background preloader

Utmanande undervisning

Facebook Twitter

Nottingham: Fokus på utveckling ger mer elevengagemang. b53f71d22c325421b314dfaa90ce7489.pdf. The Learning Pit with James Nottingham. James Nottingham discusses how encouragement leads to learning. Award-winning teaching & learning courses, P4C and Challenging Learning. Utmanande undervisning. Utmanande undervisning i klassrummet. Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham. Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg.

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham

Aha, är den full av IT? Inte alls. Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning re av James Nottingham utgiven av Natur & Kultur Akademisk. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet.