background preloader

Debattartiklar att bemöta

Facebook Twitter

De apatiska välfärdsbarnen - DN.Åsikt. Publicerad: 1 december, 2015 Den konstanta tillgången av digitala förströelser, som barn och ungdomar får tillgång till i unga år, måste diskuteras och tas hänsyn till när vi diskuterar den svenska skolans kris.

De apatiska välfärdsbarnen - DN.Åsikt

Sluta trycka ner duktiga flickor. Jag skäms över hur ojämlik skolan blivit. ”Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande?” Missförstådd kultur.

”Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande?”

Den äldre generationen verkar inte vara särskilt intresserad av att ta reda på vad som pågår i datorspelens värld. Att forskare, medier, experter och föräldrar hävdar att det rör sig om ett tidsslöseri, ett beroende eller en psykisk störning är att ogiltigförklara den kulturella utveckling som samhället genomgått. Elevinställningen ett skämt. Insändare. Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala. Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt.

Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala

Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra. Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet. Men den strategin kommer inte att lyckas, för kön är inte bara en social konstruktion. En som haft modet att göra det är Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hjärnan utvecklas exempelvis olika hos pojkar och flickor.

Flickor är mer språkligt begåvade än pojkar. Våra studenter kan inte svenska - Debatt. Det har under senare tid framförts tvivel om kvaliteten på svensk humanistisk forskning, baserat på vår brist på synlighet i engelskspråkiga forskningssammanhang.

Våra studenter kan inte svenska - Debatt

Vi och andra forskande historiker är mycket väl medvetna om att svenska humanister i högre grad måste publicera sig internationellt, och arbetar också med allt större framgång i den riktningen. Detta inlägg handlar emellertid inte om engelskans ställning inom historisk forskning. Alf B Svensson, psykolog: Sluta behandla era ungar som kungar. Det är lätt att bli engagerad och upprörd över barn som far illa.­

Alf B Svensson, psykolog: Sluta behandla era ungar som kungar

Det senaste året har debatten mest handlat om barn som växer­ upp i barnfattigdom. ”Idol bidrar till dålig självkänsla hos unga” När barn och ungdomar tittar på programmet Idol på TV 4 är budskapet klart: ”Det är ok att förnedra och kränka andra människor.”

”Idol bidrar till dålig självkänsla hos unga”

Jakten på en idol. Vänsterfeminister får mig att se rött. Utanför en matbutik i Uppsala träffade jag Amanda, en ung kvinna, som frågade mig om jag var feminist. - Vad menar du, svarade jag - och sedan följde ett långt samtal i vårsolen.

Vänsterfeminister får mig att se rött

Feminism borde handla om att få vara sig själv och skapa sig egen väg genom livet. Men i Sverige har begreppet feminism kidnappats av Gudrun Schymans Feministiska initiativ, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Elever som klagar mest är de som inte inser sina brister. Vänd inte ryggen mot rasisterna. "Inga rasister på våra gator" skanderas runtomkring i Sverige.

Vänd inte ryggen mot rasisterna

Den rösten lär, tragiskt nog, höjas efter gårdagens EP-val. Intentionen är troligtvis god, men konsekvensen av agerandet blir så fel. Lärarna bör ta tillbaka sin roll. Det gällde att vara först in i datorsalen för att kunna ta den bästa datorn, alltså den dator där de är svårast för läraren att se vad man gör.Walter Berggren Enligt de debattartiklar som publiceras dagligen kommer jag som gymnasieelev och mina klasskamrater bli utkonkurrerade av genier från östasiatiska länder såsom Kina, Sydkorea och Japan på den globala marknaden.

Lärarna bör ta tillbaka sin roll

Den utbildning vi får ligger på en betydligt lägre nivå än den tidigare generationer fick. Försvararna av det svenska skolsystemet har hävdat att vi trots allt är bra på kreativ problemlösning. Tyvärr visar den senaste Pisa-studien att vi inte ens är bra på det. Oro för invandring måste tas på allvar. Sverige har under några få årtionden haft en invandring som omskapat den demografiska strukturen på sätt som saknar motstycke i historien.Leo Kramár Fenomenet är inte specifikt för Sverige.

Oro för invandring måste tas på allvar

I hela Europa finns i dag politiska partier som bygger sina framgångar på invandringsmotstånd, framför allt på motstånd mot invandringen från ickeeuropeiska länder. Utvecklingen är oroande, den debatteras flitigt, men man ställer sällan frågan varför. Varför tänker var tionde svensk rösta på Sverigedemokraterna? En färsk opinionsundersökning visar att ytterligare tio procent, sammanlagt alltså tjugo procent av de tillfrågade, anser att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken. Det är uppenbart att det är SD:s kritik av invandringen som drar och att denna kritik är mer utbredd än vad SD:s opinionssiffror antyder. Fel att släppa nolltolerans mot klotter. Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.Caroline Szyber och Erik Slottner Det höjs alltfler röster i politiken för en mer liberal syn på klotter.

Nu senast gick Centerpartiet i Stockholm ut och tog ställning för så kallad gatukonst. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa nolltoleransen mot klotter och Socialdemokraterna anser att den bör omprövas. Vi kristdemokrater anser att detta är en högst olyckligt utveckling. En kravlös barndom ger sömnlösa tonår. Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv. För mycket tid på spel och för lite tid på läxor. Nya Moderaterna tar svensk skolas utmaningar på stort allvar.

De sjunkande kunskapsresultaten i PISA-mätningen är en tydlig signal att fler åtgärder krävs för att höja elevers kunskaper. "Det är tydligt att Isak Skogstad inte lyssnat på föreläsningarna" Lärarstudent: "Elevdatorer stör undervisningen"