background preloader

Medier -tidningar, radio osv

Facebook Twitter

På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska - Arabiska. Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den.

På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska - Arabiska

Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för något eller förklara varför du tycker som du gör. Du kan utveckla ett resonemang genom att: – Förklara varför – Ge konkreta exempel – Problematisera med olika perspektiv – Generalisera – Fördjupa med frågor. En webbplats om studieteknik från UR. Tips inför nationella prov. Ta det lugnt när du pluggar matte En viktig strategi när du pluggar matematik är att ta det lugnt.

Tips inför nationella prov

Försök att inte stressa utan tänk på hur sköldpaddan tar sig fram – steg för steg, lugnt och eftertänksamt. Tips inför uppsatsen Inför en uppsats är det svårt att plugga på samma sätt som till ett prov. Att utveckla ett resonemang i svenska. Filmer. Retorikmatchen. World's Children's Prize - Home.