background preloader

IKT

Facebook Twitter

Serie om IKT i skolan

Flippat klassrum. Appar.pdf. Digitala verktyg och att arbeta formativt. Creative Commons och källkritik. Digitala verktyg för bedömning, gensvar o dokumentation? - Skapaskolan. Digitala verktyg för bedömning, gensvar o dokumentation? - Skapaskolan. Apps in Education. Tankekarta-verktyg. Popplet app och webbsida Text 2mindmap Bubbl.us Du kan bara skapa tre tankekartor gratis.

Tankekarta-verktyg

Spider Scribe MindMeister Vackra tankekartor. ProcessOn. IT i skolan. Digital kompetens. Skolgrupper på Facebook. Google Apps. När man jobbar i Google Classroom är det lätt att kombinera olika appar och tillägg som finns i GAFE.

Google Apps

Att använda Google formulär som uppgift i Classroom gör det möjligt att göra t ex utvärderingar. Varför inte använda det som exit-ticket för att snabbt i slutet på lektionen samla in elevernas svar? Fördelen att göra det genom Classroom är att eleverna får allt material samlat på samma plats och jag som lärare får snabb överblick i svarsfrekvensen. Om man kopplar formulär med Flubaroo kan man enkelt ge eleverna möjlighet att repetera och få svar direkt i mailen.

Varför inte använda det när man flippar sin undervisning? Animoto - Video Maker & Photo Slideshow Maker. Animated Video Production. Att föra kunskapen vidare.

Learning by web 2.0 and beyond

Vad är webb 2.0 - Digitala lärresurser och lärverktyg. Google Apps for Education. Google Apps For Educations GAFE. Årskurs 4-6 - Media Smart. Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

Årskurs 4-6 - Media Smart

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel.

Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier. Lycka till!

Google Apps For Education

Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor.

Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Spiral. TodaysMeet - Give everyone a voice. Spiral - interaktivt verktyg i klassrummet. Respons på digitala vis. Varannan pedagogisk hette det, och japp, jag har läst Christina Löfving, Itmammans bok ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen” och jag fastnade lite ivrigt på det hon skriver om respons och en ide jag har.

Respons på digitala vis

Respons som leder framåt under hela arbetets gång är viktigt för alla elever. Den som varje dag arbetar utan att mötas av annat än ointresse blir inte motiverad att anstränga sig, vi behöver alla respons, både positiv och konstruktiv respons Inte bara ett bra! Eller fint jobbat! Utan, det här var intressant, jag undrar hur du gjorde när du fick reda på det. Kan du föresten se om du kan ta reda på om… Pedagogen visar intresse. Respons kan leda till en inre motivation. Respons kan ske på många olika sätt t ex via digitala verktyg, datorer, surfplattor, mobiler och webbtjänster, direkt i klassrummet, för direkt respons. Men jag tänker även på verktyg som förtydligar för eleverna hur de ger respons till varandra.

Socrative Kahoot. Digitala prov. Att lyckas med digitala verktyg. Presentera. Omvärldsbloggen. IT i undervisningen. iPad Studiecirkel. Matteutveckling i Höör. Lust, motivation och lärande. Litteraturlista för rektorer och skolledare i 1:1-satsningar. För någon dag sedan hoppade det in en idé i min hjärna.

Litteraturlista för rektorer och skolledare i 1:1-satsningar

Nämligen att göra en litteraturlista för rektorer och skolledare som driver/ ska driva en 1:1-satsning. Varför dök idén upp? Där jag arbetar kom denna satsning väldigt snabbt. Upphandlingen blev klar under sommaren och så körde vi igång på höstterminen. Det var inte många som hunnit sätta sig in i vad det innebär med en sådan satsning. Nu är vi inne på andra året av en 1:1-satsning för hela skolan. Därför kom jag på att man kanske ska göra en litteraturlista. För att inte skrämma bort den tänkta läsaren med en litteraturlista tjock som en bok kan man göra olika listor. Mitt första ihopspånade förslag är detta: Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén Nätbaserad utbildning: En introduktion av Stefan Hrastinski Mer om nätbaserad utbildning: Fördjupning och exempel red. Digitalt lärarlyft? Didaktikens verktyg Hur kan man använda IKT för att utveckla undervisningen och främja lärande?

Digitalt lärarlyft?

Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik? Vad innebär multimodal design i undervisning? Vad bidrar rörlig bild, radio och andra medier med i lärande och undervisning? Allt fler lärare i såväl grundskola som gymnasieskola har tillgång till egen dator visar Skolverket i en rapport. Även antalet elevdatorer har fördubblats sedan 2008.

Tips på IKT i skolan

Skc3a4rmavbild-2013-10-13-kl-20-46-03.png 1 262 × 892 pixlar.