background preloader

Vikingatiden

Facebook Twitter

Startsida. Enter Title Jeopardy Template. Se connecter à Facebook. Historiepolisen: Leif Eriksson. Historiedagboken: Olof Skötkonung. Historiedagboken: Ansgar. Stockholms läns museum. Estrid hette en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i Täby- och Vallentunabygden.

Stockholms läns museum

I trakten där omkring reste hon och hennes släktingar massor av runstenar. 1995 hittade arkeologer på Stockholms läns museum hennes grav. De första runristarna Vi känner till Estrid genom att hon nämns i sex runinskrifter. Dessutom upptäcktes hennes grav vid en arkeologisk undersökning 1995 och i graven låg några av hennes ägodelar. Estrid och hennes make Östen var bland de första som reste runstenar i Uppland. For till Jerusalem Estrid föddes på gården Snåttsta som ligger i nuvarande Vallentuna kommun. Tre nya barn Efter en tid gifte Estrid om sig med Ingvar i Harg, i nuvarande Sigtuna kommun. Graven finns vid Broby bro Estrid begravdes i en kista, gjord av en urholkad stock, på kristet vis med huvudet i väster.

Skrin med silvermynt I Estrids grav låg ett cirka 20 x 10 cm stort smyckeskrin, tillverkat i lind, med tillhörande nyckel. Tioårig pojke Intill Estrids grav påträffades en barngrav. Byggde kyrka. Kvinnan från Barum (Bäckaskogskvinnan) återskapning. I Österled. Genom Baltikum gjorde vikingarna sina färder österut.

I Österled

De platser man reste mot var Gårdarike (Ryssland), Särkland (Arabien) och Grekland, då en del av det Bysantinska väldet. Staden Miklagård (Konstantinopel), senare Istanbul i Turkiet, var huvudstaden i detta rike, och en knutpunkt för handel. Det var en otroligt rik stad, och mer eller mindre drömbytet för varje viking.

Framåt på floderna Man använde sig av Rysslands många floder för att ta sig längre och längre in i länderna. Ruserna erövrade flera stora städer, men förvånansvärd lätthet. Vikingarna erövrar Gårdarike (Novgorod), Kiev och Smolensk övertogs av vikingarna, och användes som handelsstationer och baser för nya plundringståg. Män och kvinnor såldes som slavar, och inbringade höga summor. Folkslaget Slaver var de som såldes oftast – därav ordet ”slav”. Riksantikvarieämbetet. Ales stenar. Att bygga den storslagna skeppssättningen var inget lätt jobb för forntidens människor.

Ales stenar

Längs Österlens kuster letades lämpliga flyttblock och äldre gravar plundrades på byggmaterial. Vissa stenar transporterades flera mil. Inte är det heller lätt, så här omkring 1 400 år senare, att förstå varför man gjorde sig mödan. Men resultatet har stått sig och bortåt 400 000 personer besöker varje år fornlämningen, som har tre stjärnor i Guide Michelin över Skandinaviens sevärdheter.

Högt uppe på Kåsebergaåsen i sydligaste Skåne breder den 67 meter långa skeppssättningen ut sig med stävarna i sydöst och nordväst. 59 stenar bildar formen av ett skepp, som mäter 19 meter på bredaste stället. Hjälm. Vikingarna idag. Vikingen lever fortfarande kvar som en symbol för styrka och mod.

Vikingarna idag

Man började tidigt komma med olika idéer om hur skandinaverna kunde framhålla sitt förflutna. År 1554 utkom ärkebiskop Johannes Magnus med en bok som förklarade att Norden var hela världens urhem. Vetenskapsmannen Olof Rudbeck gav på 1600-talet ut verket ”Atlantican”, som påstod ungefär samma sak, och menade också att Sverige egentligen var sagoön Atlantis.

Nej, vikingahjälmar hade inte horn. Kristendomen. Skandinavien var ovanligt på så sätt, att man där fortfarande höll fast vid sin asatro, medan resten av Europa var kristet.

Kristendomen

Många kungar i andra länder skyllde vikingarnas våldsamma beteende på just deras religion. Omkring år 825 hade den franske munken Ansgar landstigit på Björkö och börjat undervisa folk där i den kristna läran. Han var vad man kallar en missionär. En annan missionär hade inte lika stor tur. En munk som skickats ut av Frankrikes kung "Ludvig den fromme" blev överfallen av vikingar innan han ens kom fram till Skandinavien. Spela Vikingatiden. 6 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Spela Vikingatiden

Vikingar 1 som tog 13 minuter. 8 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 4. Tillbaka till vikingatiden - Vikingaliv. Vikingatiden, en lärobok för svensk grundskola. Varför en lärobok om vikingatiden?

Vikingatiden, en lärobok för svensk grundskola

Förord Bakgrunden till den här historieboken är en artikel i DN 2015 om att det fattas kvinnor i moderna historieböcker. Det var så illa att det fanns fler namngivna manliga nazister i en bok, än det fanns kvinnor. Källa: (betalartikel numera, otroligt synd, men se gärna filmklippet på sidan) Detta fick mig att tänka till.

Orsaken till att det är så mycket män i historieböckerna beror på att författarna till skolans läromedel i historia tyckt att politik, ekonomi och krig varit det viktigaste. Den här läroboken är den första i en planerad serie av historieböcker. Bokens innehåll är ämnesövergripande och för att underlätta finns en liten färgkodning överst på varje kapitelsida som visar vilket ämne som täcks av kapitlets innehåll. Färgkoder Röd Historia Grön Geografi Blå Religion Gul Samhällskunskap Orange Svenska Svart Teknik Brun Slöjd Grå Bild och Musik.

När Tor tar tillbaka sin stulna hammare (Historia) - Mellanstadiet. Kom med till Vikingatiden. Berättelser från vikingatiden. Spela Historia - Vikingatiden. 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2.

Spela Historia - Vikingatiden

Lätt (Del 2) som tog 1 minut. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 2. Lätt (Del 2) som tog 51 sekunder. Vikingatiden.