background preloader

Opetusvinkit

Facebook Twitter

Elävä oppiminen - ryhmäyttämistä ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmäyttäminen on sitä, että ryhmän jäsenten välille luodaan ohjatusti pieniä kohtaamisia erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla.

Elävä oppiminen - ryhmäyttämistä ja vuorovaikutustaitoja

Tämä vähentää jännitystä, lisää turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa motivaatiota, keskittymiskykyä, yhteistyötä ja oppimista. Muodostuu avoimempi ja hyväksyvämpi ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Haluan lisätä tietämystä vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöstä ja ryhmäyttämisen hyödyistä jakamalla tietoa ja kokemuksiani tällä sivustolla sekä videoblogissani. Haluan auttaa niitä opettajia, jotka haluavat alkaa ryhmäyttämään, mutta tarvitsevat hieman rohkaisua ja käytännön vinkkejä alottamisen tueksi. Olen valinnut Elävä oppiminen -sivustolle sellaisia harjoituksia, jotka olen testannut ja todennut toimiviksi 7.-9.

Ryhmäyttämisen lisäksi minua kiinnostavat erilaisten elämäntaitojen, kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely-, ilmaisu- ja itsetuntemustaitojen kehittäminen aineenopetuksessa. Wheel Decide on onnenpyörä, joka aktivoi helposti – ritakeskitalo. Muutama päivä sitten löysin Pinterestistä Wheel Decide– sovelluksen.

Wheel Decide on onnenpyörä, joka aktivoi helposti – ritakeskitalo

Se on selaimessa toimiva onnenpyörä, jota voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa päätöksenteko tilanteissa ja peleissä. Pyöritellessäni sivuston onnenpyöriä, päätin kokeilla onnenpyörää heti seuraavana päivänä 8. luokan biologiassa. 8. luokan biologiassa olimme käsitelleet eläimiä jo useita oppitunteja. Onnenpyörän avulla oppilaat voisivat pienissä ryhmissä kerrata eläimiin liittyviä asioita. Tein onnenpyörän totuus vai tehtävä – tyylisesti eli kirjoitin sen joka toiseen sektoriin totuus – kysymyksen ja joka toiseen toiminnallisen tehtävän. Toiminnalliset tehtävät olivat tehtäviä, joissa piti piirtää, näytellä tai esittää pantomiimeja. Oppitunnilla kerroin pelin tavoitteet (kuten sisältöjen kertaaminen ja oppiminen, vuorovaikutustaidot) sekä jaoin Eläimet – onnenpyörän oppilaille QR-koodin avulla. Oppilaat pelasivat peliä kuuden hengen ryhmissä koulun eri tiloissa ja pyörittivät onnenpyörää omalla puhelimella.

Opettajalle. Toiminnallisessa opetuksessa liike suuntaa työntekoa. Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä koostuu monesta tekijästä.

Toiminnallisessa opetuksessa liike suuntaa työntekoa

Toiminnallinen opetus yläkoulussa vaatii heittäytymistä sekä opettajilta että oppilailta. Parhaimmillaan lisääntynyt liike näkyy mielekkäämpinä oppitunteina ja parempana oppimisena. Liikkuminen auttaa oppimaan Kuopiolaisen Minna Canthin koulun rehtori Marianne Liimatainen pitää toiminnallista opetusta hyödyllisenä monesta syystä. Taustalla on isossa kuvassa huoli sekä nuorten että aikuisten vähäisestä liikkumisesta, mutta toiminnallisuus on tärkeää myös oppimisen näkökulmasta. – Liikkeen kautta asia voi jäädä eri tavalla mieleen tai se voi tulla koetilanteessakin mieleen, kun osaa yhdistää asian liikkeeseen. ToiMeen! - Activity-based methods. ToiMeen!

ToiMeen! - Activity-based methods

Tämän koulutusmateriaalin tavoitteena on tarjota käytännöllisiä työkaluja toiminnallisten opetus- ja ohjausmenetelmien hyödyntämiseen koulujen arjessa. Koulutusmateriaali perustuu ToiMeen! – toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -hankkeessa (rahoitus OKM, toteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu) tunnistettuun tarpeeseen tuottaa helposti lähestyttävää ja konkreettista tukea toiminnallisten opetus- ja oppimisprosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Linkki Koulutuspakettiin TÄSTÄ Voit myös ladata koulutuspaketin osat yksittäin liitteinä. Selaa materiaaleja luokituksen mukaan. Scoop.it Biologiaa ja maantietoa. Ajankohtaisia uutisia. Maantieteellisiin ilmiöihin liittyvät ajankohtaiset uutiset Ohjeet: 1.

