background preloader

Tunnetaidot

Facebook Twitter

Hyvän mielen materiaalit nuorten kanssa työskenteleville. Hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen tarvitaan taitoja, joita kutsutaan mielenterveystaidoiksi.

Hyvän mielen materiaalit nuorten kanssa työskenteleville

Nuoren mielenterveystaitojen vahvistaminen ja mielenterveyden edistäminen ovat jokaisen nuoren parissa toimivan aikuisen vastuulla, sillä taidot kehittyvät kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa sekä aikuisten, että muiden nuorten kanssa. Hyvinvoiva mieli on vakaa pohja, jolle voidaan yhdessä nuoren kanssa rakentaa tulevaisuutta. Onnentaitoharjoituksia – pidä kiinni onnellisuudesta epävarmuudessa - Duodeci... Tutustu onnellisuustutkimusten pohjalta laadittuun viiden viikon harjoitusohjelmaan, joka auttaa kokemaan myönteisiä tunteita ja tukee näin hyvinvointia epävarmuuden keskellä!

Onnentaitoharjoituksia – pidä kiinni onnellisuudesta epävarmuudessa - Duodeci...

Positiivisen psykologian tutkimukset ovat laajentaneet käsityksiämme onnellisuudesta kahden viime vuosikymmenen aikana. Onnellisuus perustuu mm. siihen, että koemme pieniä onnellisuuden pirskahduksia ja myönteisiä tunteita päivittäin. Myönteiset tunteet eivät vain lisää hyvää oloamme, vaan ne myös laajentavat näkökulmaamme ja kasvattavat sosiaalisia, fyysisiä ja älyllisiä taitojamme. Aivotutkija, kasvatustieteen professori: Opettajan omat tunnetaidot ovat opet...

Opettajan tulisi aivan ensimmäiseksi pyrkiä vaikuttamaan oppimistilanteen tunnelmaan, Minna Huotilainen sanoo.

Aivotutkija, kasvatustieteen professori: Opettajan omat tunnetaidot ovat opet...

Mitä oppilaille kuuluu, miten he voivat? Mitä heille on tapahtunut viime viikonloppuna? Ehkä pidemmän ajan kuluessa? Ehkä juuri hetki ennen koulun alkua? Näitä kysymyksiä tuhannet opettajat pohtivat päivittäin, lukuvuoden ympäri. Voi olla, että jotain on selvästi tapahtunut, sen kyllä aistii. Ehkä jotain on tapahtunut juuri sille luokan hiljaiselle oppilaalle, joka ei ole ennenkään sanonut mitään eikä sano nytkään. Tunteet: ilman niitä elämä ei tunnu miltään - vihakin on tarpeellista. Julkaistu 25.05.2018 - 15:53.

Tunteet: ilman niitä elämä ei tunnu miltään - vihakin on tarpeellista

Päivitetty 27.11.2018 - 13:43 Mistä tunteet kumpuavat, miten ne ilmenevät, missä ne tuntuvat, mikä on niiden merkitys ja kuinka niitä voi säädellä - ja milloin tunteiden säätely on tarpeen? Voivatko negatiiviset tunteet tuottaa hyvää ja positiiviset tunteet olla vahingollisia? Tiedeykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa käsitellään tunnetaitoja. Tunnesanat-kortit tunteiden, tunnelman ja mielialan sanoittamiseen. Tunnetaidot kuuluvat kaikille ja niitä voi harjoitella kaikenikäisenä.

Tunnesanat-kortit tunteiden, tunnelman ja mielialan sanoittamiseen

Harjoittelu kannattaa – itsetuntemus lisääntyy, minäkuvasta tulee myönteisempi ja omien tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään toisten tunteita. Tämä syventää vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhteita. Erilaisissa ryhmätilanteissa voi pysähtyä tunnustelemaan sen hetkisiä tunteita yhdessä ja pohtia, mitä ne kertovat. Mielialan sanoittaminen antaa tietoa myös ohjaajalle tai kouluttajalle. Tässä voi käyttää apuna Tunnesanat-kortteja. Tunnesanat-kortteja voi käyttää monin tavoin tunteiden sanoittamiseen tai tunnetaitojen harjoitteluun.

Työssä jaksamisen liikennevalot. Pikku Kakkosessa annetaan kaikille kehon osille nimi ja opetellaan uimapukusä... Miten lapsi oppisi kunnioittamaan omaa ja toisen kehoa? Voiko turvataidoista puhua säikyttämättä lasta turhaan? Missä iässä turvataidoista voisi alkaa puhua? Väestöliiton mukaan lasten kehotunnekasvatus on tavallisten käytöstapojen harjoittelua ja omien oikeuksien opettelua. Se tarkoittaa myös sopivuussääntöjä ja itsemääräämisoikeutta. Lapsen kehotunnekasvatus tukee myönteistä kehonkuvaa. Lapselle tulee opettaa turvataitoja jo ihan pienestä pitäen Turvataidot kannattaa opettaa lapselle varhain, jo 3-6 -vuotiaana. Lapsi tarvitsee yksinkertaiset tiedot ja ohjeet siitä, että on olemassa ikäviä juttuja ja että mitä silloin pitää tehdä. Juttele etukäteen Anna lapselle tietoa, taitoja ja myönteinen, itseä arvostava ja suojaava asenne omaan kehoon.

