background preloader

Filmer om lässtrategier

Facebook Twitter

Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola. Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. Lässtrategier med handrörelser – på film! YouTube.

Olika filmer om lässtrategier. Läsförståelsestrategin - Att göra inferenser - YouTube#t=144. Läsförståelsestrategier i praktiken.