background preloader

Debattartiklar att bemöta

Facebook Twitter

De apatiska välfärdsbarnen - DN.Åsikt. Publicerad: 1 december, 2015 Den konstanta tillgången av digitala förströelser, som barn och ungdomar får tillgång till i unga år, måste diskuteras och tas hänsyn till när vi diskuterar den svenska skolans kris.

De apatiska välfärdsbarnen - DN.Åsikt

Sluta trycka ner duktiga flickor. För inte så länge sedan var föräldrar stolta om deras barn var duktiga i skolan.

Sluta trycka ner duktiga flickor

Jag skäms över hur ojämlik skolan blivit. ”Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande?” Missförstådd kultur.

”Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande?”

Den äldre generationen verkar inte vara särskilt intresserad av att ta reda på vad som pågår i datorspelens värld. Att forskare, medier, experter och föräldrar hävdar att det rör sig om ett tidsslöseri, ett beroende eller en psykisk störning är att ogiltigförklara den kulturella utveckling som samhället genomgått. Elevinställningen ett skämt. Insändare. Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala. Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt.

Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala

Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra. Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet.

Men den strategin kommer inte att lyckas, för kön är inte bara en social konstruktion. En som haft modet att göra det är Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hjärnan utvecklas exempelvis olika hos pojkar och flickor. Flickor är mer språkligt begåvade än pojkar. Våra studenter kan inte svenska - Debatt. Det har under senare tid framförts tvivel om kvaliteten på svensk humanistisk forskning, baserat på vår brist på synlighet i engelskspråkiga forskningssammanhang.

Våra studenter kan inte svenska - Debatt

Vi och andra forskande historiker är mycket väl medvetna om att svenska humanister i högre grad måste publicera sig internationellt, och arbetar också med allt större framgång i den riktningen. Detta inlägg handlar emellertid inte om engelskans ställning inom historisk forskning. Den handlar om svenskans ställning i samband med vår andra stora uppgift som historiker: undervisning. Under en följd av år har vi som undervisar vid universitetet noterat sjunkande förkunskaper hos studenterna som kommer till oss från gymnasiet. Våra iakttagelser stämmer tyvärr väl överens med PISA 2009 och andra mätningar av svenska elevers studieresultat. Att de flesta studenter inte har några grundläggande kunskaper inom vårt eget ämne, historia, har vi accepterat. Alf B Svensson, psykolog: Sluta behandla era ungar som kungar. ”Idol bidrar till dålig självkänsla hos unga” När barn och ungdomar tittar på programmet Idol på TV 4 är budskapet klart: ”Det är ok att förnedra och kränka andra människor.”

”Idol bidrar till dålig självkänsla hos unga”

Samtidigt som juryn får kränka barn och ungdomar utan någon närmare eftertanke mår barn och ungdomar i Sverige så dåligt av hur de behandlas att de till och med tar sina liv. Jakten på en idol. Vänsterfeminister får mig att se rött. Utanför en matbutik i Uppsala träffade jag Amanda, en ung kvinna, som frågade mig om jag var feminist. - Vad menar du, svarade jag - och sedan följde ett långt samtal i vårsolen.

Vänsterfeminister får mig att se rött

Feminism borde handla om att få vara sig själv och skapa sig egen väg genom livet. Men i Sverige har begreppet feminism kidnappats av Gudrun Schymans Feministiska initiativ, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Elever som klagar mest är de som inte inser sina brister. Vänd inte ryggen mot rasisterna. Lärarna bör ta tillbaka sin roll. Det gällde att vara först in i datorsalen för att kunna ta den bästa datorn, alltså den dator där de är svårast för läraren att se vad man gör.Walter Berggren.

Lärarna bör ta tillbaka sin roll

Oro för invandring måste tas på allvar. Sverige har under några få årtionden haft en invandring som omskapat den demografiska strukturen på sätt som saknar motstycke i historien.Leo Kramár Fenomenet är inte specifikt för Sverige.

Oro för invandring måste tas på allvar

I hela Europa finns i dag politiska partier som bygger sina framgångar på invandringsmotstånd, framför allt på motstånd mot invandringen från ickeeuropeiska länder. Utvecklingen är oroande, den debatteras flitigt, men man ställer sällan frågan varför. Varför tänker var tionde svensk rösta på Sverigedemokraterna? En färsk opinionsundersökning visar att ytterligare tio procent, sammanlagt alltså tjugo procent av de tillfrågade, anser att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken. Det är uppenbart att det är SD:s kritik av invandringen som drar och att denna kritik är mer utbredd än vad SD:s opinionssiffror antyder. Fel att släppa nolltolerans mot klotter. Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.Caroline Szyber och Erik Slottner Det höjs alltfler röster i politiken för en mer liberal syn på klotter.

Fel att släppa nolltolerans mot klotter

Nu senast gick Centerpartiet i Stockholm ut och tog ställning för så kallad gatukonst. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa nolltoleransen mot klotter och Socialdemokraterna anser att den bör omprövas. Vi kristdemokrater anser att detta är en högst olyckligt utveckling. En kravlös barndom ger sömnlösa tonår. Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv. För mycket tid på spel och för lite tid på läxor. Nya Moderaterna tar svensk skolas utmaningar på stort allvar. De sjunkande kunskapsresultaten i PISA-mätningen är en tydlig signal att fler åtgärder krävs för att höja elevers kunskaper.

Samtidigt inleder vi en diskussion om vårt gemensamma ansvar för att förändra attityden till plugg och läxläsning. "Det är tydligt att Isak Skogstad inte lyssnat på föreläsningarna" Lärarstudent: "Elevdatorer stör undervisningen"