background preloader

TCRWP

Facebook Twitter

Anchor Charts 101: Why and How to Use Them, Plus 100s of Ideas - WeAreTeachers. You see them all over Pinterest.

Anchor Charts 101: Why and How to Use Them, Plus 100s of Ideas - WeAreTeachers

You see them all over our WeAreTeachers Facebook page. You might even see them in the classroom next door. Teachers are incorporating anchor charts into their teaching in all subject areas. But what are anchor charts actually good for? That’s the question one teacher bravely posted on our HELPLINE this week. The HELPLINE crew was, as always, incredibly helpful. Supporting english language learners in reading workshop portrait 2.

The Reading & Writing Project - Home. Läs & skriv de första veckorna i år två. – sprakskatten.se. Vi har flyttat in i en helt nybyggd skola som är fantastiskt vacker!

Läs & skriv de första veckorna i år två. – sprakskatten.se

Detta skapar många nya möjligheter vad gäller organisation, nytänkande och samverkan men också en hel del praktiska hinder som måste övervinnas. Ett sådant hinder har varit att vi ännu inte har något öppet bibliotek. Böckerna vi beställde från Skolbibliotekscentralen tog tid på sig att komma fram och elevernas egen läsning måste ha utrymme varje dag. Tack och lov har vi ganska många småböcker (t ex Vingböcker) och vi har fått jobba med det vi har. Därför har eleverna fått parläsa som bara den. Nu har böckerna kommit ifrån Skolbibliotekscentralen och fler är på väg ifrån biblioteket på Vårväderstorget så nu är elevernas egna läsning mer igång, eftersom de kan låna fler böcker till sin boklåda.

Boklådor inköpta på Ikea. Under den egna läsningen jobbar vi just nu mycket med att öva upp läskonditionen som ibland blivit lite sämre under sommarlovet. Som Teachers College står för. Strukturen leder eleven framåt. För över 25 år sedan tog professor Lucy Calkins och hennes forskarkollegor sig an uppgiften att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos skolbarn i New York.

Strukturen leder eleven framåt

I dag strömmar tusentals lärare till Columbia University för att ta del av de framgångsrika läs- och skrivstrategierna. En av dem som tidigt imponerades av Teachers College Reading and Writing Project är Catharina Tjernberg, doktor i specialpedagogik som forskar om framgångsrik läs- och skrivundervisning. I tre år har hon följt lågstadielärare som arbetar med processinriktad skrivundervisning i svenska klassrum. – Förhållningssättet går hand i hand med vår svenska läroplan, den formativa bedömning vi arbetar efter och det arbete som Skolverket initierar i Läslyftet. Arbetssättet bygger på att eleven successivt utvecklas till en självständig skribent. De läser, skriver och samtalar om texterna tillsammans med lärare och klasskamrater. Undervisningen följer en tydlig struktur. Lektionerna har tre faser.

. – Strukturen ger en trygghet. Five Simple Ways To Describe Characters. I have included five ways that you can describe characters in this post.

Five Simple Ways To Describe Characters

Three involve interior characterisation and two, exterior characterisation. If you use all five when you write, you will have three-dimensional characters. Interior characterisation involves showing, or telling, the reader about aspects of your characters' personalities and lives. You do this through their interactions with their immediate surroundings, their body language, their thoughts, and with dialogue. The Ensuing Accountable Talk Discussion of Bugs! Bugs! Bugs! (K-2) on Vimeo. På jakt efter spänning. Win win.

På jakt efter spänning

Inte bara eleverna blir inspirerade av skrivlektionerna, Karin Olsson känner att undervisningen har fått ett lyft.Foto: Anna-Lena LundqvistEn doft av blyerts ligger i luften när svenskläraren och språkutvecklaren Karin Olsson låser upp dörren till klassrummet efter lunchen. Det har förmodligen gått åt en del på förmiddagen när treorna skrev nationella prov på Skutehagens skola i Torslanda i västra Göteborg. Trots det ser de pigga ut när hon inleder dagens skrivlektion. – Ni har tänkt kring början och slut, ni har tänkt på karaktärerna och platsen i berättelsen.

I dag vill jag att ni ska titta närmare på hur ni kan göra era texter mer spännande och intressanta, förklarar Karin Olsson. Klassen är inne i en period när de arbetar med berättande texter och eleverna har redan skrivit var sin text. . – Den där stunden när man får som en film i huvudet. Halva klassen sitter i bänkarna, den andra hälften på golvet för att få en bättre vy av smarttavlan.

