Textforskare brukar, ganska ogenerat, växla mellan dessa två perspektiv. Hur man än vrider på problemet så finns det språkliga skillnader mellan olika texttyper. Många föredrog att i stället undersöka retoriska eller innehållsliga grepp.

Andra vetenskapsgrenar har varit mer framgångsrika.