background preloader

NO

Facebook Twitter

Kungliga Tekniska högskolan.

NO websidor

Fysikaliska Leksaker. Konkret och kreativ NO. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Man kan likna detta experiment med en dykarklocka.

Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan

Förr använde man stora dykarklockor av metall när man skulle hämta saker från havsbotten. Men man kan inte sänka ner en dykarklocka alltför djupt. Då pressar vattnet ihop luften inuti klockan för mycket. På 10 m djup är luften ihoppressad till hälften. Luft Luftskiktet som omger vår planet kallas atmosfären. Vad är luft?

Gaser är alltid blandbara med varandra, till skillnad från vätskor och fasta ämnen. 50 % av jordskorpan består av syre, men i motsats till jordskorpan innehåller atmosfären kemiskt fria grundämnen i mycket höga halter. Kväve, syre och argon utvinns ur luften i stor skala. Syre är inte bara en viktig kemikalie utan en helt livsavgörande beståndsdel i luften. Historik om gaslagarnas utforskning Evangelisto Torricello Gaslagarna började undersökas 1643. Robert Boyle Jacques Charles I slutet av 1700-talet tog Jacques Charles (1746-1823) nästa steg på vägen mot gasernas allmänna lag.

Joseph Gay-Lussac John Dalton Amadeo Avogadro. Världens 6 snabbaste flygplan. Publicerad 28 maj 2012 i Teknik Människan har alltid varit fascinerad av att flyga, och inte bara högt.

Världens 6 snabbaste flygplan

Sedan Wright-bröderna 1903 gjorde sin första flygning i hisnande 11 km/h så har människan även strävat efter att flyga snabbare och snabbare. 1947 lyckades piloten "Chuch" Yeager för första gången flyga snabbare än ljudet med det raketdrivna flygplanet Bell X-1. Idag kan världens snabbaste flygplan nå upp i hastigheter flera gånger ljudets, och man anger ofta ett flygplans hastighet i mach, vilket är flygplanets hastighet relativt ljudets hastighet. Exempelvis kan ett flygplan med en toppfart på mach 2 flyga dubbelt så snabbt som ljudet. Ljudets hastighet är lägre i kallare luft, vilket gör att den fart som krävs för att nå upp i ljudets hastighet varierar beroende på luftens temperatur.

Kemishow. Vi är hela tiden omgivna av gaser.

Kemishow

Luften runt omkring oss består av kvävgas (78%), syrgas (21%), argon (0,9%), koldioxid (0,04%) samt mindre mängder av andra gaser. Om du för handen fram och tillbaka i luften känner du ett visst motsånd, luftmotståndet. Det är helt enkelt molekylerna i gaserna som du flyttar fram och tillbaka. Gaserna har väldigt olika egenskaper. Kvävgas är inert, det betyder att den ogärna reagerar alls, medan syrgas är mycket reaktiv och deltar gärna i olika kemiska reaktioner. Spränga ballong När kolsyreis, det vill säga frusen koldioxid, släpps ner i hett vatten frigörs snabbt koldioxidgas. I vårt försök släpper vi ner ett hekto kolsyreis i ett par deciliter hett vatten i en så kallad E-kolv (Erlenmeyerkolv). Airzooka Luften består av kvävgas och syrgas som är osynliga gaser. Cola-mentos Detta är ett riktigt klassisk experiment. I vårt försök monterar vi på ett plexiglasrör med en innerdiameter som är lite större än vad öppningen på flaskan är. Flytande kväve Åska.

Periodiska Systemet (Swedish Periodic Table) Läromedel - Skogsstyrelsen. Skogen i Skolan Skogen i Skolan producerar läromedel.

Läromedel - Skogsstyrelsen

På deras hemsida finns bland annat faktablad och övningsblad i form av pdf-filer. De gör också tryckta produkter. Dessa säljs via Skogsstyrelsens webbshop under Böcker & Broschyrer. Länk till Skogen i Skolans läromedel Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens hemsida innehåller massor av fakta om skogen. Skogsstyrelsen producerar dessutom böcker, broschyrer, planscher med mera. Undervisa om våra miljökvalitetsmål På miljömål.se finns en serie lektionsupplägg som du som lärare kan använda i undervisningen om hållbar utveckling.

Lektionsuppläggen har tagits fram av stiftelsen Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket. Skola - miljömål.se. Miljökvalitetsmålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt.

Skola - miljömål.se

Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling. Nu finns det en serie nya lektionsupplägg om miljömålen, ett för varje miljökvalitetsmål och ett upplägg vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. (Du kan klicka på bilden för miljömålet nedan, eller på länkar till höger och längst ned på sidan för att komma till lektionsupplägg) Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för läraren och visar kopplingen till skolans styrande dokument. Framför allt finns inspiration och idéer om hur eleverna själva kan gripa sig an miljöfrågorna, till exempel genom att det finns färdiga elevblad med olika uppgifter, diskussionsfrågor och annat som kan få fart på arbetet i klassrummet. Lektionsuppläggen har tagits fram av stiftelsen Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket. Illustrationer: Tobias Flygar. Www.nynashamnsnaturskola.se. Rymdenlänkar. LPP luft åk 1 3.

Experimentskafferiet. Fysikaliska Leksaker. Experimentskafferiet.