. – Ni känner igen den va? Teachers College Reading and Writing Project 2014. Hemkommen från en mycket inspirerande och lärorik tid vid Columbia University i New York.

Teachers College Reading and Writing Project 2014

Jag har länge varit inspirerad av The Reading and Writing Project. 2011 deltog jag i Writing Summer Institute, och återvände dit i år för att fördjupa mina kunskaper. För att undervisa i skrivning behöver man som lärare utveckla sitt eget skrivande och få en förståelse för de processer som ligger bakom insiktsfullt skrivande. Vi fick därför lära oss utveckla vårt eget skrivande genom att noga studera vilka strategier mentorförfattare använder för att fånga läsaren, och sedan praktisera dessa strategier i vårt eget skrivande.

Detta skedde under kontinuerligt konfererande och med mentorlärarens strukturerade stöd och handledning. Att noga studera de strategier som olika författare använder för att skapa spänning, kraft och mening i sina böcker, att bli medveten om vad som gör skillnad, att pröva dessa tekniker i sitt eget skrivande och göra dem till sina egna. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa.

Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla

Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Reader's Workshop MiniSeries: Episode 3: Read Alouds *Freebie! Today is my third installment of my Reader's Workshop MiniSeries!

Reader's Workshop MiniSeries: Episode 3: Read Alouds *Freebie!

Today I'm sharing about an important instructional tool: Read Alouds Unfortunately, read alouds tend to be the first thing to be cut when your day is busy. To meet the demands of an overburdened schedule, we do without the read alouds, even though they are a valuable tool for teaching reading. These are some great benefits of including a read-aloud in your daily program. Benefit #1. Den tidiga läsinlärningen. Under vecka 44 fick jag i min roll som språkutvecklare möjlighet att vara med på en utbildning med rubriken Att lära barn läsa på djupet.

Den tidiga läsinlärningen

Göteborgs Stad har sedan sex år tillbaka ett samarbete med Teachers College Reading and Writing Project, Columbia University i New York. Det här samarbetet startade då Skolverket startade sin satsning med läsa- skriva- räknapengar för ett antal år sedan. Den satsningen resulterade i mina föreläsningar utifrån Tankens Mosaik i vår kommun. En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning by Anna Bengtsson on Prezi. How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life. December 17, 2013 at 2:47pm Parents often ask, “What can I do to help my child with reading and writing?

How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life

How can I help at home?” Here are some simple routines you can build at home to promote a love of reading and writing and support your child’s progress at school! 1. Create a special workspace. 2. 3. 4. 5. Five Quick Things Teachers Can Do to Increase Vocabulary Awareness. January 20, 2014 at 5:26pm. Home - The Reading & Writing Project. TCRWP - Teachers College Reading & Writing Project. Around the Room. The Teachers College Reading and Writing Project is delighted to present a series of video clips highlighting the work of teachers in their classrooms.

Teaching Beyond the Main Idea: Nonfiction and Point of View (Part I) I’ve had ‘organize the file cabinet‘ on my household to-do list for about two years now. And I’m proud to say, I now have the satisfaction of crossing that off the list! I noticed some trends as I came face-to-face with these files: TC Reading and Writing Project’s Albums. Independent Reading. February 24, 2014 at 10:13am What does upper grade and middle school independent reading look like, what does the research say, and how do you know if it's going well? When students are engaged in independent reading, they are choosing books they want to read, delving into them actively, often using post-its and reading notebooks to jot their thinking as they read, and reading for long stretches of time. When independent reading is going well, kids get a lot of reading done.

Powerful Assessment Tools. May 19, 2014 at 11:58am As teachers conduct running records, the initial goal is often to see if readers are ready to move into the next level. While using running records to track student movement and insure that students are matched to just right books is crucial to the success of any reading workshop, perhaps the most important information provided by running records is the analysis of the student’s reading process. In turn, this analysis informs the instructional plans made for a student. Creative Classroom Charts.

Using Charts to Review and Reflect. February 10, 2014 at 8:30pm In the middle of year many teachers review routines and reflect on past learning before moving forward into the second half of the year. This is not only helpful, but often necessary depending upon the length of winter breaks from school. Charts offer the perfect opportunity for review and reflection because they are the visual record of the teaching and learning that has occurred in any classroom, a time capsule to open up and explore. Start with a classroom tour. You can do this as a whole class or break into smaller groups. Lotten Ekelund.