background preloader

Teacher tools

Facebook Twitter

English Corner Time. Plan1.jpg (JPEG Image, 1034 × 776 pixels) - Scaled (99%) Finley-53ways-check-for-understanding. Learn English for Free with elllo! Muzzo arbetsblad. Fixoodle. English time. Engelska - undervisning - ämnesutveckling. Målet med undervisningen i ämnet engelska är att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Engelska - undervisning - ämnesutveckling

Undervisningen ska även utveckla elevernas tilltro till sin förmåga att använda språket. Strategier i engelska och moderna språk Strategier i språkinlärning handlar om hur elever gör när de lär sig språk och när de använder språk. Texten utgår från kurs- och ämnesplanerna i engelska och moderna språk. Strategier i engelska och moderna språk Bedömningsstöd. Inspiraton, fakta och arbetsblad. Free books: 100 legal sites to download literature. The Classics Browse works by Mark Twain, Joseph Conrad and other famous authors here.

Free books: 100 legal sites to download literature

Classic Bookshelf: This site has put classic novels online, from Charles Dickens to Charlotte Bronte.The Online Books Page: The University of Pennsylvania hosts this book search and database.Project Gutenberg: This famous site has over 27,000 free books online.Page by Page Books: Find books by Sir Arthur Conan Doyle and H.G. Wells, as well as speeches from George W. Ninas Språkrum.

Framtidskompassen. What's up 4 (ljudmästaren) - länkWhat's up 4 (glosmästaren) - länk What's up 5 (ljudmästaren) - länkWhat's up 5 (glosmästaren) - länk What's up 6 (ljudmästaren) - länkWhat's up 6 (glosmästaren) - länk Allmänt:BBC:s "Bytesize" - massor av övningar, förklaringar, animeringar och spelCrosswordlab - skapa korsord som går att lösa onlineABCya.com - blandade övningar på engelska, bra i flera olika ämnenESL Games - om man är beredd att "klicka runt" lite så kan man hitta riktigt bra och roliga övningar.Gogo News - annorlunda och intressanta nyheter på engelskaMrNussbaum - blandning av övningar och spel.

Framtidskompassen

Ganska avancerat, främst för äldre elever.ord.se - översättningstjänst från Norstedts. Ger många bra alternativ, även hur ord kan användas i fraser.TeachingKidsNews - nyheter på engelska. Träna glosor:Quizlet (skapa konto är gratis. Hör- och läsövningar:Why Anasi has thin legsThe Great RaceThe Greedy HippoAngel! Lyricstraining - Lyssna på kända låtar; fyll i orden som fattas. 6. Länkar - Engelska Lgr11. Förmågorna i engelska.doc. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språkinriktad undervisning SETT 2013. The Old Farmer's Almanac For Kids - Calendar. TEDLessons. Multimedia-English. Ways To Say Good Job To Your Child, How To Say Good Job.

The Little Animals Activity Centre - Homepage.

Worksheets

Topics List. Teachers Notebook. SMART Notebook lessons, Promethean Flipcharts and other Interactive Material. Teachit - English teaching resources. MyEnglishTeacher.net, My English Teacher, My English Teacher.net, the site for ESL, EFL, English and English as a second language students and teachers.

Looking for teaching material about the European Union? Kids' Corner. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt. 3 Powerful Techniques To Beat Procrastination. Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. The BEST English-Learner's site on the 'Net!

Learning English - For teachers. 6 Useful tools for teaching and learning vocabulary. I don’t know about you, but I always find that my learners need as much help in learning and retaining vocabulary as I can give them.

6 Useful tools for teaching and learning vocabulary

I’ve been doing a bit of searching for online tools that can help me in this quest, and here are a few that you might also find helpful… Word bucket Word Bucket is a personal English dictionary, notebook and vocabulary learning game.It enables students to save all new words to their personal Bucket and learn them through fun tests and games – ideal for individual revision or class competition. It’s a perfect classroom tool for learning words. Sentence / paragraph scrambler. Att lära in engelska ute - Outdoor Teaching. Born to Learn. How Mindmaps can help you learn a language. Språklänkportalen - Startsidan. What does godkänt sound like in English? Klockan är bara 9:30 men syret börjar ta slut i den överfulla salen.

What does godkänt sound like in English?

Anledningen är enkel: söktrycket har varit oerhört stort till förmiddagens workshop i bedömning av muntliga nationella prov i engelska. Workshopen är en del av ett större forskningsprojekt och Testing Talk, en modell för kompetensutveckling av lärare, prövas i dag för första gången. Modellen bygger på att man lyssnar på inspelningar av verkliga samtal och tittar på dem i utskrift.

Grup­pen lyssnar på korta sekvenser. Därpå stoppas uppspelningen och deltagarna får diskutera vad de hört innan de fortsätter lyssna. – För mig som forskare innebär det att vi kan arbeta med forskningsresultat som inte förenklas, vi använder samtalen precis som de är, förklarar Erica Sandlund, lektor i engelska och projektledare för Testing Talk.

Hon menar att man aldrig kan rollspela sig till en verklig situation. – Vi plockar inte ut något udda eller annorlunda. Nöjda ledare. . – Hm… disagree. – I disagree there too. – Ok. Nästa inspelning.