background preloader

Svenska språket

Facebook Twitter

Inget genomslag för niandet - förrän nu. Ni-reformen fyller 150 år i dag.

Inget genomslag för niandet - förrän nu

Den skulle bota titelsjukan men fick ingen plats i våra hjärtan. Eller? Efter årtionden av duande har niandet kommit tillbaka och befäst sin ställning. Hos en del.ENKÄT: Vad föredrar du? Du-reformen handlade om mer än bara du. Du-reformen, sägs det, initierades av Bror Rexed som proklamerade du som genomgående tilltalsord när han i slutet av 1960-talet skulle tillträda sin tjänst som chef på Medicinalstyrelsen.

Du-reformen handlade om mer än bara du

Fast så var det ju inte riktigt. Nyordslistan 2015 väcker nyfikenhet. Hur lätt är det att få femtonåringar genuint intresserade av ord och språk och där till ur ett historiskt perspektiv?

Nyordslistan 2015 väcker nyfikenhet

Svajpa, svischa, douche och cosplay är ord som finns med på nyordslistan 2015 och som verkligen väcker engagemang och intresse i klassrummet. Tillsammans börjar vi på ett lekfullt sätt med att testa vår kunskap kring den senaste nyordslistan. Bara ljudet frånkahoot får det att glittra i ögonen på flertalet och de är snabbt uppe med sina telefoner eller datorer för att knappa in pinkoden.

Animated map shows how Indo-European languages may have evolved. Berättelser från vikingatiden. Norska är danska med svenskt uttal. I skrift är det hårfin skillnad mellan danska och norskt bokmål.

Norska är danska med svenskt uttal

I tal tycker danskarna att norrmännen låter som svenskar. Det påstås att den kända norska författaren Ludvig Holberg en gång blev arresterad i danska Helsingør, anklagad för att vara svensk spion. Och det på språkliga grunder. Det var någon gång i början av 1700-talet, under det stora nordiska kriget. Ludvig Holberg talade felfri danska, men med norsk brytning, eftersom Köpenhamnsprofessorn var född och uppvuxen i Bergen i Norge. De danska poliserna trodde säkert att Ludvig Holberg kom från Skåne, om nu historien är sann. I danska öron låter för övrigt norska och svenska så lika att danskar normalt inte kan avgöra vilket som är vilket.

Likheten mellan norska och dan­ska beror på de förhållanden som rådde fram till 1814. Överklassens franskeri fick egen form i folkmun. "Varför exmerar du inte sparkstöttingen?

Överklassens franskeri fick egen form i folkmun

" Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen. Det började bland lärarna, som såg hur svårt det var för eleverna att stafva det swänska språket.

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen

Du eller ni? Få svenskar ligger väl nuförtiden sömnlösa och grunnar på hur man bäst bör tilltala varandra.

Du eller ni?

Vi säger ”du” till såväl vän som fiende, kollega som chef. I årliga program om kungahuset lägger den uppmärksamme dock märke till att reportern tilltalar kunglig-heterna i tredje person – ”Vad anser kronprinsessan?” – medan de svenska journalisterna numera är du med både riksdag och regering, något som vore otänkbart i de flesta andra länder. Obegripligt i dag. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Du-reformen som blev en jag-revolution. Det har gått fyrtio år sedan den så kallade du-reformen i slutet av 1960-talet.

Du-reformen som blev en jag-revolution

Hur man än tänker, är detta en större språkförändring än de plurala verbens avskaffande vid seklets mitt eller stavningsreformen i seklets början. De två första berörde egentligen bara skriftspråket och hade ganska begränsad effekt på hur folk utformade sina texter. Du-reformen däremot! Låt oss se exakt hur gigantisk reformen var. Leopold - skrev att och vållade rikstumult. Germanerna syns i varenda mening. Germaner var vad romarna för tvåtusen år sedan kallade de människor som levde utanför romarriket, i nuvarande Tyskland och Skandinavien.

Germanerna syns i varenda mening

De försvann aldrig därifrån, och vi som lever i de områdena nu är i viss utsträckning deras efterkommande. Germanerna talade ett gemensamt språk, som är ursprunget till både svenska och en rad andra språk: danska, norska, tyska, engelska med flera. Det gemensamma språket finns det inga uppteckningar av, men på 300-talet översatte en man vid namn Wulfila Bibeln till gotiska, ett språk som inte hade hunnit skilja sig så mycket från det gemensamma. En del av bibeltexten finns kvar. Vetenskapsradion Historia - Ni-reformen hatad av folket. The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic.

Click image, then click again, to enlarge Call it counterintuitive clickbait if you must, but Forbes' Pascal-Emmanuel Gobry made an intriguing argument when he granted the title of "Language of the Future" to French, of all tongues.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic

"French isn’t mostly spoken by French people and hasn’t been for a long time now," he admits," but "the language is growing fast, and growing in the fastest-growing areas of the world, particularly sub-Saharan Africa. The latest projection is that French will be spoken by 750 million people by 2050. One study "even suggests that by that time, French could be the most-spoken language in the world, ahead of English and even Mandarin. " I don't know about you, but I can never believe in any wave of the future without a traceable past.

"When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor," writes Mental Floss' Arika Okrent. Would you like to support the mission of Open Culture? Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Jag tänkte här dela med mig av mitt arbete, då mina elever överlag tyckte att området var intressant. Litteraturbanken. Svenska språkets utveckling - ett lektionstips. Håna de inte för att dem skriver konstigt. Spr ket - Hur har feminismen p verkat svenska spr ket?

Språkutvecklande undervisning

Om språkhistoria. Grammatik. Då slog klockan för ordens kön. I år har det varit stor uppståndelse kring ordet hen. Det föreslås som ett nytt svenskt pronomen, som enligt vissa debattörer skulle göra svenskan mer könsneutral. Men hen är långt ifrån det första initiativet till att göra svenskan mer könsobunden. Tvärtom är det bara ett litet efterskalv jämfört med den omvälvning som inträffade för flera hundra år sedan – då den verkligt stora könsneutraliseringen av svenskan ägde rum. Från ungefär mitten av 1300-talet började svensk grammatik att förenklas radikalt.

Han ville att vi skulle dricka jos. Nu är det slut med stora stavningsreformer. 19 oktober, 2006 För precis hundra år sedan genomfördes den senaste stavningsreformen i svenskan. Då blev det tillåtet att skriva rött och ont i stället för rödt och ondt, samtidigt som stavningarna hv, fv och f ersattes med ett enkelt v. Det hjälpte inte att 40 000 namn samlades in mot nyordningen eller att Svenska Akademien satte sig på tvären.

Den kungliga cirkulärskrivelsen till skolorna var ett resultat av folkskollärarnas ihärdiga kamp för nystavning. SPRÅKHISTORIA by m t on Prezi. Kielijelppi: Textbindning. Kontrollera att textens olika delar hänger ihop och att tankarna följer varandra på ett logiskt sätt. 1. Bind ihop satser (och meningar) med hjälp av ord som och, men, eftersom och fastän. Då blir texten mindre hackig än om den består av enbart korta meningar. Här samlar vi klassens bloggar. Svenska språket etc.