background preloader

Bob Dylan

Facebook Twitter

Våga vara pluggis: Är Håkan Hellström en tjuv? Bob Dylan har tilldelats det största av litterära priser - Nobelpriset i litteratur.

Våga vara pluggis: Är Håkan Hellström en tjuv?

Med utgångspunkt i Dylan och hans svenska lillebror Håkan Hellström ska vi introducera ett nytt litteraturbegrepp och diskutera hur musiker, författare och konstnärer inspireras och härmar varandra. Så fort Bob Dylan tilldelades priset startade diskussionen om en poplåt (läs: tonsatt poesi) verkligen kan vara stor litteratur som ska belönas med denna ära. Vi ska inte fördjupa oss i denna fråga just nu, men oavsett om vi kallar Dylan för rockartist, visdiktare, poet eller författare kan vi aldrig bortse från hans enorma påverkan på populärkulturen.

Denna uppgift handlar om hur Dylan har påverkat Håkan Hellström. I skolan använder vi ofta vad vi kallar för mönstertexter eller elevexempel för att lära oss hur en viss typ av text ska skrivas. Lyssnar du på hiphop? När slutar då inspirationen i stöld och plagiat? Ett annat sätt att låna och härma - men inte sno och stjäla rakt av - är fanfiction. English Lesson on Bob Dylan. Advertisements Advertisements Robert Allen Zimmerman was born in 1941 and loved music, especially blues, from a young age.

English Lesson on Bob Dylan

He formed several bands and played so loudly at a high school talent show the principal had to cut the microphone off. He switched to folk music because, he said: “The songs are filled with more despair, more sadness, more triumph, more faith in the supernatural, much deeper feelings. " In 1963, he released his second album, “The Freewheelin' Bob Dylan”. Dylan continued to have an important impact on the history of rock for many decades.

There is a debate today about whether or not Dylan should receive the Nobel Prize for Literature. 247 words Sources: and assorted biographies. Advertisements Match the words from the article on the left with their synonyms on the right. Match the following phrases from the article: Robert Allen Zimmerman was born in 1941 and __________________ blues, from a young age. Delete the wrong word in each of the pairs in italics. 1. 2. 3. 4. 5. Bob Dylan. Våga vara pluggis: Är Håkan Hellström en tjuv? English Lesson on Bob Dylan. Bob Dylan – WebEnglish.se. Background The Nobel Prize in Literature 2016 Bob Dylan’s Official Homepage ALL MUSIC lists everything there is to know about Bob Dylan Warm-up Top 10 Bob Dylan Songs (13:17) The songs presented with commentary Songs Lyrics and audio Scroll down the page to find many, if not all, Bob Dylan songs Blowing in The Wind A page with links to the lyrics, the official music video and some discussion questions Gotta Serve Somebody The following links are to esl-bits.net, showing the lyrics and playing the song Don’t Think Twice, It’s All Right The Times They Are A-Changin’ It’s All Over Now, Baby Blue Talkin’ World War III Blues A Hard Rain’s A-Gonna Fall Boots Of Spanish Leather One Too Many Mornings Positively 4th Street Blowin’ In The Wind Bob Dylan’s Dream It Ain’t Me, Babe Corrina, Corrina He was a friend of mine A Hard Rain’s A-Gonna Fall Romance in Durango Worksheets 4 FREE ESL Bob Dylan worksheets Like A Rolling Stone Gap-fill exercise for the song Lesson Plans Reading Listening Watching Writing.

Bob Dylan – WebEnglish.se