background preloader

Circulaire_economie

Facebook Twitter

Circulaire economie grondstof en bodem

OVAM is de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij. Het agentschap is bevoegd voor het afval- en materialenbeleid in Vlaanderen. Circulaire economie, duurzame consumptie en productie en duurzaam gebruik van grondstoffen en materialen zijn ons domein. We bepalen de richtlijnen, de wetgeving en het beleid voor huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen. Zorg voor de bodem is een 2e kerntaak: saneren en behoud van een gezonde en propere bodem. www.ovam.be

Bodem

Circulaire economie en duurzaam materialenbeheer. BIB en Netwerking afval/materialen/circulaire economie.