background preloader

Nyanländas lärande

Facebook Twitter

Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Skolverket nyanlända. Start. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg Tolkning. Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Index. 01 sep2014 Vad är Bildtema?

index

Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Varför Bildtema? Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Problem med bilderna eller filmerna? Flash Player fasas ut i december 2020 och det är redan svårt att använda Flash-filer i många webbläsare. I flera webbläsare är Flash Player inaktiverad som standard. Svenskasidor. Webbovningar.nok. Mål 1 webbövningar Projektledare: Karin Lindberg Projektgrupp: Malin Fogelström, Camilla Bengtsson, Karin Lindberg, Ingrid Lane © 2013 Natur & Kultur, Stockholm 9789127424012 Tekniska förutsättningar • Internetuppkoppling • IE version 8.0 eller senare/Firefox 13.0 eller senare/ Safari 5 eller senare/Chrome 24 eller senare • Högtalare • Mikrofon (för att spela in tal) • Adobe Flash Player (för att spela in tal) Produkten är anpassad för upplösningen 1024x619 och fungerar på PC och Mac.

webbovningar.nok

Fungerar även för iPad 2 och senare/iPhone 4 och senare (gäller Safari, dock ej möjligt att spela in tal). Underhåll och drift Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Förlaget ansvarar inte för någon form av teknisk support till licenstagaren. Kaya, Anna & Lindvall Monica, Samtal före, under och efter läsning.pdf. Publikationer och material. Material för gruppverksamhet Jag, vi och samhället, underlag för gruppverksamhet för ensamkommande och andra nyanlända (2014, omarbetad 2015) Ladda ner bilder till träff om allemansrätten »Begripligt hela vägen – metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och ungdomar.

Publikationer och material

Innehåller material för barn- och ungdomsgrupper samt föräldragrupper. [Ladda ner pdf] Material barn som återvänder Modellbeskrivning, projekt Återvändande ensamkommande [Ladda ner pdf]Att söka asyl - beskrivning[Ladda ner pdf]Att söka asyl - Karta (för att arbeta interaktivt med barnet) [Ladda ner pdf]Att söka asyl - Figurer till karta [Ladda ner pdf]Att söka asyl - Dialogkort [Ladda ner pdf]Samtal med barn i återvändandeprocess [Ladda ner pdf]Samverkan för barnets bästa [Ladda ner pdf] Beställ vårt material »

För dig som arbetar med Samhällsorientering för nyanlända. Dalarna DalaWux, Dalarnas kommuners vuxenutbildning i samarbete, sänder samhällsorientering på modersmål via webben.

För dig som arbetar med Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringen omfattar 60 timmar. Vi sänder för närvarande på persiska, tigrinja, somaliska och planerar sändningar på andra språk efter behov. En samhällsinformatör föreläser utifrån vårt eget material och håller i diskussionerna från en sändningsplats. Lärare, språkutvecklare, skolutvecklare. I stort och smått. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Edu_base. Svaapp finns i appstore. Storm - (Karaoke med röst) YouTube. Kikora.se Ge uppgifter på sv, eleven väljer vilket språk som ska speglas. Start - Bedömningsportalen. "In2Sweden"- Lyssna och lär dig svenska med stöd av arabiska/Lärarresurs - arbetsmodell (Bok 1 FRI) Nio appar för att lära sig svenska. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att lära sig svenska

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Boken "Om Sverige" på flera språk. Tema Modersmål - Skolverket. Snabbstart i svenska för nyanlända. Språk i alla ämnen. Språk – eller att byta en bromskloss Introduktion Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop.

Språk i alla ämnen

Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i din undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. I Gy 2011 betonas det språkutvecklande perspektivet – och perspektivet finns inskrivet i samtliga examensmål och de flesta ämnesplanerna. Det fullständiga utvecklingspaketet hittar du som pdf i högerspalten. Innehåll Paketet innehåller: Information till nyanlända elever. Nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige.

Information till nyanlända elever

Här finns kortfattat om skolsystemet på flera språk. Den behöver kompletteras efter behov. På den flerspråkiga webbplatsen omsvenskaskolan.se finns mer information med nedladdningsbara broschyrer och filmer. Beställa broschyrer Broschyrerna nedan kan beställas eller laddas ned och är gratis. Nyttigheter för nyanlända och deras pedagoger. Du själv är skolans viktigaste resurs. I mötet med nyanlända, såväl som alla andra, gör du intryck och sätter spår – ett leende, en vänlig klapp på axeln säger mer än tusen ord!

Styrdokument Skolverket allmänt om att ta emot nyanlända elever Skolverkets bedömningsportal Här hittar du kartläggningsmaterial m.m. Skolverkets allmänna råd för nyanländaEn sammanställning av allmänna råden i presentationsformat Riksdagen, ny lag om utbildning för nyanlända Skolverket om att undervisa elever med svenska som andraspråk Resurscentrum.