background preloader

Challetutt

Facebook Twitter

Charlotte Andreasson

Forskare: Samvetsfrihet är extra laddat i Sverige. En polis vägrar vara med om att tvångsutvisa en gömd barnfamilj.

Forskare: Samvetsfrihet är extra laddat i Sverige

En journalist vägrar att ringa en anhörig till en mördad person mitt i natten. @Machokulturen: "Vi kan inte blunda för destruktiv manlighet" Debatt "Vi kan inte blunda för att den machokultur som vill lära oss att vara riktiga män är samma machokultur som ofta ligger bakom våldsbrott och övergrepp", skriver grundarna av @Machokulturen.

@Machokulturen: "Vi kan inte blunda för destruktiv manlighet"

I veckan så startade vi ”Machokulturen”. Ett Instagram/Twitterkonto som ska uppmärksamma destruktiva mansroller och beteendemönster och hur inpräntade sådana mönster och roller ofta är i vårt samhälle. Ett simpelt försök att visa från ett mans-perspektiv hur denna machokultur existerar och frodas i vår vardag och hur denna präglar oss till en mansroll som är destruktiv för oss och även för våra medmänniskor. Historic Photos From the NYC Municipal Archives — In Focus — The Atlantic. Böcker att läsa med ungdomar. The 50 Most Powerful Pictures In American History. Buy a phone, join a movement. Anne Frank and her family were also denied entry as refugees to the U.S. 12 photos the tech industry hopes you'll never see. Alexander, 35: ”Folk vill inte sitta vid mig – som om jag luktar illa”

I Metro TV:s nya serie ”Så får du mig att känna" får tre personer som inte känner varandra svara på samma fråga: På vilket sätt har du behandlats annorlunda på grund av ditt utseende?

Alexander, 35: ”Folk vill inte sitta vid mig – som om jag luktar illa”

Mariam Nordmark, 36, Alfhild Banzola, 28 och Alexander Annelin, 35, har olika bakgrund, arbeten och är uppväxta på skilda ställen. Internationella mansdagen: Kristofer Ahlström om manlig gruppdynamik. De flesta har sett tv-bilderna: den medvetslöse Hammarbyspelaren Erik Israelsson ligger på rygg, raklång i målområdet, med benen ryckande i spasmer efter en fruktansvärd kollision.

Internationella mansdagen: Kristofer Ahlström om manlig gruppdynamik

En människa just då bortom sig själv, i värsta fall på väg bort för alltid. Och samtidigt på läktaren, på sätt och vis också bortom sig själva, män som i kör skanderar ”Låt han dö”. Reaktionerna lät inte vänta på sig. En kvällstidningskrönikör skrev att hon ville utplåna fotbollssupportrar från jordens yta och en morgontidning publicerade en text med rubriken ”Låt honom dö heter det faktiskt”. Vem får synas i svensk reklam? Varje dag utsätts den genomsnittlige svensken för 200 reklambudskap.

Vem får synas i svensk reklam?

Budskap och bilder som påverkar oss. Inte bara till att vilja äta hamburgare, köpa ny bil eller flytta till Nyköping. Vad vi ser i reklamen påverkar även vår bild av oss själva och människor i vår omgivning. Svenska Haiku Sällskapet - Haikudefinitioner. Några regler och rekommendationer för att skriva svensk respektive japansk haiku.

Svenska Haiku Sällskapet - Haikudefinitioner

Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska. För utförligare information se till exempel Lars Vargös bok: Japansk haiku, världens kortaste diktform. Västerländsk haiku1. Kan bestå av 5-7-5 stavelser på tre rader, men kan även vara fri från stavelseräkning. Helst uppdelad på helst tre rader. 2. Japansk haiku1. Svenska (åk 6-9) Engelska (åk 6-9) Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning?

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat?

Vi kan börja med att omformulera frågan till: Hur ska undervisning utformas för att de elever som har behov av undervisning i svenska som andraspråk har störst möjligheter att få stöttning i sin andraspråksutveckling? Eller: Vad har betydelse för att elever som har svenska som andraspråk genom undervisning ska kunna få maximal stöttning i sin andraspråksutveckling? Svaret på den senare frågan måste till att börja med vara: Möjligheter att få delta i språkligt utmanande och utvecklande aktiviteter och att i dessa aktiviteter få vara språkligt aktiv. En läsande klass. #flippatklassrum. Mitt Flippade Klassrum. Våga vara pluggis. Anne-Marie Körling. Studying with music: help or hindrance? By Heather Sanders Last year Emelie received a pair of URBANEARS headphones for her birthday.

Studying with music: help or hindrance?

Since then they have become a semi-permanent attachment to her head when studying. Emelie purports that listening to her tunes actually helps her concentrate and stay focused. Since she gets her work completed, seems to retain what she studies, and maintains high grades, Jeff and I have allowed her to continue using them even though we are not entirely certain this level of multi-tasking is the wisest choice. Just as there is a growing body of research citing that our heavily plugged-in lifestyles may actually be bad for our brains, there is also research that seemingly proves students cannot study and listen to music at the same time.

“According to Stanford University Professor Clifford Nass, the human brain listens to song lyrics with the same part that does word processing, which is the same part that supposedly is being employed for studying”. Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal. Italo Calvino Offers 14 Reasons We Should Read the Classics. In a previous post, we brought you the voice of Italian fantasist Italo Calvino, reading from his Invisible Cities and Mr.

Italo Calvino Offers 14 Reasons We Should Read the Classics

Palomar. Recite. Natashja Blomberg: Så får du lära dig att din ”knullbarhet” är viktigare än allt annat. Utseendet är viktigt.

Natashja Blomberg: Så får du lära dig att din ”knullbarhet” är viktigare än allt annat

Det är så viktigt att kvinnor svälter sig själva, lägger sig under kniven, sprutar in nervgift under huden, skuldsätter sig och framför allt hatar sig själva. Det är så viktigt att var fjärde sjuåring vill banta och att förskolebarn tycker att de är för tjocka. Prova att iaktta din omvärld en vecka. Sitt brett, tänk stort. »Powerställningar ökade riskbenägenheten och stresståligheten oavsett kön och sjönk i låg­-powerställningar.« Jag fick en bok av Edith Södergran i födelse­dagspresent och satt på tunnelbanan och läste i den, när en medresenär påpekade hur brett jag sitter. Det är verkligen väldigt brett.