background preloader

Svenska språket

Facebook Twitter

Inget genomslag för niandet - förrän nu. Ni-reformen fyller 150 år i dag.

Inget genomslag för niandet - förrän nu

Den skulle bota titelsjukan men fick ingen plats i våra hjärtan. Eller? Efter årtionden av duande har niandet kommit tillbaka och befäst sin ställning. Hos en del.ENKÄT: Vad föredrar du? Den 25 februari 1865 bjöd finansminister Johan August Gripenstedt personalen på middag. . – Menar baron att vi inte ska kalla baron för baron längre? Du-reformen handlade om mer än bara du. Nyordslistan 2015 väcker nyfikenhet. Animated map shows how Indo-European languages may have evolved.

Berättelser från vikingatiden. Norska är danska med svenskt uttal. I skrift är det hårfin skillnad mellan danska och norskt bokmål.

Norska är danska med svenskt uttal

I tal tycker danskarna att norrmännen låter som svenskar. Det påstås att den kända norska författaren Ludvig Holberg en gång blev arresterad i danska Helsingør, anklagad för att vara svensk spion. Och det på språkliga grunder. Det var någon gång i början av 1700-talet, under det stora nordiska kriget. Ludvig Holberg talade felfri danska, men med norsk brytning, eftersom Köpenhamnsprofessorn var född och uppvuxen i Bergen i Norge. De danska poliserna trodde säkert att Ludvig Holberg kom från Skåne, om nu historien är sann. I danska öron låter för övrigt norska och svenska så lika att danskar normalt inte kan avgöra vilket som är vilket. Likheten mellan norska och dan­ska beror på de förhållanden som rådde fram till 1814. Överklassens franskeri fick egen form i folkmun. "Varför exmerar du inte sparkstöttingen?

Överklassens franskeri fick egen form i folkmun

" frågar den ryslige gårdskarlen Bergström den lille Åke i Bertil Malmbergs barndomsbok Åke och hans värld. Åke har fått sparken som tack för att hans far, den fina doktorn, har hjälpt Bergström med att mitt i natten leta rätt på hans minsting som kommit bort. Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen. Det började bland lärarna, som såg hur svårt det var för eleverna att stafva det swänska språket.

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen

Sjätte upplagan av Svenska Akademiens ordlista kom ut 1889 och medförde en viss lättnad: q byttes mot k i många ord, så att exempelvis kvinna inte längre behövde stavas qvinna. Du eller ni? Få svenskar ligger väl nuförtiden sömnlösa och grunnar på hur man bäst bör tilltala varandra.

Du eller ni?

Obegripligt i dag. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Du-reformen som blev en jag-revolution. Det har gått fyrtio år sedan den så kallade du-reformen i slutet av 1960-talet.

Du-reformen som blev en jag-revolution

Hur man än tänker, är detta en större språkförändring än de plurala verbens avskaffande vid seklets mitt eller stavningsreformen i seklets början. De två första berörde egentligen bara skriftspråket och hade ganska begränsad effekt på hur folk utformade sina texter. Du-reformen däremot! Leopold - skrev att och vållade rikstumult. Germanerna syns i varenda mening. Germaner var vad romarna för tvåtusen år sedan kallade de människor som levde utanför romarriket, i nuvarande Tyskland och Skandinavien.

Germanerna syns i varenda mening

De försvann aldrig därifrån, och vi som lever i de områdena nu är i viss utsträckning deras efterkommande. Germanerna talade ett gemensamt språk, som är ursprunget till både svenska och en rad andra språk: danska, norska, tyska, engelska med flera. Det gemensamma språket finns det inga uppteckningar av, men på 300-talet översatte en man vid namn Wulfila Bibeln till gotiska, ett språk som inte hade hunnit skilja sig så mycket från det gemensamma. En del av bibeltexten finns kvar. Det är den äldsta längre skriften på ett germanskt språk.

Många gotiska ord har direkta motsvarigheter i moderna språk. Vetenskapsradion Historia - Ni-reformen hatad av folket. The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic. Click image, then click again, to enlarge Call it counterintuitive clickbait if you must, but Forbes’ Pascal-Emmanuel Gobry made an intriguing argument when he granted the title of “Language of the Future” to French, of all tongues.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic

“French isn’t mostly spoken by French people and hasn’t been for a long time now,” he admits,” but “the language is growing fast, and growing in the fastest-growing areas of the world, particularly sub-Saharan Africa. The latest projection is that French will be spoken by 750 million people by 2050. One study “even suggests that by that time, French could be the most-spoken language in the world, ahead of English and even Mandarin.”

Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. Litteraturbanken. Svenska språkets utveckling - ett lektionstips. Håna de inte för att dem skriver konstigt. Spr ket - Hur har feminismen p verkat svenska spr ket?

Språkutvecklande undervisning

Om språkhistoria. Grammatik. Då slog klockan för ordens kön. I år har det varit stor uppståndelse kring ordet hen.

Då slog klockan för ordens kön

Det föreslås som ett nytt svenskt pronomen, som enligt vissa debattörer skulle göra svenskan mer könsneutral. Men hen är långt ifrån det första initiativet till att göra svenskan mer könsobunden. Tvärtom är det bara ett litet efterskalv jämfört med den omvälvning som inträffade för flera hundra år sedan – då den verkligt stora könsneutraliseringen av svenskan ägde rum. Från ungefär mitten av 1300-talet började svensk grammatik att förenklas radikalt. Han ville att vi skulle dricka jos. Nu är det slut med stora stavningsreformer. 19 oktober, 2006 För precis hundra år sedan genomfördes den senaste stavningsreformen i svenskan.

Då blev det tillåtet att skriva rött och ont i stället för rödt och ondt, samtidigt som stavningarna hv, fv och f ersattes med ett enkelt v. SPRÅKHISTORIA by m t on Prezi. Kielijelppi: Textbindning. Kontrollera att textens olika delar hänger ihop och att tankarna följer varandra på ett logiskt sätt. 1. Bind ihop satser (och meningar) med hjälp av ord som och, men, eftersom och fastän. Då blir texten mindre hackig än om den består av enbart korta meningar. Här samlar vi klassens bloggar. Svenska språket etc.