Tunnetaitoja lapselle -verkkokauppa. Ensimmäiset 15 päivää 1.5.

Tunnetaitoja lapselle -verkkokauppa

HYMYILE: Tutkimusten mukaan aikuiset hymyilevät päivässä keskimäärin vain parisenkymmentä kertaa. Meillä on siis paljon parantamisen varaa, jotta pystymme perusteellisesti käyttämään hyväksi kaiken sen hyvän, jota hymyilemällä voimme saada aikaan. Hymyileminen vahvistaa ihmissuhteita ja lisää hyvää ilmapiiriä. TSEMBALO. Tsembalo-lautapelin tavoitteena on pelaamisen avulla tukea ja vahvistaa alakoululaisten lasten tunnetaitoja.

TSEMBALO

Pelissä hyödynnetään kohderyhmän ikätasolle tyypillistä toiminnanmuotoa, leikkiä ja leikkimielisyyttä. Pelissä seikkailevat hauskat tunnehahmot Innostus, Inho, Kiukku, Rakkaus, Jännitys, Pelko, Pettymys ja Ilo. Hahmojen avulla lapset oppivat tunnistamaan, säätelemään ja käsittelemään erilaisia tunteita. Pelin edetessä pelaajat vastaavat tunteita käsitteleviin kysymyksiin, ja tunnehahmot antavat pelaajille erilaisia toiminnallisia tehtäviä. Kysymysten ja tehtävien avulla lapset oppivat konkreettisia keinoja hankalien ja haastavien tunteiden sekä tilanteiden käsittelyyn. Tunteet maustavat elämää, mutta joskus ne saavat voimaan pahoin - myös rakkau... Julkaistu 27.11.2018 - 10:40.

Tunteet maustavat elämää, mutta joskus ne saavat voimaan pahoin - myös rakkau...

Päivitetty 30.11.2018 - 13:03. Kuopio. Kuopio. Nick Vujicic:"You Are Special" Tunne- ja tietoisuustaitojen kehittäminen – HY+opintie. Alle on koottu Opetushallituksen rahoittaman Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaajakoulutukseen osallistuneiden kehittämistehtävissä esiin nousseita harjoitteita kaikille luokka-asteille.

Tunne- ja tietoisuustaitojen kehittäminen – HY+opintie

Mielen mestari -seinä Varaa Mielen mestari -aiheelle oma seinä, jota rakennatte yhdessä oppilaiden kanssa sitä mukaa, kun uusia asioita harjoitellaan. Seinä muistuttaa aiheesta, ja ehkä jopa saa lapsen tekemään harjoituksia aktiivisemmin. Seinästä on myös helppo näyttää, mitä aiheita Mielen mestari -tunneilla on tehty ja mikä harjoitelluista tehtävistä voi auttaa mm. hankaliin tunteisiin. Seinälle voi myös lisätä näkyviin tulevan viikon kotiharjoituksen aiheen.

Luontoa hyödyntävä harjoitus Tämä harjoitus on suunniteltu pidettäväksi ulkona ja luontoa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman monin eri aistein: kuunnellen, haistellen, katsoen, maistaen sekä tunnustellen. Skillikortit - Skillilataamo. 9 videota, jotka opettavat lapsille tunteista - Mielen Ihmeet. Lapsen jännitys talttuu aikuisen avulla - katso tästä vinkit pienen jännittäjän auttamiseksi. Lapsen elämä on täynnä toinen toistaan jännittävämpiä asioita.

Lapsen jännitys talttuu aikuisen avulla - katso tästä vinkit pienen jännittäjän auttamiseksi

Päiväkodissa vaihtuvat hoitajat, koulussa pitää esiintyä, kohta alkaa kesäloma. Sydän pompottaa, vatsaa vääntää ja päässä suhisee. Kumma olo pelottaa. Tässä tilanteessa aikuisen tehtävä on auttaa lasta rauhoittumaan ja selittää hänelle, mistä on kyse. Lasta voi joskus auttaa jo pelkkä tieto siitä, miksi kehossa tuntuu oudolta, sanoo lastentarhanopettaja ja kehoterapeutti Reija Suntio. – Lapselle kannattaa vaikka kertoa, että ihmisen aivoissa on ikään kuin hälytyssireeni, joka saa oudot tuntemukset aikaan silloin, kun jokin asia jännittää tai pelottaa. Aikuinen voi auttaa jännittävää lasta parhaiten hyväksyvällä ja läsnäolevalla asenteella.

. – Aikuisen tehtävä on tukea lapsen selviytymistä ja osoittaa ymmärtävänsä lapsen tunteet. Leikkiasema. Neiti Etiketti. Ehdokas 25 joukkoon: Sisäisen motivaation metsästys: Voima- projekti. MAHTI_tunnekortit_tulostusversio.