background preloader

Googla

Facebook Twitter

Let me google that for you. Search Google and Filter by Reading Level. Chrome Published on February 26th, 2015 | by Jeff Herb Often we are using Google to conduct searches for classroom content or asking our students to search Google for articles relative to a project.

Search Google and Filter by Reading Level

You are likely already filtering results using SafeSearch, but have you used the Reading Level filter to adjust the results even further? It is quick, already built into Google search, and will make a difference when working with diverse learners who aren’t always the first to admit they don’t understand the content they’re finding. Here’s how it works: 1. 2. 3. When you click on Reading level, it filters the search results into categories: Basic, Intermediate, Advanced. Having this functionality allows students the ability to advocate for their own learning, curtailing it to their needs and ensuring that they are developing a fundamental understanding of the content they are responsible for learning. Getting Trendy With Google Trends by gabrieljbaker - US Teaching Resources - TES.

So Your Students Think They Know How To Google? By Gabe Baker, TES Content team When I was a teacher, a common lament from my colleagues was that “students just Google everything now.”

So Your Students Think They Know How To Google?

After the school launched a one-to-one iPad program, some teachers enthusiastically pursued a “no Google” policy. Att googla – är det så enkelt? Mina 7or har fått varsin dator.

Att googla – är det så enkelt?

Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen.

Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Här finns övningen att ladda ner. Här lär sig eleverna att googla rätt. Det är lektion i källkritik i klass 3A på Hjulsbroskolan, som är en F-6 skola utanför Linköping.

Här lär sig eleverna att googla rätt

De övar sig i att kolla källan och att granska fakta. – Man kan kolla olika källor och se vilka det är mest av. De som det finns mest av är sannolikt rätt, säger Zack Olsson i 3A. På Hjulsbroskolan jobbar skolbibliotekarien Liselott Drejstam tillsammans med lärarna med källkritik. – Man kan ha enstakta lektioner men ska man ge eleverna riktig undervisning i källkritik måste det bakas in i undervisningen, menar hon.

Försent i högstadiet Det källkritiska tänkandet ska väckas i tidig ålder, anser Drejstam. – Börjar man i högstadiet är det för sent att börja, då ifrågasätter de varför de ska göra det här. Skolverkets goda exempel I läroplanen är källkritik centralt. Nu ska Hjulsbroskolans sätt att jobba med källkritik kablas ut till omvärlden. Just Google It. Image credit: Chris Pirillo, Creative Commons Whether we like it or not, we are no longer a comprehensive ‘know-it-all’ repository of knowledge in the classroom.

Just Google It

Everything we know and more is readily available via smartphone, and students have access to it unless we forbid the use of technology (smartphones) in the classroom. The latter practice is more like trying to herd cats. First, they will find a way anyway, and second, to what greater benefit? They say no teacher can compete with Google. 1. This is the activity with Google autocomplete suggestions for words or phrases. 10 Google Search Tips for Students. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Sök information i trovärdiga källor. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. – Du, det står här att du ska hitta på en problemformulering. Sonen tittar besvärat på mig. – Nä, men jag fattade inte riktigt vad dom menade med problemformulering…? Nej, hur skulle han kunna förstå det, helt på egen hand? Vi börja där! Vilda sökningar ger källor med olika perspektivSagt och gjort: vi googlar ihop.

Forskning om potatis Är potatis nyttigt Potatisens historia Potatisen – en knöl utan framtid? A Google a Day.