background preloader

Ps

Facebook Twitter

Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke. Brus kan hjälpa parkinsonsjuka. Hjärnan behöver lite brus för att fungera.

Brus kan hjälpa parkinsonsjuka

Nu visar svensk forskning att konstgjort, elektriskt brus kan hjälpa parkinsonsjuka med balansen. Foto: Sahlgrenska akademin Hjärnan behöver lite brus för att fungera. Svensk forskning visar att konstgjort, elektriskt brus kan hjälpa parkinsonsjuka med balansen. Apparaten går att ha i en ficka och via elektroder som sätts bakom örat skickas en svag ström in i balansorganet. Anhörig till kronisk sjukdom. Rehabilitering med värme. Dokumentation - Patientjournalens innehåll och funktion - Vårdhandboken. Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de olika steg i vårdprocessen som sker med patienten; bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering.

Dokumentation - Patientjournalens innehåll och funktion - Vårdhandboken

Syftet med patientjournalen är bland annat att bidra till en god och säker vård för patienten vara en informationskälla för patienten vårdarenuppföljning och utveckling av verksamheten tillsyn och rättsliga krav uppgiftsskyldighet enligt lag forskning. Journalen ska därför innehålla: Ovanstående punkter gäller för alla journalföringspliktiga yrkesgrupper, utifrån sina respektive verksamhetsområden.

#Parkinsons1day. #Parkinsons1day is a project initiated by Roni Zeiger and Gilles Frydman of Smart Patients, an online community where patients and caregivers learn from each other about treatments, clinical trials, the latest science, and how it all fits into the context of their experience.

#Parkinsons1day

The community started in cancer but is now also moving into other diseases and conditions. In april 2015, a few persons affected by Cystic Fibrosis (CF) were matched with people who wanted to learn about CF with the support of Smart Patients. The experiences were shared on social media and described in this post on Smart Patients. How to control the brain: Michael Okun and Kelly Foote at TEDxUF.

Pressrum - Akademiska sjukhuset. Om du planerar vård utomlands - Försäkringskassan. Söka sjukvård i EU/EES eller Schweiz samt Turkiet Du kan få ersättning för planerad vård i EU/EES-land eller Schweiz samt Turkiet.

Om du planerar vård utomlands - Försäkringskassan

Läs mer om att söka sjukvård i EU/EES eller Schweiz samt Turkiet Sjukvård utomlands för sjuka eller funktionsnedsatta barn För sjuka och funktionshindrade barn kan vård utomlands vara ett komplement till den svenska sjukvården. I regel behöver en förälder vara med barnet och delta i behandlingen. About Parkinson’s disease. This is not an attempt to give a comprehensive description of Parkinson's disease, but rather to present some basic facts and then give a few examples in the form of films and stories.

About Parkinson’s disease

Please report any errors you can find by commenting on this post. Illustration of Parkinson’s disease by William Richard Gowers, which was first published in A Manual of Diseases of the Nervous System (1886) (Source: Wikipedia) Välkommen till SWEMODIS! Parkinsonguiden är en webbplats för personer med Parkinsons sjukdom, deras anhöriga, sjukvårdspersonal och andra som har ett intresse för sjukdomen.

Välkommen till SWEMODIS!

Här hittar du bland annat omfattande information om sjukdomen, behandling och aktuell forskning. Guiden är utvecklad av Swemodis, vårdföreningen Movement Disorder, Parkinsonförbundet och Europeiska parkinsonfederationen. Guiden hittar du här. SWEPAR-net är ett forskningsnätverk bestående av svenska universitetskliniker samt prekliniska parkinsonforskare. Nätverket genomför kliniska parkinsonstudier av multicentertyp. Rek_parkinson2008_bokm.pdf. Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell. Annons All behandling vid PS är symtomlindrande.

Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell

Det finns ännu ingen kausal behandling som övertygande visats upphäva eller dämpa nervcellsbortfallet. Orsaken till nervcellsbortfallet är okänd. En hypotes är att det vid PS föreligger en defekt i dopamincellernas energimetabolism. Alltför höga doser levodopa kan eventuellt förorsaka plastiska förändringar i hjärnans funktion eller accelerera celldöden. Not patient but im-patient. On our 6th day at the centre for neurorehabilitation in Portugal, CNS, it was time for evaluation and reflection.

Not patient but im-patient

How much can you actually achieve in just 5 days of training? We were about to find out… Josefa, the Portuguese physiotherapist who loves to complicate things (but only if it’s useful), put us on the balance evaluation pressure plate, first me and then Jon. I had noticed Jon’s posture really improve over the course of the week and he also seemed to have less tremor. Glogin?mobile=1&URI= Inerventions. Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk e... Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom.

Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk e...

Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. En behandlingsstudie som publiceras i vetenskapstidskriften Brain visar att ett läkemedel som stimulerar vissa serotoninreceptorer i hjärnan kan motverka att L-dopa orsakar ofrivilliga rörelser. Reparatet som forskarna testat heter eltoprazine och är en så kallad serotoninreceptor-agonist som specifikt inriktar sig på receptortyperna 5-HT1A och 5-HT1B. Serotonin är en signalsubstans som är viktig för reglering av bland annat mättnadskänsla, sömn och psykiskt välbefinnande, men också rörelseförmåga.

. – Eltoprazine har tidigare testats på patienter inom psykiatriområdet, men det här är första gången som det görs försök när det gäller Parkinsons sjukdom. Dubbelblind och randomiserad studie Funnits sedan 90-talet. Västerbotten bäst på parkinsonvård. Sjukvården i Västerbotten är bland de bästa i landet på att behandla parkinsonsjuka.

Västerbotten bäst på parkinsonvård

Det visar en undersökning som Parkinsonförbundet har gjort. Nu ska Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer för vård av Parkinson. Stefan Stråhle från Umeå är själv neurokirurg, och att han skulle drabbas av Parkinson som är en neurologisk sjukdom var svårt att förstå. – Jag hade svårt att inse det, särskilt när jag själv jobbade inom vården, säger Stefan Stråhle. Förvandling Han fick behandling med så kallad djup hjärnstimulering.