background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Visa mera med dokumentkamera. Syfte Att visa eleverna hur jag går tillväga när jag läser en text.

Visa mera med dokumentkamera

Eller för att uppmärksamma utvalda delar av texten. Eller för att ställa frågor till texten. Vad har du i din ryggsäck. Bedöma skriftlig förmåga. I dag är det Internationella faktakollardagen. SIU serieskapande. Rätta skiljetecken. 5 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Rätta skiljetecken

Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 10 sekunder. 6 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 36 sekunder. 6 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 15 sekunder. Ova-skiljetecken-med-hjalp-av-artiklar. Material för undervisning i nordiska språk. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska.

Material för undervisning i nordiska språk

Lektioner ämnen. Årskurs 4-6. Media. Flickan med svavelstickorna. 169308-1_Tro_och_vasen_Mytologerna.pdf. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Vimplar kunskap är coolt. Vi i femman: Svenska och Matematik. Lararpraktikan_Host. Svj lektionsplaneringar. Dokumentation sv och ma. Frågor till Häxorna. Bokpratsspel. Arbeta med bokcirklar. Långbrodalsskolan Centralt innehåll Svenska 1-6. Vokalvisan.pdf. Vokalerna.pdf. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet. Index. 01 sep2014.

index

197429-2_Lasmysteriet. Hur_våra_bokstäver_skrivs. Handstilsträning_pokémon_go. Linnea- faktatext. Svenska-åk-4-6-matris. Att sammanfatta text. Berättande text- matris.docx. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande.

KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande

Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. I så fall hade vi gått långsammare fram. Lektion 1 Vi startade lektionen genom att ha hörnsamtal där eleverna fick välja ett hörn med ett ämne att diskutera kring.

Sedan pratade vi om vad som behöver finnas i en argumenterande text. Rubrik (vad texten ska handla om)inledning (vem som skriver och vad hen tycker)argument (varför hen tycker så)sammanfattning (vad hen tycker en gång till) Vi pratade om att man också kan ha med motargument – vad någon skulle säga som inte håller med – och sen ett argument till. Eleverna delades upp i grupper om 3-4. Nu var det dags att komma på egna argument. ”Ut och in” Nej, här gäller det inte kläder som hamnat ut och in utan det handlar om texter med olika didaktiska funktioner.

”Ut och in”

Vi kan skriva för att utveckla och fördjupa våra egna tankar och själva få syn på hur de hänger ihop. Vi kan också skriva för att kommunicera med andra. Artikelförfattaren Ewa Bergh Nestlog presenterar och beskriver in-texter respektive ut-texter i sin artikel Skriva för att lära och kommunicera kunskaper (Bergh Nestlog & Fristedt 2016). In-texter handlar om att rikta in sig på det egna tänkandet vilket medför att läraren behöver rikta in sig på elevens förståelse i ämnet och inte de rent språkliga aspekterna. Bergh Nestlog menar att läraren inte ska kommentera eller korrigera språkliga strukturer eller sådant som stavning. In-och ut texter. Sju snabba favoriter. Så här de sista veckorna kanske eleverna är mellan två större projekt och behöver göra något annat en eller ett par lektioner.

Sju snabba favoriter

Det kan också vara så att många av lektionerna på slutet går bort och att det inte återstår så många. Nedan listar jag några av mina absoluta favoriter som inte tar så mycket tid i anspråk och som brukar vara uppskattade av eleverna. Under varje bild finns en länk till utförliga instruktioner. Granska och förstå källor. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

granska och förstå källor

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag. Argumenterande text. Dikt. Fyrfa_ltare. Detektiven. Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt.

Detektiven

Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används. Litter%C3%A4ra %C3%A5k 4 6 Serieber%C3%A4ttelse A3%20%281%29. Digitala %C3%85k 4 6 instruktionsfilm A3%20%281%29.

1insandare. Genrer/texttyper.

Nordiska språk

Gestaltande beskrivningar prezi. Här kan du låna böcker som elever i Grundskolan i Ale har skrivit. Dagboken av Nam Dagboken av Nam på Nödingeskolan år 3. Nam Dagboken Dagboken Läs gärna våra roliga Dagboks-romaner! /åk 5 på Madenskolan Filip Emma 5C. Lararhand nidstangen webb. Att sammanfatta text. Det är svårt att sammanfatta och ”skala en text”. Därför fordrar det mycket träning, gemensamt analyserande av delar och helhet för att eleverna ska få en känsla vad det centrala i texten verkligen är.

Vem handlar det om? Var utspelar sig handlingen? Vilken är intrigen? En film på tre timmar eller en bok på 300 sidor kan skalas ned till tre meningar eller till och med tre ord. Ett sätt att hjälpa eleverna på traven är att utgå ifrån en något för lång sammanfattning och tillsammans bearbeta texten. Vi utgick ifrån ett elevexempel som fått med alla centrala delar, men som hade alldeles för många ovidkommande detaljer. Jag har läst kapitlet Emil och Alfred ur Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren. Jag har läst kapitlet Emil och Alfred ur Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren.

Om läs- och skrivinlärning. Dikter från läsarna. Plugga bättre: Mindmap. Plugga bättre: Minnesteknik.

Språkhistoria

Filmer. Svenska. SvA. I am eleven.