Ajankohtaisia uutisia

Seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia. Kerää uutisia internetistä esim. maailmankarttaan Thinglinkissä. Voit kerätä uutisia myös Padletiin, Evernoteen, Flipboardiin, Scoop.it! 2. 3. 4. 5. 6. Maailman paras uutinen Kirjoita oma uutinen, jonka haluaisit kuulla tulevaisuudessa. Voit myös tehdä videon maailman parhaista uutisista. Tehtävät — Pihka. Tehtävien valitseminen Pihka-merkin tehtävät on jaettu kahdeksaan tehtäväluokkaan: Metsä, Suo, Vesistöt, Tunturi, Maa, Taivas, Ihminen ja Kaikkialla.

Tehtävät — Pihka

Tehtäväluokat kertovat, mihin ympäristöön kunkin ryhmän tehtävät liittyvät. Rajat eivät kuitenkaan ole tarkkoja, vaan esimerkiksi Maa- ja Taivas-luokkien tehtäviä voi tehdä monessa paikassa. Lisäksi Kaikkialla-luokka sisältää nimensä mukaisesti tehtäviä, joita voit tehdä missä ympäristössä haluat. Pakollisia tehtäviä ei ole, vaan voit valita ne tehtävät, jotka miellyttävät sinua eniten. 5034.

Maantieteen ohjeita. TUTTU-hanke – Tutkimuksellinen ja toiminnallinen ulkona oppiminen. Ilmoittaudu mukaan tästä.

TUTTU-hanke – Tutkimuksellinen ja toiminnallinen ulkona oppiminen

TUTTU-hankkeessa koulutetaan peruskoulun ja lukion opettajia hyödyntämään monipuolisesti ulko-oppimisympäristöjä sekä levittämään ulkona oppimisen toimintamalleja omille oppilaitoksilleen. Hankkeessa opettajat suunnittelevat monialaisen, oppimiskokonaisuuden (peruskoulussa) tai teemaopintojakson (lukiossa), joka toteutetaan omalla oppilaitoksella vuoden 2019 aikana. Oppimiskokonaisuuden työstämisen tueksi koulutettaville järjestetään lähikoulutuksia Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Hangossa. Kokonaisuuden suunnittelua ja toteuttamista tuetaan verkkopohjaisella työskentelyllä, jossa koulutettavat ja kouluttajat arvioivat ja kehittävät toistensa suunnitelmia. Hankkeen koulutuksissa ja toiminnassa kehitetyt toimintamallit ja oppimiskokonaisuudet raportoidaan hankkeen verkkosivulla.

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Hankkeeseen pyydetään ilmoittautumaan oheisen linkin kautta 30.9.2018 mennessä: Kuvia opetuskäyttöön: Kaikki kuvat. Perfect for Learning. Welcome to Circular Classroom. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä - Opitaan yhdessä. Minun ajattelussani yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä yhdistää yksi selkeä piirre.

Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä - Opitaan yhdessä

Kun kaikki yhteistoiminnallisen oppimisen 5 keskeistä periaatetta on huomioita opetuksessa, voidaan puhua yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Kerään tähän alle esimerkkimenetelmiä, joita jokainen teistä saa mieluusti hyödyntää. Ex-kollegaani Toivo Lonkilaa lainaten totean, että “vähäisestäkin lainaamisesta olen kiitollinen”. Suositukseni on, että kannattaa kokeilla samaa menetelmää varioiden, usean ryhmän kanssa. Palapelimenetelmiä voi käyttää rinnakkain, sillä ne poikkeavat toisistaan lähinnä toteutuksen suhteen. Tullaan tutuiksi Laitan tähän alkuun juoksutuksen, jolla aloitan (soveltuvin osin) kaikki ohjelmat uuden ryhmän kanssa. Yhteistoiminnallisen johtamisen (ja opettamisen) portaat 2: Tullaan tutuiksi – apua ryhmäyttämiseen Palapelit (Jigsaw) ovat perinteisiä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä, joissa toteutuvat muiden esimerkkijuoksutusteni tavoin kaikki YTO:n periaatteet.

Oppimateriaaleja – #ULKOLUOKKA. Takaisin. Hanna Forsman’s albums. Maasto-opetus.fi – Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto. Kiitollisuus pelikortit. Lahdemerkinta Ymmersta. ETUSIVU. Yläkoulun pedagogisten tukitoimien paketti. Tämä teksti on jatkumo alakoulun pedagogisten tukitoimien paketista ja nyt on yläkoulun vuoro.

Yläkoulun pedagogisten tukitoimien paketti

Lakiperusta tukitoimiin Yläkoulussa on käytössä sama perusopetuslakiin perustuva oppimisen ja koulunkäynnin tuki kuin alakoulussa. Tuen tasot ovat portaittaisia: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Niiden oppilaiden kohdalla, joilla on alakoulussa erityisen tuen päätös, se tulee tarkistaa ennen seitsemälle vuosiluokalle siirtymistä. HOJKS laaditaan samoin kuten alakoulussakin. Nivelvaihe on tärkeä siirtymä luokanopettajajärjestelmästä aineenopettajajärjestelmään Alakoulusta yläkouluun siirryttäessä nivelvaiheeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Käpylän ympäristökurssi.