background preloader

Mindset

Facebook Twitter

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp?

Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Why Talking About the Brain Can Empower Learners. Knowledge about how the brain works can make a big difference when confronting difficult learning situations.

Why Talking About the Brain Can Empower Learners

If you have a growth mindset and are aware of the ability to improve oneself, a challenge can be welcome (versus those with a fixed mindset who are averse to the failures a challenge may bring). Stanford University professor of psychology Carol Dweck, who has been leading the research in this field, discusses “The power of believing that you can improve” in this TED talk. In one example, she talks about students who made vast improvements on test scores once they learned about the growth mindset: “This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed.

Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up, but now, effort and difficulty, that’s when their neurons are making new connections, stronger connections. Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can' Carol Dweck is education’s guru of the moment.

Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can'

The US academic’s “growth mindset” theory has taken schools on both sides of the Atlantic by storm. When TES met the Stanford University psychology professor at the Festival of Education at Wellington College last week, the mere mention of her name was sending teachers into shivers of excitement. But the woman herself is refreshingly modest about the success of her philosophy. “You never know how influential your idea is going to be,” she says, smiling.

“It’s really gratifying that people have resonated to it.” Like all good ideas, Professor Dweck’s is essentially a simple one – it says that an individual’s learning is shaped by whether they believe their intelligence is fixed or can be changed (see panel, below right). And it seems to have flicked a switch in thousands of teachers’ heads. A means of marginalisation? Inevitably, the backlash has begun. She is visibly saddened to hear that her work has been interpreted in this way. Mindset Quotes by Carol S. Dweck. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. MindSet: A Book written by Carol Dweck. Teaching a growth mindset creates motivation and productivity in the worlds of business, education, and sports. Tänker du att elever är A- eller C-elever? Tänker du att elever är A- eller C-elever?

Tänker du att elever är A- eller C-elever?

Tänker dina elever det? Kan det påverka deras kunskapsutveckling? Jorå. Carol Dweck har beforskat detta och pratar om två olika former av ”mind-sets” – att 1) antingen se att elever kan utvecklas och kommunicera detta (growth mind-set) eller att 2) man kan/kan inte (fixed mind-set). Hennes forskning har visat att vilket mindset elever har (läs: utvecklar, bl.a. genom hur vi lärare kommunicerar) kan ha stor påverkan på deras lärande. Även i Hatties ”Visible learning” kan vi se att INTE klassificera elever kan ha stor positiv påverkan på deras lärande (effektstorlek 0,61). ”Recent research has shown that students’ mind-sets have a direct influence on their grades and that teaching students to have a growth mind-set raises their grades and achievement test scores significantly.”

Läs mer här (finns flera referenser i artikeln). Carol Dweck - Mindset: The New Psychology of Success. Carol Dweck, "Developing a Growth Mindset". TEDxNorrköping. Carol Dweck 'Mindset - the new psychology of success' at Happiness & Its Causes 2013. Carol Dweck: The power of believing that you can improve.